toptop.dk
Titel: Den anden jernbanebro over Guldborgsund
Publiceret på www.toptop.dk: 04-SEP-2002
Emne: Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab

Introduktion

I forbindelse med anlægget af banen på tværs af Lolland blev der i årene 1874 - 1875 opført en bro over Guldborgsund ved Nykøbing Falster.

Broen var i opført helt i træ, dog således at den midterste del af broen, en svingbro, var bygget af jern der hvilede på en granitpille.

Men tidens tand er ubarmhjertig og broen var i de efterfølgende ti år allerede blevet så medtaget at den var forstærket flere steder på trækonstruktionen.

Dette gav broen et ikke særlig pålideligt og for den sags skyld heller ikke estetisk betagende udseende hvorfor der fra forskellige side blev klaget over tingendes tilstand.

Fornyelsesplaner

Og da problemet med den eksisterende bro for alle var synlig og ikke krævede den store tekniske indsigt gav man sig omkring slutningen af 1880'erne til at finde en passende løsning.

Det blev fremsat et forslag der gik ud på at bygge en helt ny bro syd for den eksisterende. Dette havde nok alt i alt været den mest langsigtede løsning, men det var også langt den dyreste. Omkostningerne ved dette projekt var løbet op på omkring 1 million kroner. Mange penge i datidens Danmark.

Det blev derfor fastlagt at en ny løsning måtte tage svingbroen og landanlæggene i begge sider af broen med i en ny løsning. Derved kunne man spare betydelige omkostninger.

Dernæst gik diskussionen i to retninger: 1) at bygge en ny jernbro oven på den eksisterende træbro, der under vandlinien var næsten ubeskadiget og i særdeles god stand, 2) eller en ny bro af jern og beton, men med anvendelse af dele af den eksisterende overbygning.

Det blev forslag 2) der blev det foretrukne og man anslog at dette kunne gøres for omkring 465.000 kroner.

Regeringen blev i følgen lov af 12. april 1892 nu bemyndiget til at udvide rentegarantien for Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab med et tilsvarende beløb.

Anlægsarbejdet

Der blev efterfølgende holdt licitation over projektet og arbejdet med at forny overbygningen gik til Smith & Mygind i København. For underbygningens vedkommende gik opgaven til den kendte firma Philipp Holzmann & Co i Frankfurt am Main, Tyskland.

En særlig betingelse ved dette arbejdes udførelse var at det skulle foregå uden at der forekom nævneværdige gener for den daglige drift af banen.

Arbejdet blev startet i april 1893 og i følge aftalen skulle det være afsluttet senest 1. december 1894. Der var dog kun mindre problemer med gennemførelsen af arbejdet og derfor kunne man allerede den 17. oktober 1894 konstatere at den nye bro var på plads.

Broen var konstrueret til en togvægt på 5.600 kilo per løbende meter.

Prisen blev på 414.000 kroner og derved altså 51.000 kroner mindre end budgetteret (det var dengang man kunne få ting færdige til tiden og inden for den fastsatte prisramme).

Fakta:

Byggestart: April 1893

Indvielse: 17. oktober 1894

Pris: 414.000 kr.

Retur til Aktive Baner | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Lollandsbanen Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Lollandsbanen internt toptop.dk link
Strækningen Nykøbing Falster - Gedser internt toptop.dk link
Gedserbanens anlæg internt toptop.dk link
De fejlslagne forsøg med Gedserbanen i årene 1870 til 1880 internt toptop.dk link
Orehoved - Nykøbing Falster internt toptop.dk link
Om oprettelsen af Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE