toptop.dk
Titel: Morgentoget fra Nakskov
Publiceret på www.toptop.dk: 24-SEP-2002
Emne: Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab

Introduktion

Året er 1899 og i Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab er stemningen nærmest euforisk. Selskabet har netop fejret sit 25 års jubilæum den 1. juli ved en storslået middag hvor Maribo byråd var vært for selskabets bestyrelse og embedsmænd. Desuden havde der været en privat sammenkomst for hele banens personale og endelig havde man den store ære at selskabets regnskabsfører C.F.J. Drewes og maskinmester D. Lawrence var blevet udnævt til Riddere af Dannebrog. Det var med andre ord svært at bevare pessimismen midt i al den begejstring over de opnåede resultater.

Nakskov igen.

Men vi kender det vel efterhånden alle. Just som det går allerbedst kommer der nogen og drypper malurt i bægeret. Og ved denne festlige lejlighed var det atter folkene fra Vestlolland der følte sig forfordelt i forhold til Østlolland i almindelighed og Nykøbing Falster i særdeleshed.

Det var atter morgentoget fra Nakskov der var problemet og ved siden af dette var der også problemet med de høje godstakster. Man var ganske enkelt ikke tilfreds med den måde man blev betjent af selskabet.

Statsovertagelse af selskabet

I Nakskov havde man gået og tænkt længe på hvordan man skulle kunne få udlignet forskellen mellem Nakskov og Nykøbing Falster og her var der to ting der stak i øjnene:

(1) Taksterne i Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab var væsentligt højere end hos Statsbanerne. Det betød at man ikke på samme måde som hos Statsbanerne fik billigere afstandstakster og derved i nogen grad kunne udligne omkostningerne ved at transportere gods det længere stykke fra Nakskov til Hovedstaden.

(2) Morgentoget. Det var ikke muligt at få etableret et tidligt morgentog fra Nakskov til København på samme måde som det fandtes fra Nykøbing Falster og derved følte man sig forfordelt på det groveste.

Hvis Staten overtog selskabet ville man automatisk få de billigere takster. Dette med morgentoget stod nok mere hen i det uvisse. Ret beset kunne det betyde at Statsbanerne pludselig ville blive løbet på dørene af et hav af utilfredse kunder fra forskellige privatbaner der nu ville nationaliseres og have deres eget morgentog til Hovedstaden. De økonomiske konsekvenser i dette ville slet og ret være Statsbanernes ruin.

En ting talte dog for Statens overtagelse. Det var den ubehagelige rentegaranti på fire procent som Staten i sin tid havde givet selskabet. Senere var man blevet klogere og havde ydet tilskud til anlæg af privatbaner i stedet for at garantere en forrentning af kapitalen. Dette kunne man slippe ud af hvis Staten overtog selskabet.

Nakskov vinder - igen!

Da Nakskov også var repræsenteret i selskabets bestyrelse måtte man derfor finde på et passende middel for at få pacificeret disse urolige vestlolliker.

Løsningen på problemet blev en nedsættelse af godstaksterne. Denne var blevet af Ministeriet for Offentlige Arbejder idet det betød et indtægtstab på omkring 40.000 kroner, der igen påvirkede den rentegaranti staten havde ydet selskabet. Dermed var der i første omgang ro omkring problemet med de højere takster.

Problemet med det tidlige morgentog fra Nakskov blev også løst. 5 år efter jubilæet i 1899 kunne man den 1. maj 1904 sende det første tidlige morgentog afsted fra Nakskov købstad. Nu kunne man med rette hævde at man som selskab gavnede Lolland og hele den lollandske befolkning.

Og således endte Nakskov-egnens anden oprør mod selskabet for at få bedre trafikbetjening af egnen.

Retur til Aktive Baner | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Lollandsbanen Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Lollandsbanen internt toptop.dk link
Nattoget til Nakskov internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce

The 2004 Arriva Bus Handbook

2004 udgaven af Arriva Bus Handbook er en specialudgave indeholdende en række forskellige oplysninger om bestanden og forskelligheden i de forskellige regionale centre Arriva driver busdrift fra i Storbritannien. 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE