toptop.dk
Love og Lovgivning
Nedenstående er på ingen måde den komplette (eller aktuelle) samling af gældende love og bekendtgørelser for områder jernbaner.
Formålet med at medtage disse her er først og fremmest at give et billede af hvad der reguleres og hvordan det udtrykkes.
For at holde sig opdateret på området anbefales Folketingets hjemmeside eller Trafikministeriet.
Lov om jernbanevirksomhed    LOV nr 289 af 18/05/1998 (Gældende)
Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed  LOV nr 124 af 27/02/2001 (Gældende)
Lov om jernbanesikkerhed LOV nr 336 af 01/05/1996 (Gældende)
Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed   BEK nr 920 af 16/12/1998 (Gældende)
Lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne  LOV nr 1317 af 20/12/2000 (Gældende)
Tilsynet med Privatbanerne Hvad er egentlig Tilsynet med Privatbanerne og hvornår blev det oprettet og hvorfor.
Jernbanerådet Kort oversigtsartikel om det jernbanerådet og dets tilblivelse.
Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed: Via jernbanetilsynet er det muligt at få en oversigt over alle der for tiden har tilladelse til at drive jernbanevirksomhed i Danmark.
Lovforslag
Forslag til Lov om projektering af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød
Forslag til Lov om ændring af lov om privatbanernes godskørsel og ophævelse af statens garantiforpligtelser
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE