toptop.dk
Den Østjyske Jernbane (1875 - 1881)
Den Østjyske Jernbane (1875 - 1881)
Introduktion
Gennem loven af 23. maj 1873 bemyndiges regeringen til at meddele koncession til en jernbane mellem Randers og Grenå.
Denne koncession blev meddelt den 5. juni 1875. I første omgang til en kommitté der igen overdrog den til Randers - Grenå Jernbaneselskab.
Selskabet finansierede anlægskapitalen dels ved lån og aktietegning, dels ved tilskud fra staten. 
Banen blev indviet den 26. august 1876
Århus - Ryomgård Jernbaneselskab
Gennem loven af 4. maj 1875 og den efterfølgende koncession af 12. november 1875 til Århus - Ryomgaard Jernbaneselskab var der skabt en konkurrent.
Dette selskab åbnede sin bane for drift den 1. oktober 1877.
Århus - Ryomgård Jernbaneselskab
Århus - Ryomgård Jernbaneselskab er markeret med rødt. Kort baseret på materiale fra Trafikministeriet.
Driftsfælleskab
Det blev dog så som så med konkurrence idet der var indgået en aftale mellem de to selskaber om en fælles drift og en fællesbestyrelse.
Dette var nedfældet i overenskomst af 25. september 1875 og godkendt 27. november 1875 af Indenrigsministeriet.
En betingelse for godkendelsen var dog at driftsindtægter og -udgifter skulle deles i forhold til banelængden.
Staten tager over
Selskaberne løb dog ind i svære økonomiske vanskeligheder. 
Som en følge af dette overtog staten banerne ved lov af 18. februar 1881.
Banerne blev indlemmet i de statsdrevne Jysk-Fynske Jernbaner, idet de dog allerede fra 1.april 1881 var blevet drevet for statens regning.
Tilsyn og kontrol
Som privatbane var Østjyske Jernbane underlagt Indenrigsministeriets overtilsyn
Tilsynet med anlægget og den daglige drift varetoges af Den kongelige Kommissarius.
Teknisk kontrol ved anlægget varetoges af Overingeniøren for Statsbaneanlæggene 
Websites
DSB
Rigsarkivets Samlinger
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE