toptop.dk
: Sønderborg By Station
: Introduktion
  Rundt omkring i Danmark finder man stadig særdeles velbevarede jernbanestationer
  For nogles vedkommende fremgår det tydeligt at de har en fortid som station, for andres vedkommende kan det være svært at gennemskue hvis ikke man lige har en baggrundsviden om emnet.
  Sønderborg By station hører til de mere oplagte. Den anvendes stadig som rutebilstation og bygningens ydre er stadig meget tæt på den oprindelige tilstand.
: Sønderborg By Station
  Billedet her er af lidt ældre dato og viser stationen omkring det tidspunkt hvor de fleste smalsporede strækninger var erstattet med busser.
 

Foto: (c) 2004 - toptop.dk - må frit anvendes hvis kilde opgives

  Klik her for at få billedet i en større udgave.
: Amtsbanen på Als
  Alsingerne taler stadig meget om deres smalsporede lokalbane på trods af at det efterhånden er mange år siden den blev nedlagt.
  Selv om banen i sin levetid fra 1898 til 1932 ikke just var nogen overskudsforretning blev den savnet da man besluttede at nedlægge den.
: Stationen i dag
  Dette billeder viser stationen i vore dage og bygningen er stadig meget tæt på sin oprindelige tilstand hvilket skyldes at den i vid udstrækning anvendes til stort set samme formål som den blev bygget til.
 

Foto: (c) 2004  -Billedet gengivet med tilladelse fra Keld René Henriksen (c) 2004.

  Klik her for at få billedet i en større udgave.
  Billedet gengivet med tilladelse fra Keld René Henriksen (c) 2004.
   
: Nedlæggelse
  Et stykke af strækningen blev dog bevaret som statsbane (læs DSB) og ombygget til normalspor. Det var strækningen til Mommark færgehavn, alt andet blev erstattet af rutebiler der fik Sønderborg By station som fast stoppested.
  Den station der findes i dag stammer fra 1913 idet den oprindelige fra 1898 meget hurtigt blev for lille. Da man i 1962 også nedlagde den sidste del af strækningen ud til Mommark henlå stationen i en periode som oplagsplads for skinner, sveller og andet.
  Nu benyttes stationen udelukkende som Sønderborg Rutebil Station, hvilket nu er dens officielle navn.
: Links
  Flere relevante links ved følgende artikel:
  Amtsbanerne på Als
   

Oprettet: 05. december 2004
 
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE