toptop.dk
Titel: Nattoget til Nakskov
Publiceret på www.toptop.dk: 10-SEP-2002
Emne: Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab

Introduktion

Det er nok værd at huske på hvordan jernbanerne på Lolland-Falster så dagens lys. Den første bane kom fra Maribo til Bandholm og siden kom Falsterbanen fra Orehoved til Nykøbing Falster. Sidstnævnte bane var den første tid drevet af det Sjællandske Jernbane Selskab for regning af Privatbanken (læs Tietgen).

Dette faktum medførte at man fra starten indrettede det således at tog fra Nykøbing Falster passede med statsbanetogene på Sjælland. I de første år af den Lolland-Falsterske jernbanes levetid, det vil sige omkring 1874 - 1890, var det derfor meget let at komme med et tidligt tog fra Nykøbing Falster til København og tilbage fra København med et tog der var i Nykøbing Falster omkring midnat.

Vestlolland

Sådan forholdt tingene sig just ikke på Vestlolland. Lollands anden store købstad og industriby Nakskov havde meget ringe vilkår i den henseende.

Hvis man tog morgentogen fra Nakskov til Nykøbing Falster kunne man i bedste faldt være i København midt på dagen og hjem samme dag kunne ikke komme på tale. I heldigste fald kunne man nå til Nykøbing Falster med det sidste tog.

Dette forhold gav naturligvis anledning til en del klager og debat fra vestlollandsk side i selskabets første levetid. Fra Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskabs side henholdt man sig dog mere pragmatisk til dette andragende. Tog man tilsvarende byer på Fyn, for eksempel Assens, Faaborg eller Svendborg, havde disse heller ikke mulighed for rejser til og fra København samme dag.

Alternativer

Der var naturligvis alternativer der gjorde det muligt at give specielt Nakskov hvad man ønskede men omkostningerne ville være store. Det ville således kræve meget tidlige tog fra Nakskov og fuld ugentlig betjening med nattog fra Nykøbing Falster til Nakskov.

Problemet var det at man fra Nakskovs side ikke var til sinds at give efter på dette krav. Endvidere var det nu således at flere medlemmer af bestyrelsen i Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab kom fra Vestlolland.

Fra Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskabs side overvejede man derfor alternativer der kunne tillade at man, når økonomien i selskabet var tilstrækkelig stabil, kunne efterkomme dette krav.

Man kom frem til den slutning at den bedste og billigste løsning ville være hvis det københavnske aftentog til Falster fortsatte om natten til Nakskov.

Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab søgte og fik regeringens tilladelse til denne løsning. Kravet om ligeledes at have et nattog med afgang fra Nakskov blev ikke imødekommet.

Det skal iøvrigt nævnes at også Maribo på den konto, uden egentlig at have engageret sig særlig energisk, fik et nattog fra hovedstaden.

Retur til Aktive Baner | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Lollandsbanen Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Lollandsbanen internt toptop.dk link
Strækningen Nykøbing Falster - Gedser internt toptop.dk link
Gedserbanens anlæg internt toptop.dk link
De fejlslagne forsøg med Gedserbanen i årene 1870 til 1880 internt toptop.dk link
Orehoved - Nykøbing Falster internt toptop.dk link
Om oprettelsen af Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE