toptop.dk
Titel: Lokalbanen A/S
Publiceret på www.toptop.dk: 30-JUN-2002
Emne: Lokalbanen

Introduktion

HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) er blevet ejer af lokalbanerne i Hovedstadsområdet.

Det har medført en ønske om en forenkling af strukturer og samtidig en forsøg på at opnå yderligere besparelserne på driften.

Derfor er de hidtidige selskaber den 17. maj 2002 fusioneret ind i et samlet selskab, Lokalbanen A/S.

De selskaber der indgår er HHGB, GDS, HFHJ, LNB og ØSJS.

Tilskud

Efter planen og de retningslinier der er gældende efter aftalen mellem de daværende regering og amterne vil der tilflyde HUR midler til videreudvikling af lokalbanerne.

Det betyder at HUR, og dermed Lokalbanen A/S, kan se frem til et samlet tilskud til investeringer på 24,1 millioner kroner.

Drift og opgaver

Lokalbanen A/S har som opgaver at forestå drift og vedligehold af de 5 lokalbaner i Hovedstadsområdet. Det vil sige kørsel og styring af togene, for renholdning og vedligehold og for kundebetjening og billetsalg.

Det nye selskab har fået hovedkontor i Hillerød og lokalkontorer på hver af de strækninger der indgår. Lokalkontorerne er således: Frederiksværk, Gilleleje, Helsingør, Hundested, Hårlev, Lyngby samt Nærum.

Status 30-JUL-2002

Selskabet har fået midlertidig tilladelse af Jernbanetilsynet der gælder frem til 1-JUL-2002. Herefter skal der formentlig udstedes en fornyet tilladelse.

Ejerforholdet i Østbanen og Østtrafik mellem Storstrøms Amt og HUR er afklaret og det fortsætter uændret i en periode. Storstrøms Amt indtræder i HUR på linie med de øvrige aktionærer og vil ved stemmeafgivningen følge HURs anbefalinger.

Ser man på de enkelte selskabers websites er Østbanens website ikke længere aktivt, eller i alle fald ude af drift i lange perioder.

På de øvrige selskaber nævnes den nye ejerstruktur ikke med et ord, ej heller fordelinger af opgaver og fremtidig struktur.

Lokalbanens eget website er i øjeblikket en tom skal næsten uden information.

Status 01-Maj-2003

Lokalbanen AS fremstår nu som et samlet selskab med egen profil (se lokalbanens hjemmeside) og de enkelte selskaber profileres nu i stigende omfang via deres tilhørsforhold til Lokalbanen.

I forbindelse med overvejelse om anskaffelser om materiel er det nu Lokalbanen der fremlægger planer og ønsker på vegne af de enkelte selskaber.

Dog er det stadig således, at der ikke på banens hjemmeside eller i det materiale der er tilgængeligt på banens stationer eller i togene, nævnes noget konkret om ejerforholdet, den overordnede struktur eller ansvarsfordeling (infrastruktur og togdrift).

Hovedindtrykket er stadig at selskabet fungerer som en flok sammenbragte børn der ikke har det fornødne råderum til at udvikle en fælles vision for fremtiden.De strækninger der drives af Lokalbanen A/S er markeret med rødt.

Retur til Aktive Baner | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Lokalbanen A/S Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Hovedstadens Udviklingsråd internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Annonce

Trainz Railway Simulator
- 2006

Trainz Railway Simulator 2006 er den nyeste version af det populære Trainz program. Den nye version har forbedret grafik og har fået udvidet funktionalitet der gør programmet mere brugervenligt og giver flere krative muligheder.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE