toptop.dk
Aktive baner  i Danmark
Aktive baner  i Danmark
  Aktive strækninger   Hovedbaner   Regionalbaner
Banestyrelsen inddeler sit produkt - landets jernbaner - i forskellige baneklasser. 
Inddelingen sker udfra operatørernes forskellige behov
De ca. 750 km dobbeltsporede hovedbaner er rygraden i jernbanenettet. 
Hovedbanerne binder landsdelene sammen og udgør forbindelserne til udlandet. 
Der stilles høje krav til standarden.
Regionalbanerne - med en samlet længde på ca. 500 km dobbeltspor - forbinder større købstæder uden for hovedbanerne. 
Der stilles betydelige krav til driftsstabilitet og komfort, men kravene til hastighed og kapacitet varierer
  S-baner   Lokalbaner   Godsbaner
På den ca. 200 km dobbeltsporede S-bane i Københavnsområdet kører der næsten udelukkende S-tog. 
Kravene til standarden er høj
De ca. 600 km lokalbaner er typisk baner af mindre længde. 
Standarden er lavere end regionalbanernes - især på grund af en generelt lavere hastighed og trafikintensitet
Kravene til de ca. 200 km godsbaner - hvor der udelukkende kører godstog - er beskedne
  Kortet

Kilde: Banestyrelsen - De forskellige jernbaner

Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce

The 2004 Arriva Bus Handbook

2004 udgaven af Arriva Bus Handbook er en specialudgave indeholdende en række forskellige oplysninger om bestanden og forskelligheden i de forskellige regionale centre Arriva driver busdrift fra i Storbritannien. 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE