toptop.dk
: Jernbanens Udvikling i Danmark
: Introduktion
  Formålet med denne artikel er at give et meget kort overblik over jernbanens udvikling i Danmark.
  Og skal det siges mere præcist er det at give et kort generelt overblik over jernbanenettets udvikling i danmark fra 1875 og frem til 1950'erne.
  Ud over dette henvises til lidt litteratur og links til videre fordybelse i emnet.
: Hovedbanerne
  Det Danmark der eksisterede i 1875 var mindre end det vi kender i dag. 
  Det meste af Sønderjylland var under preussisk herredømme og dengang gik grænsen ved Kongeåen.
  Grænsen gik ved Kongeåen.
  I perioden efter den 2. slesvigske krig blev der lagt mange kræfter i at udvikle infrastrukturen i Danmark. Det var dengang de berømte ord "Hvad udad tabes må indad vindes.." satte dagsordenen.
  Derfor fik mange større danske provinsbyer en jernbaneforbindelse i disse år.
  Det er på den tid at mange af de såkaldte hovedbaner etableres.
: Udvikling og afvikling
  Den største forandring fra 1875 til 1900 er at landet bliver dækket af længde- og tværbaner.
  Fra 1900 og til 1950 er forandringen igen tydelig. Et utal af lokale baner dækker landet i et tæt netværk.
  Fra 1950 og frem til i vore dage (se kortet i artiklen Aktive baner i Danmark) er banenettet næsten skrumpet ind til 1900 niveau. 
  Dog med et par lokal- og hovedbaner som undtagelse.
: 1875
  Som nævnt var Danmark på den tid meget mindre end i dag. Store dele af sønderjylland var under tysk herredømme.
  En del af de tidligste sønderjydske banestrækninger var dermed under tysk forvaltning.
  På den tid var landet var også ved at finde ud af den traumatiske tilstand tabet af 1864-krigen havde medført.
  På 50 år havde Danmark mistet Norge og Hertugdømmerne. Landet var skrumpet ind til næsten ingenting. Fra europæisk magt til lilleputstat på 60 år.
 

Det danske jernbanenet omkring 1875

  Jernbanenettet omkring 1875 er  markeret med rødt. Kort baseret på materiale fra Trafikministeriet. (c) toptop.dk 2003
: 1900
  Omkring år 1900 er det optimismen der præger udviklingen og samtidigt er det brydningstid i Danmark..
  Det er den store industrialiserings højdepunkt. Alle byer med respekt for sig selv har fået anlagt en jernbane for at fremme udviklingen.
  Banerne bliver anlagt for at fremme udviklingen og knytte landet sammen. På denne tid har jernbanenettet sin mest eksplosive udvikling.
 

Det danske jernbanenet omkring 1900

  Jernbanenettet omkring 1900 er  markeret med rødt. Kort baseret på materiale fra Trafikministeriet. (c) toptop.dk 2003
: 1930
  Det er atter krisetid i verden og Danmark er ingen undtagelse. Tiden efter 1. verdenskrig er hård.
  På kortet ser det storslået ud med de mange jernbaner men virkeligheden er en anden.
  Mange af de små baner har store problemer med økonomien og i de efterfølgende år forsvinder mange af de små baner. Navnlig amtsbanerne i Sønderjylland, der var et lævn fra den tyske tid, er ved at blive nedlagt.
 

  Jernbanenettet omkring 1930 er  markeret med rødt. Kort baseret på materiale fra Trafikministeriet. (c) toptop.dk 2003
: 1950
  En anden tid. Hvad kortet ikke afslører er at mange af banene er dødsdømte og i løbet af de næste 10 - 20 år vil forsvinde fra kortet.
  Mange små baner lever endnu på eftervirkningerne af krigens trafikmønstre.
  Mange af banerne holdes i live i kraft af voksende tilskud og har netop fået nyt materiel.
  Optimismen efter krigen men en kommission i 1953 vil snart gøre det af med de fleste.
 

Det danske jernbanenet omkring 1900

  Jernbanenettet omkring 1950 er  markeret med rødt. Kort baseret på materiale fra Trafikministeriet. (c) toptop.dk 2003
: 2003
  Og der der mangler i denne artikel er det aktuelle billede af jernbanenettet i dagens Danmark.
  Det mest opdaterede billede kan man finde på Banestyrelsens hjemmeside.
  Men naturligvis vil der snart komme en opdatering til denne artikel som viser status omkring år 2000.
  Inklusive Øresundsbro og Storebæltsforbindelse.
: Litteratur
  PÅ SPORET AF 2000
På sporet af
- årbog om danske jernbaner (ISBN: 87-89385-22-5)
Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
  PÅ SPORET AF 60'ERNE
På sporet af 60'erne
- tiårskavalkade om danske jernbaner
(ISBN: 87-89385-19-5)
Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
  D.S.B.
- danske Jernbaner i hundrede Aar€1847-1947
(ISBN: 87-88632-65-2)
Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
  Danske jernbaner
af Mogens Nørgaard Olesen
(ISBN: 87-7802-537-0)
Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
  Danske jernbaner
- På strejftog i den danske jernbanehistorie
af Niels Jensen
(ISBN: 87-11-16242-2)
Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
  Danske jernbanestrækninger
- en bibliografi
af Jeppe Hansen
(ISBN: 87-87050-42-0)
Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
  Operation Genforening
- statsbanerne og Sønderjylland 1918-1928
af Ole Nørregaard Pedersen
(ISBN: 87-982227-5-9)
Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
: Links
  Aktive baner i Danmark internt toptop.dk link
  Forsvundne danske jernbaner internt toptop.dk link
  Kronologisk oversigt over Danske Jernbaner / strækninger internt toptop.dk link
  Rigsarkivet - Statens Arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
  Banestyrelsen Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
  Trafikministeriet Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)

Oprettet:29. januar 2002
Revision 1: 21. juni 2002
Revision 2: 22. november 2003
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE