toptop.dk
Titel: Fra Gedserbanens anlæg
Publiceret på www.toptop.dk: 06-MAJ-2002 (rev)
Emne: DSB

Introduktion

Der var mange hindringer der skulle rydder af vejen inden man kunne tage hul på anlægget af en jernbaneforbindelse mellem Nykøbing Falster og Gedser.

Omkring årene 1850 - 1880 var der flere forskellige initiativer i gang vedrørende etableringen af en forbindelse mellem Danmark og Tyskland og oprindeligt var det et tysk konsortium der så ud til at løbe med projektet.

Imidlertid havde man problemer med at opfylde de økonomiske krav til projektet.

En overgang så det ud som om det ville blive en linieføring mellem Rødby og Femern der ville blive realiseret men det løb ud i sandet og man rettede nu blikket mod Falster.

Tietgen

Den 29. maj 1873 blev der derfor tildelt koncession til etatsråd Tietgen for en periode af 80 år.

Koncessionen fastlagde at banen skulle være færdig senest den 1. juli 1886.

Anlæg og indvielse

Det blev dog alligevel et tysk firma der kom til at stå for selve anlægsarbejdet.

Arbejdet skred planmæssigt frem og man havde kun få uheld at kæmpe med.

Den 27. juni 1886, altså godt en uge inden fristens udløb, kunne man fejre indvielse af banen.

Statsbane

Det nystiftede selskab valgte Tietgen til formand og hans selskab kunne indlede driften den 1. juli 1886.

Det varede dog ikke længe inden staten meldte sig og fik overdraget banen.

Den 1. januar 1893, efter kun syv år som privatbane, blev Gedserbanen statsbane.

Læs mere i artiklen om den aktive strækning Nykøbing Falster - Gedser

Retur til Aktive Baner | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Strækningen Nykøbing Falster - Gedser internt toptop.dk link
Lollandsbanen Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Banedanmark Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Ulykken på Gedserbanen internt toptop.dk link
De fejlslagne forsøg med Gedserbanen i årene 1870 til 1880 internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE