toptop.dk
Masnedsund
Afstand fra Masnedsund: 0 km
Fra banens etablering og frem til omkring indvielsen af Storstrømsbroen dannede Masnedsund Station udgangspunkt for banen.
Stationen blev en årrække benyttet som godsstation.
Denne lille station havde oprindeligt en perron, en lille drejeskive og en lille ensporet remise.
Vordingborg Slot
Afstand fra Masnedsund: 2 km
Efter en kort tur rundt om Vordingborg Nor kom banen til Vordingborg Slotsstation.
Stationen lå syd for det store ruinanlæg af Vordingborg slot.
Stationen blev nedrevet straks efter at banen blev nedlagt.
Florke
Afstand fra Masnedsund: ? km
Florke Trinbræt var beliggende i et lille skovområde.
I dag er der heller ingen spor efter dette trinbræt.
Man kan dog i dag komme til stedet at den såkaldte "Bakkebøllesti"
Nyråd
Afstand fra Masnedsund:5 km
Fem kilometer fra udgangspunktet og tre kilometer øst for Vordingborg ligger Nyråd station.
Bygningen anvendes i dag til privatbolig.
Tidligere rummede den som så mange andre stationsbygninger posthuset.
Bakkebølle
Afstand fra Masnedsund:7 km
Dette trinbræt har naturligvis givet navn til "Bakkebøllestien".
Her lå en lille hvid bygning opført i mursten (!) men denne blev nedrevet efter banens nedlæggelse.
Stensved
Afstand fra Masnedsund:9 km
Inden banen nåede Stensved skulle den krydse Vordingborg - Kalvehave vejen.
Drager man i dag til Stensved vil man også her lede forgæves efter stationsbygningen.
Stationsbygningen blev formentlig nedrevet i 1980´erne til fordel for et supermarked.
Langebæk
Afstand fra Masnedsund: 13 km
Vi har nu bevæget os 13 kilometer uden for Vordingborg og befinder os i Langebæk.
Stationen findes stadig og tidligere fandtes der også en foderstofhandel ved stationen.
Ud over dette var der et mejeri og et savværk.
Viemose
Afstand fra Masnedsund:17 km
Viemose station ligger lidt vest for byen.
Beliggenheden er ganske typisk for mange stationer, lidt fra byen for at give plads til den forventede vækst.
At stationen stadig ligger lidt for sig selv fortæller lidt om de bristede illusioner.
Kalvehave
Afstand fra Masnedsund:20 km
Efter at have passeret Viemose skov nærmede banen sig Kalvehave.
Først passerede man 9 typiske hvide huse med den røde stribe (af samme type som de små stationer).
Det var boliger for banens ansatte.
Ud over dette var den væsentligste del af banens vedligeholdelse og administration placeret i Kalvehave hvorved stationsområdet blev ganske omfattet med 5 sporet remise m.v.
Kalvehave Færge
Afstand fra Masnedsund: 21 km
Fra den sydlige ende af stationen i Kalvehave var der spor til havnen.
Herfra var der oprindeligt færgefor-bindelse til Stege, og siden til Koster. Færgefarten blev nedlagt i 1943, ved indvielsen af Dronning. Alexandrines bro.
Efter 1948
Som kommentar til stationerne skal også nævnes at der d. 28. maj 1948, blev foretaget en ændring, hvorved banens tog kørte direkte fra Vordingborg Slotsstation til Vordingborg Statsbanestation.
Kilder
Som kilder er brugt Erik V Pedersen's website, Niels Jensens  bog Sydøstsjællandske jernbaner samt diverse opslagsværker.
Specielt indeholder Erik V. Pedersen's website mere detaljerede oplysninger om banen.
Tak for hjælpen til Erik V. Pedersen og for at fjerne de mest åbenlyse fejl.
Litteratur
[Titel]: Danske Jernbaner
[Forfatter]: Jensen, Niels
[Forlag]: Aschehoug
[År]: 2000
[ISBN]: 8711162422
[Køb hos]: e-boghandel.dk
[Titel]: Kalvehavebanen 1897-1959
[Forfatter]: Andersen, Ib V.
[Forlag]: Ynico
[År]: 1967

[Titel]: Sydøstsjællandske jernbaner,
[Forfatter]: Jensen, Niels
[Forlag]: Aschehough
[År]: 1979

[Titel]: Trafikken til Møn
[undertitel]: Kalvehavebanen og andre trafikforbindelser til Møn
[Forfatter]: Bruun-Petersen, Jens, og Wilke, Birger
[Forlag]: Bane Bøger
[År]: 1991
[ISBN]: 8788632350
[Køb hos]: Dansk Jernbane Klub
[Titel]: Møns Omnibusser 1953-1993
[Forfatter]: Birch, Jens og Gold, Ole
[Forlag]: Forlaget J-Bog
[Køb hos]: Forlaget J-Bog
Relaterede Artikler / Websites
Kalvehavebanen (Erik V. Pedersen) Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Kalvehavebanen (Højholt) Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Kalvehavebanen (KB) internt toptop.dk link
Kalvehavebanens Omnibusruter Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE