toptop.dk

Københavns Hovedbanegård

Introduktion

Det hele startede ganske harmløst med den første stationsbygning til København - Roskildebanen.

Denne første hovedbanegård blev anlagt på omtrent samme sted uden for voldene hvor den nuværende hovedbanegård er anlagt.

Uden for voldene fordi man endnu var noget usikker over for denne nye teknik der spyede damp og røg.

Men også andre praktiske hensyn spillede ind på daværende tidspunkt. Krige var stadig noget de fleste danskere havde en klar errindring om og de taktiske overvejelser og at kunne nedtage - eller flytte - vigtige dele af infrastrukturen var også et element man arbejdede med.

Bygningen var opført helt af træ og kunne som nævnt tages ned og flyttes. Den fik dog lov til at blive på sin oprindelige plads fra 1847 til 1865.

Den 2. Hovedbanegård

København fik sin anden centralstation, eller hovedbanegård, i forbindelse med anlægget af Nordbanen.

Den nye banegård var længe undervejs, Indenrigsminister Lehmann forsøgte sig med et forslag om at anlægge en ny station tæt ved den gamle Nørreport. Men det mødte betydelig modstand.

Også dengang var der voldsomme diskussioner omkring projekter inden for voldene i det gamle København. Efter megen polemik fik man dog endelig fundet en egnet placering til den nye station.

Den anden Hovedbanegård set fra Axeltorv, tegnet af H. J. Herholdt. En storslået bygning der imponerede samtiden.

Udvikling med ekspressfart

Det så længe ud til at denne anden københavnske station var stor nok til at opfylde behovet men udviklingen inden for jernbanerne kom bag på selv de mest optimistiske fortalere.

I løbet af ganske kort var person- og godstrafikken vokset til store volumener at det ikke længere kunne rummes på den ellers stort anlagte 2. banegård. I stedet for at være et knudepunkt blev banegården til en flaskehals.

Som det fremgår af billedet var der blevet trangt alle steder på den gamle station. Drejeskiven for enden af stationen var nu fyldt med spor og alligevel for lille.

Der måtte ske noget inden stationen gik til i forstoppelse.

Den 3. Hovedbanegård

Selv om man ved selvsyn kunne forvisse sig om at den gamle banegård ikke længere forslog var det ikke ensbetydende med at man straks og ufortrødent gik i gang med at opføre en ny banegård.

Den slags større anlæg kræver per tradition at det hele skal gennem en kommission og et antal udvalg. Der må fremtages et beslutningsunderlag.

Efter en periode med debat og mange forslag kom man frem til at anlægge en ny banegård på omtrent samme sted hvor den første træbygning i sin tid havde stået.

Det ærefulde hverv med at tegne den nye hovedbanegård tilfaldt H. Wenck. En opgave han løste på glimrende vis. Rent arkitektonisk passer bygningen godt sammen med den stil der blev bygget med på daværende tidspunkt, eks. Københavns Rådhus.

Også de praktiske forhold har i det store hele være tilstrækkelige.

Hovedbanegården set fra luften med Postgården i forgrunden.

Billedet stammer fra omkring 1950erne og på det tidspunkt dækker Hovedbanegården omkring 115 ha og har cirka 100 km spor. Boulevardbanen er nedgravet og S-togene er kommet til.

Se også

DSB

Hovedbanegårdens hjemmeside

toptop.dk: Københavns Station (den anden banegård)

Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE