toptop.dk
: Metro til Kastrup - et stridsemne
: Ørestadsselskabet føler sig fejlfortolket
  I artikler i pressen 9. marts er der fremsat påstande om, at Ørestadsselskabet skulle have fejlberegnet omkostningerne til en nedgravning af Metroen på Østamager. Dette er ikke korrekt. Tværtimod er selskabets tidligere beregninger blevet bekræftet af Price Waterhouse Coopers resultater.
  Mulighederne for nedgravning af Østamagerbanen blev efter forslag fra bl.a. borgere på Amager analyseret i forbindelse med HUR’s VVM-redegørelse. Der blev undersøgt forskellige alternativer for nedgravning af banen. Overslagene for disse alternativer lå mellem 1700 og 2950 mio. kr. Amager Metro Gruppens forslag til udformning af banen er ikke direkte beskrevet, men ved en simpel kombination af to af disse alternativer fremgår det, at deres løsning vedr. en delvis nedgravning ville koste 1700 – 1750 mio. kr. eller 250-300 mio. kr. mere end den valgte løsning. Dette er i god overensstemmelse med resultaterne i Price Waterhouse Coopers rapport.
: Helt eller delvis nedgravet?
  En fuld nedgravning af banen ville naturligvis være dyrere, men til gengæld også fjerne barrierevirkningen. Det gør Amager Metro Gruppens forslag ikke.
  Teknisk direktør Torben Johansen udtaler: ”Amager Metro Gruppens forslag til udformning af banen giver præcis de samme muligheder for at krydse banen som den bane, der er ved at blive anlagt. Den primære forskel mellem den bane, som vi er ved at anlægge, og Amager Metro gruppens forslag er en omfordeling af ”indbliksgenerne” for de allernærmeste naboer. Nogle naboer bliver lidt bedre stillet i Amager Metro Gruppens forslag, andre kommer til at bo meget tæt op ad høje stibroer og får derfor større gener.”
  Der vil endvidere ikke kunne opnås væsentlige forskelle i støjreduktionen ved at vælge Amager Metro Gruppens forslag om delvis nedgravning.
: Eksisterende anlæg
  Tegningerne giver en illustration af forskellene mellem den løsning, som er under anlæg - og den af Amager Metro Gruppen ønskede løsning, sidstnævnte således som den har indgået i den uafhængige revisorundersøgelse,
 

Tegning: (c) 2004 - Ørestadsselskabet

  Klik her for at få billedet i en større udgave.
: Metrogruppens forslag
  Gangfladen på stibroen i Amager Metro Gruppens løsning vil være hævet ca. 2½ m over gadeplan.
 

Tegning: (c) 2004 - Ørestadsselskabet

  Klik her for at få billedet i en større udgave.
   

Oprettet:14. marts 2004
 
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE