toptop.dk
Haderslev Amts Jernbaner - anlæg og nedlæggelse samt strækninger
Den tyske tid (1898 - 1920)
De eksisterende statsbaner der blev overtaget af tyskerne gik fra Kolding og i en næsten lige linine gennem det flade landskab til Flensborg, Kiel og Altona.
Det medførte at alle købstæderne på den del af banen fik status at sidebanekøbstæder.
Hvis der skulle skaffes handel til disse byer måtte der derfor anlægges et net af baner der trak trafik og handel til byerne.
Uheldigvis blev banerne anlagt i meterspor. Det gjorde det umuligt at udnytte eksisterende bane. Tilsvarende blev stationerne bygget efter meget egoistiske betragtninger.
Det medførte at man mange steder havde amtsbanen og statsbanen liggende flere hundrede meter fra hinanden, med hver sin station.
I Haderslev fik man derfor mange baner, men de var dyre i drift og som oftest et dårligere alternativ end landevej eller statsbane.
Efter 1920
Efter genforeningen i 1920 blev det hurtigt klart at amtsbanerne i Haderslev ikke havde nogen stor fremtid.
De var simpelthen for dyre i drift i forhold til hvad man fik ud af dem.
Eksempelvis var banerne i nord anlagt for at trække trafik fra grænsen ned til Haderslev. 
På grund af banernes snørklede linieføring og banens beskaffenhed kunne en sådan rejse tage omkring 2 - 3 timer.
Modsvarende tog turen op til Kolding 1/2 til 1 time.
Det samme gjorde sig gældende for godstrafikken. Skulle man have gods med amtsbanen skulle den som minimum lastes om 1 gang, nemlig fra metersporet til normalspor.
Derfor forsvandt strækningerne stille og roligt og den 24. juni 1939 kørte det sidste amtsbanetog, en kielervogn, sin stille afskedsrunde.
Materiel
Det meste af materiellet var ved overtagelse i 1920 temmelig nedslidt, blandt andet som følge af 1. verdenskrig hvor resourcerne var sparsomme i Tyskland.
Af nyere materiel var 2 Frichs motorvogne fra 1934 og 1 rangerlokomotiv.
Motorvognene kom ved nedlæggelsen til Bornholm hvor de endnu kørte en årrække.
Haderslev - Arnum banen
Samlet længde i kilometer: 56
Haderslev A - Haderslev S - Erlev - Erlev Kro - Nørbygård - Marstrup - Pamhule - Ustrup - Slukefter - Arnitlund - Over Jerstal - Neder Jerstal - Blankenhof - Strandelhjørn - Galsted - Rangstrup - Østergårde - Agerskov - Kærgård - Branderup Mølle - Branderup - Branderup Mark - Mandbjerg - Toftlund Kirke - Toftlund - Sr. Stenderup - Gravlund - Vr. Højrup - Arnum 
Christiansfeldbanen
Samlet længde i kilometer: 19
Haderslev A - Vesterris - Neder Åstrup - Over Åstrup - Vonsbæk - Vildfang - Sillerupgård - Sillerup - Fjelstrup - Gammelby - Kellergård - Faustrup - Christiansfeld 
Årøsundbanen 
Samlet længde i kilometer: 29
Haderslev A - Haderslev S - Brorsbøl - Vandling - Nr. Vilstrup - Sr. Vilstrup - Keldstrup -  Olufskær - Hejsager - Halk - Sode - Hyrup - Øsby - Hadstrup - Råde - Årøsund By - Årøsund Havn
Skodborgbanen
Samlet længde i kilometer: 38
Haderslev A - Simmerstedvej - Ejsbøl - Moltrup - Sr. Bramdrup - Hjerndrup - Ulriksbjerg - Simmersted - Magstrup - Kastvrå - Sommersted Ø - Sommersted By - Sommersted A - Sommersted V - Tovskov - Lerte - Sr. Ørsted - Jels - Haraldsholm - Mikkelborg 
Skodborgskov - Skodborg 
Ustrup - Rødding banen
Samlet længde i kilometer: 39
Ustrup - Høgelund - Gl. Ladegård - Jernhyt - Vojens A - Skrydstrup - Uldal - Bækskov - Kolsnap - St. Nustrup - Lille Nustrup - Øster Lindet - Vr. Lindet - Gram - Brændstrup - Rødding 
Gram - Skærbæk banen 
Samlet længde i kilometer: 30
Gram - Gramby - Tiset - Arnum - Spandet - Fjersted - Roager - Ør. Åbølling - Frifelt - Ullemølle - Skærbæk A
Litteratur
[Titel]: Danske Jernbaner
[Forfatter]: Jensen, Niels
[Forlag]: Aschehoug
[År]: 2000
[ISBN]: 8711162422
[Køb hos]: e-boghandel.dk
[Titel]: Operation Genforening
[undertitel]: Statsbanerne og Sønderjylland 1918 - 1928
[Forfatter]: Pedersen, Ole Nørregaard
[Redigering]: Dahlberg, Rasmus
[Forlag]: Danmarks Jernbanemuseum
[År]: 2001
[ISBN]: 8798222759
[Køb hos]: e-boghandel
Relaterede Artikler / Websites
Haderslev Amtsbaner internt toptop.dk link
Dansk Jernbanehistorie internt toptop.dk link
Oversigtsdata
Lov: 1892
Koncession: n/a
Indviet: 1898
Nedlagt: 25. juni 1939
Længde i km: 200
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Internationale tog via Gedser
Bane Bøger

Det behandler trafikken via Gedser, både ad den klassiske rute til Warnemünde og ad ”nødruten” via Grossenbrode, der var et resultat af Europas deling i vest og øst.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE