toptop.dk
Hovedstadens Togdrift A/S
Hovedstadens Togdrift A/S
Introduktion
HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) er blevet ejer af lokalbanerne i Hovedstadsområdet.
Det har medført en ønske om en forenkling af strukturer og samtidig en forsøg på at opnå yderligere besparelserne på driften.
I følge planen skal de hidtidige selskaber fusioneres ind i et samlet selskab. 
Dette nye selskab, Hovedstadens Lokalbaner A/S, skal herefter varetage ejerskab og vedligeholdelse af infrastruktur.
Driftsaktiviteterne sælges til Hovedstadens Togdrift A/S der er operatørselskabet.
Lokalbanerne
De selskaber der indgår i planerne er HHGB, GDS, HFHJ, LNB og ØSJS.
ØSJS har speciel status da dette selskab har drift i to amter.
Efter planen skal Hovedstadens Lokalbaner A/S sælge sine driftsaktiviteter til Hovedstadens Togdrift A/S.
Indtil videre er det uklar hvorledes driften skal struktureres men enkelte elementer er kendte.
Hovedstadens Togdrift A/S er nettodriftsoperatør (flot ord ikke!). 
Et begreb som udlicitering ligger også inden for rammerne.
Ny struktur
Den nye struktur kunne altså blive at Hovedstadens Togdrift A/S beholder drift og materiel på de strækninger hvor det er økonomisk rentabelt.
Øvrige strækninger må forventes at gå i licitation. 
Interessant kan det blive hvis DSB vinder en licitation over drift på en privatbanestrækning i området.
Den videre beslutningsproces er:
(a) Beslutning i HUR og samtlige selskabers bestyrelser om
fusion
(b) Offentliggørelse i Statstidende om fusionsplan
(c) Senest 31.1.02 - EU Kommissionens godkendelse af gældseftergivelse
(d) Ekstraordinære generalforsamlinger i samtlige selskaber om endelig vedtagelse af fusion
(e) Bestyrelsesmøde i Hovedstadens Lokalbaner A/S om salg af driftsaktiviteter til Hovedstadens Togdrift A/S
Nøgletal for lokalbanerne med HUR som kilde
ØSJS LNB GDS HFHJ HHGB LilleNord IALT
Passagertal (1000) 836 1.132 1.760 1.691 1.094 1.313 7.825
Person Km (mio) 16.1 6.7 29.8 37.2 12.6 18.2 120.6
Salgsindtægter (mio. kr) 9.7 7.6 16.5 20.4 9.5 10.5 74.2
Andre indtægter (mio. kr) 2.8 0.5 3.4 6.0 1.2 - 13.8
Driftssindtægter (mio. kr) 26.1 14.7 36.7 42.0 22.6 - 142.2
Denne artikel vil blive udviklet efterhånden som ny information bliver tilgængelig.
Artikler på toptop.dk
Frederiksværkbanen
Gribskovbanen
Nærumbanen
Østbanen
Hornbækbanen
Hovedstadens Togdrift A/S
Hovedstadens Udviklingsråd
Websites
HUR
Frederiksværkbanen
Gribskovbanen
LilleNord
Østbanen
NærumBanen
Hornbækbanen
Folketinget: Vedtagne privatbanelov
Folketinget: Lovforslaget i oversigtsform
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE