toptop.dk
DSB: Pension og sygdom
DSB: Pension og sygdom
Introduktion
Med styrelsesloven af 1892 indførtes der pensionsregler for fast ansatte medarbejdere.
Ansatte ved de sjællandske jernbaner, som forud for 1.april 1887 havde været medlemmer af De Sjællandske Jernbaners Pensionskasse (stiftet 1.april 1859), kunne fortsætte heri, idet staten overtog kassen.
Før pensionskassen
Mellem 1887 og 1892 kunne månedslønnede ansatte, der ikke var medlem af pensionskassen, foretage selvpensionering gennem opsparing af egne bidrag.
En lignende ordning var indført med bestemmelser af 10. maj 1869 for månedslønnede ved de jysk - fynske statsbaner.
Sygekasser
I 1848 etableredes der en sygekasse, som 1885 videreførtes i De Sjællandske og Falsterske Statsbaners Sygekasse og i Syge- og Begravelseskassen ... ved De danske Statsbaner i Jylland og Fyn.
Sygekasserne sammenlagdes pr. 1. april 1934 til DSBs Sygekasse, der henlagdes under Personaleafdelingen.
Kilde: Rigsarkivets Samlinger 
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE