toptop.dk
København - Nakskov med Gustav Wied
Introduktion
Gustav Wied er opvokset på propietaergård på Lolland; var først i boghandlerlære, og kom senere på sagførerkontor; tog 1886 studentereksamen fra kursus.
Wied har i romaner, fortællinger og dramatiske arbejder bidende vittigt skildret mennesker fra det danske samfund, især fra småkøbstads- og fra landmiljø; bag morskaben ses oftest den for Wied særegne blanding af kærlighed til livet og pessimistisk menneskesyn, som til sidst førte til hans selvmord.
Fra Hirschsprungs Konversationsleksikon
Digt og Virkelighed
I hans ungdomshistorier fra 1915, Digt og Virkelighed, skildrer Gustav Wied en jernbanerejse fra København til Nakskov.
Det var før Danmark blev knyttet samme af broer og giver derfor et godt billede af de rejsendes vilkår i datidens Danmark.
Der er ikke noget præcist årstal på beretningen, men det må formodes at være omkring 1880'erne.
Projekt Runeberg
Et nordisk modstykke det det mere kendte Project Gutenberg.
Formålet er ganske enkelt at gøre  litteratur tilgængeligt over Internettet. 
Som oftest er der benyttet kilder hvor copyright er udløbet .
Derfor kan disse tekster forholdsvis frit gengives.
(Af samme grund har mange biblioteker hundredevis at hyldemeter med klassiske værker).
I
- S o v e r D e, lille Wied? spurgte Wiene og smilede med sit gode Smil.
Han vidste vel, hvad Længsel og Forventning var, han, som havde sin søde, lille Kæreste siddende i Hobro!
Strækningen Kjøbenhavn - Nykjøbing syntes aldrig at skulle faa Ende.
Denne gentagne Skiften fra Tog til Dampskib og om igen til Jernbane, tog alt for lang Tid.
Paa Nykjøbing Station stod ,, Latinerne" fra Nakskov og Omegn opstillede for at byde Goddag.
Det var den første Hilsen fra de hjemlige Steder.
Og endnu festligere var det, hvis Dagen passede saaledes, at Kammeraternes Ferie ogsaa var inde.
II
Saa gik det med Sang og Klang og Snakken hele Lolland igennem.
Vi glemte Byer og Stationer.
Kun én Station huskede vi: Søllested.
Der var nemlig en D a m e - Stationsforstander.
Det interesserede os uhyre at se hende komme ud paa Perronen med Uniformshue paa.
Hele Kupeen talte om dette Fænomen.
Saa naaede vi Aunede. 
Og endelig saa' vi Nakskovs korthalsede Kirkespir.
III
Hvem mon var paa Stationen!
- Ikke stikke Hovedet ud!
Ikke stikke Hovedet ud! varskoede de Besindigere.
Men vi sloges alligevel om Vinduespladserne.
Det kom an paa at være den første, der kunde raabe:
- Der er Fa'r! Eller: Der er Mo'r! Eller: Der er Provst Petersen! Eller: Der er ,,Nas", ,,Jyden", ,,Lang- halm" eller »Tesse"! Lutter Navne paa elskede forhenværende Lærere.
Relaterede Artikler / Websites
Lollandsbanen Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Project Runeberg Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce

Busserne ved Køge-Ringsted Jernbane
 

I starten af 1920-erne opstod der et utal af bilruter overalt i landet og også i Køge-Ringsted Jernbanes opland. For at imødegå konkurrencen gik banen i 1935 ind i rutebildrift.

Under 2. verdenskrig blev driften indskrænket kraftigt. Den ene af banens rutebiler blev udstyret med gasgenerator, og den anden blev opklodset. Umiddelbart efter krigens afslutnng blev den ombygget til jernbanedrift. I takt med at benzin- og gummitildelingen steg, blev busdriften genoptaget.

I starten af 1960'erne steg bilismen kraftigt og banens drift blev urentabel. Den 31. marts 1963 lukkede banen. Den blev erstattet af Køge-Ringsted kommunale Rutebilselskab.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE