toptop.dk
Det  Sjællandske Jernbaneselskab
Tilsynet med Privatbanerne 1919 -
Introduktion
Oprindelig blev tilsynet med privatbanernes drift varetaget af Kommissarierne ved Anlæg af Jernbaner.
Men ved lov 35 af 8. marts 1909 om Kommissarier ved jernbanerne m.m. blev dette tilsyn henlagt direkte under Ministeriet for Offentlige Aarbejder.
Der blev ansat en honorarlønnet ingeniør som teknisk tilsynsførende.
Ved lov 291 af 15. april 1919 angående tilsynet med privatbanerne oprettedes Tilsynet med Privatbanerne som et direktorat uden for, og under ministeriet.
Privatbaneudvalget
Ved lov 53 af 14. marts 1931 om statshjælp til privatbanerne blev der nedsat et privatbaneudvalg på 7 medlemmer.
Formanden blev udnævnt af Ministeren for Offentlige Arbejder.
Den øvrige sammensætning bestod af 4 repræsentanter for Rigsdagen samt formanden for Danske Privatbanernes Fællesrepræsentation, og direktøren for Tilsynet med Privatbanerne.
Udvalget skulle gøre indstilling til ministeriet om, hvilke baner der kunne komme i betragtning, og om hvorvidt statshjælpen skulle ydes om lån eller silsud ob om vilkår iøvrigt.
Reform i 1984
Ved lov 295 af 6. juni 1984 om privatbanerne blev alle disse tidligere love ophævet.
Privatbaneudvalget bortfaldt.
Det var ligeledes under overvejelse at ophæve Tilsynet med Privatbanerne med det endte med at det blev bibeholdt.
Kilde: Rigsarkivets Samlinger 
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE