toptop.dk
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR)
På toptop
 

 
Introduktion
Hovedstadens Udviklingsråd blev i sin tid etableret under KVR-regeringen. 
HUR har i en længere periode ført en ganske anonym tilværelse.
HUR's formål er at skabe de bedste rammer for en dynamisk udvikling i Hovedstadsregionen.
HUR står for region- og trafikplanlægning og for at drive HT-busserne og lokalbanerne i Hovedstadsområdet.
Ud over dette tager HUR sig også af det regionale samarbejde over Øresund og koordinerer desuden aktiviteter inden for erhvervsudvikling, turisme og kultur i Hovedstadsregionen.
 
 

 
Lokalbanerne
I over 20 år har de været med i det fælles takst- og billetsystem for alle busser og baner i HT-området, og der har været et tæt samarbejde om køreplaner. 
Herudover har banerne været selv-styrende med egne bestyrelser og tilskud dels fra staten, dels fra amterne og kommunerne.
Den 1. januar 2001 har HUR overtaget ansvaret for udvikling og drift af regionens fem tidligere privatbaner - og pr. 1 juli 2001 kom LilleNord med. 
LilleNord er den eneste af DSBs sidebaner, som i en ny lov om de lokale baner overførte statens engagement til amterne - og i Hovedstadsregionen til HUR.
 
 

 
Ny struktur
HUR har anbefalet en ny struktur der gør at de hidtidige selskaber opløses.
De opgaver disse selskaber har udført vil blive reorganiseret i den nye struktur.
Denne væsentlige fornyelse vil betyde at der indføres rollefordeling. 
Det betyder adskillelse af bestiller-udfører funktion og adskillelse af togdrift og infrastruktur.
Dette opnås gennem samling i ét operatørselskab og ét infrastrukturselskab Hovedstadens Togdrift A/S og Hovedstadens Lokalbaner A/S.
 
Relaterede Artikler / Websites
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Lokalbanen internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE