toptop.dk
Jernbanebyen Varde
På toptop
 

 
Introduktion
I jernbanens barndom så danmarkskortet ikke helt ud som i dag.
Dels var der delingen af Sønderjylland og dels var der det faktum at jernbanen i høj grad prægede udviklingen i Danmark.
Således også i Vestjylland.
Omkring 1870 var Ribe og Varde de to vigtigste byer i Vestjylland.
Der var derfor naturligt at disse byer blev centrale i anlægget af jernbaner i området.
 
 

 
Varde
Omkring 1870 var Ribe og Varde de to vigtigste byer i Vestjylland.
Der var derfor naturligt at disse byer blev centrale i anlægget af jernbaner i området.
Mest tydeligt er det med eksemplet Varde.
Byen var allerede købstad og havde en betydelig handel og industri.
Jernbanen satte i en periode byen i stand til at beholde sin status som den vigtigste handelsby.
Men opførelsen af den nye havn i Esbjerg og trafikken til England gjorde at Varde stille og roligt gled i baggrunden.
I dag er der stadig to jernbaner tilbage i Varde.
Vestbanen og Arriva
Arriva har netop overtaget driften af den tidligere DSB strækning og driften på Vestbanen varetages nu også af Ariva. Varde er med andre ord blevet en privatbaneby.
Man kan således sige at Varde er blandt de byer der har været hele den danske jernbane udvikling igennem.
Fra små privatbaner, over statskoncessionerede baner, til Statsbaner og videre til privatiseret infrastruktur med licensdrevet drift.
 
 

 
Banerne
Varde jernbanehistorie startede i 1874 med åbningen af strækningen Lunderskov - Varde.
Dengang var det de Jysk - Fynske Jernbaner der stod for banen.
Året efter åbnes strækningen Varde - Ringkøbing.
For 100 år siden, den 15. marts 1903 åbnede Varde Nørre Nebel banen - i dag kendt som Vestbanen.
Varde - Grindsted Jernbane åbner 13. april 1919.
Denne velfungerende infrastruktur er med til at fastholde Vardes position i det vestjyske i en årrække.
 
 

 
Kort
På kortet ovenfor er de aktive baner (ARRIVA og Vestbanen) er markeret med grønt. Nedlagte strækninger med rødt. Kort baseret på materiale fra Trafikministeriet.
Ved af følge de interne links der er anvist nedert på denne side er det muligt at læse lidt mere om de enkelte baner og strækninger.
 
 

 
Arriva
Men gradvist begynder udviklingen også at kunne ses på banerne omkring Varde.
Varde - Grindsted nedlægges 31. marts 1972.
Og tilsvarende forsvinder en række strækninger i oplandet - f.eks. Nørre Nebel - Tarm.
I dag er kun Vestbanen tilbage og men her er der til gengæld grund til optimisme efter overtagelsen gennem Arriva.
For Varde som jernbaneby har Arrivas tilsynekomst i det danske billede betydet et fornyet håb om bevarelse af byen som jernbanecentrum.
 
 
Relaterede Artikler / Websites
Varde-Grindsted Jernbane (VaGJ) internt toptop.dk link
Varde - Ringkøbing internt toptop.dk link
Varde - Lunderskov internt toptop.dk link
Varde - Nr. Nebel Jernbane, Vestbanen (VNJ) internt toptop.dk link
Stationsbyen Agersted internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE