toptop.dk
Titel: Otto Frederik August Busse (født: 1850 død: 1933)
Publiceret på www.toptop.dk: 08-NOV-2004
Emne: Biografier

Sammenfatning

Otto Busse blev født ind i en jernbanefamilie. Hans far var maskinmester ved Sjællandske jernbaneselskab og selv nåede han efter uddannelse i Tyskland og Danmark at blive maskindirektør i Statsbanerne. Den stilling forlod han i 1910 efter uoverenstemmelser med generaldirektøren. Han fortsatte sit engagement i debatten omkring de danske jernbaner frem til sin død i 1933. Busse gennemførte blandt andet en standardisering af Statsbanernes maskinpark og bidrog også med en række banebrydende konstruktioner.

Den yngre Busse

Busse var navngivet efter sin far, Otto Frederik August - egentlig Fredrich August, for slægten var tysk og stammede fra Münden i nærheden af Hannover. Da faderen efter arbejde ved Leipzig - Dresden jernbanen som jernbaneingeniør og senere som chef for værkstedet ved FA. Rabenstein Machinenfabrik i Chemnitz kommer til at arbejde med konstruktion af lokomotiver anbefales han til stillingen som maskinmester ved Sjællandske Jernbaneselskab.

Unge Otto fødes derfor i Danmark men der er ingen tvivl om at uddannelsen skal finde sted i Tyskland som i faderens tilfælde. Først kom han i smedelære og siden rejste han til Tyskland hvor han fik en teoretisk og praktisk baggrund som jernbaneingeniør.

I 1875 vender han atter tilbage til Danmark og når at arbejde sammen med sin far hos det Sjællandske Jernbaneselskab hvor han deltager i arbejdet med udviklingen af litra As lokomotiverne.

På egne ben

Maskindirektør John Blair henter i 1876 den unge Otto Busse til De Jysk-Fynske Statsbaners maskinafdeling og han bliver ved Blairs afgang i 1881 dennes afløser i stillingen.

Den unge Busse udmærker sig blandt andet ved at indføre en form for standardisering af maskintyperne i De Jysk-Fynske Jernbaner. De mange forskellige maskintyper der er indført ved de forskellige anlæg er i længden alt for bekostelige at vedligeholde.

Ved sammenlægningen af De Jysk-Fynske og Sjællandske baner i 1892 bliver Busse maskinchef for det fusionerede selskabs maskinafdeling.

Statsbanernes Standardisering

Ud over sin store erfaring medbragte Busse også sin kæphest standardisering af lokomotivtyperne til det fusionerede selskab. Det betød at der nu blev lagt vægt på at få afviklet de mindre serier og en udvikling hen imod mere generelt anvendelige typer indkøbt i store styktal.

Busse bidrog selv aktivt i konstruktionen af de nye typer der siden blev bestilt hos de store producenter i udlandet. I starten var han også med til at introducere en række ny elementer i konstruktionerne som for eksempel vakuumbremsen, drevne drejeskiver eller dampopvarmning af passagervogne.

Senere blev han endog meget konservativ i sin konstruktionspolitik og som konsekvens blev overhederteknikken først for alvor udbredt efter hans afgang fra embedet.

Blandt de typer der tilskrives Busse er: Litra A, den såkaldte "lille P", D, O, K, C, G II, Hs II, F II, J II og P.

Afgang fra Statsbanernes Direktion

Det kan ikke undre at denne innovative mand endte med at komme i Statsbanernes direktion som maskindirektør i 1904.

Det kunne være blevet starten på endnu en række glandsfulde højdepunkter i Statsbanernes tekniske udvikling, men som antydet var Busse i sine senere år blevet en smule mere konservativ og stridbar og allerede i 1910 forlader han direktionen og Statsbanerne.

Den officielle forklaring er helbredsmæssige grunde men den udløsende årsag menes at være hans meget åbenhjertige udsagn om hvorvidt Statsbanernes værksteder skulle fastholde en selvstændig produktion. Disse udtalelser var i ordvalg og tone så stærke at de faldt både trafikministeren og generaldirektøren for brystet.

Dermed mistede Statsbanerne en af sine mest markante stikkelser. Otto Busse blev dog ved med at blande sig i debatten fra sidelinien indtil han døde i 1933.

Retur til Aktive Baner | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Jernbanen Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE