toptop.dk
Aktive baner  i Danmark
Aktive baner  i Danmark
  Aktive strækninger   Hovedbaner   Regionalbaner
Banestyrelsen inddeler sit produkt - landets jernbaner - i forskellige baneklasser. 
Inddelingen sker udfra operatørernes forskellige behov
De ca. 750 km dobbeltsporede hovedbaner er rygraden i jernbanenettet. 
Hovedbanerne binder landsdelene sammen og udgør forbindelserne til udlandet. 
Der stilles høje krav til standarden.
Regionalbanerne - med en samlet længde på ca. 500 km dobbeltspor - forbinder større købstæder uden for hovedbanerne. 
Der stilles betydelige krav til driftsstabilitet og komfort, men kravene til hastighed og kapacitet varierer
  S-baner   Lokalbaner   Godsbaner
På den ca. 200 km dobbeltsporede S-bane i Københavnsområdet kører der næsten udelukkende S-tog. 
Kravene til standarden er høj
De ca. 600 km lokalbaner er typisk baner af mindre længde. 
Standarden er lavere end regionalbanernes - især på grund af en generelt lavere hastighed og trafikintensitet
Kravene til de ca. 200 km godsbaner - hvor der udelukkende kører godstog - er beskedne
  Kortet

Kilde: Banestyrelsen - De forskellige jernbaner

Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE