toptop.dk
: Sporene er der endnu
: Introduktion
  På køreturen gennem landskabet opdager man pludselig en bygning, en dæmning eller en bro der virker malplaceret i forhold til de øvrige landskabsbillede.
  Stopper man op vil kan opdage at det er sporene efter en af de mange nedlagte jernbaner.
  Generelt er det sådan at man lettest finder spor efter jernbaner der er nedlagt inden for de sidste 25 - 35 år.
  Herefter kræver det nærmest egenskaber af detektiv for at kunne finde de gamle baners linieføring.
  Men det kan til gengæld udvikle sig til en hel sport i sig selv.
: Landskabet
  Sporene i landskabet er ofte i form af broer, dæmninger eller stier.
  Ofte er selve trasseen blevet bevaret og benyttet til andre formål. Eksempelvis markveje eller stier.
  Kører man for eksempel med tog omkring Ringsted vil man stadig kunne se spor af jernbanedæmninger i landskabet.
  Det samme gør sig gældende andre steder i landet.
  To gode eksempler på stier kunne være Rødby Havn - Maribo eller Vedbæk - Nærum.
  I disse to tilfælde skal der ikke meget til at forestille sig trinbræt, vigespor og togets rumlen.
: Vegetation
  Tro det eller ej, et godt spor er også vegetationen.
  Hvor mange har ikke prøvet at kaste en blommesten ud af vinduet eller oplevet suset fra et passerende tog.
  Begge dele er med til at sprede typiske planter langs banen.
  Noget helt andet er anlægget af selve banen. Anlægsarbejderne skaber en forandring i jorbunden og giver sine steder vilkår for planter der eller ikke ville kunne findes på stedet. 
  Og har man pludselig en kilometerlang stribe af planter der er kendt som "baneplanter" ja så er man på sporet af noget.
: Bygninger
  De bedste spor er dog stadig bygningerne.
  Mange småbaner har efterladt små stationsbygninger og på trods af utallige ombygninger, moderseringer og flere lag maling er det svært at skjule deres oprindelige formål.
  På sammen måde findes der stadig enkelte remiser der ikke er revet ned.
  Det samme gør sig gældende for en række broer der enten har fået lov til at blive stående eller er konverteret til andet brug.
  Tilsvarende findes der under enkelte ældre veje også stadig gennemføringer til jernbaner der forlængst er forsvundet.
: Jernbanearkæologi
  I Storbritannien er det endda således at denne sport er blevet en videnskabelig gren.
  Det er muligt at deltage i udgravninger efter jernbaner.
  På samme måde som man interesserer sig for gamle industrier og håndværk begynder det også at blive relevant med en optegning og kortlægning af de forsvundne baner og de teknologier der var i brug.
  Hvorfor holder mange af de gamle stenviadukter så godt? Hvilke materialer blev der anvendt? Hvorfor ruster nagler ikke efter næsten 100 år i jorden?
  Det er faktisk muligt at tage en M.A. i jernbaner.
: Kilder og Litteratur
Kurt Kristensens Folder om Midtbanen, Indholdsfortegnelse
  Sporet ved Kirke Hyllinge (Midtbanen)
Rødbyhavn Trafikhavn (Maribo - Rødby Havn)
Limfjordsruten (Hadsundbanen)
Vrads (Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane)
Fynbus rute 910 (Svendborg - Nyborg)
Naturstien Horsens - Silkeborg (Horsens - Bryrup - Silkeborg Jernbane)
MA in Railway Studies
Naturstier på jernbanestrækninger

Oprettet:29. januar 2002
Revision 1: 15. september 2003
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce

Med Caroline fra Hørve til Værslev
- Hørve-Værslev jernbane, 1919-1956

Privatbanen mellem Hørve og Værslev blev åbnet i 1919 og førte et stille liv frem til nedlæggelsen i 1956. Bogen giver et godt indblik i historien bag og livet ved en rigtig dansk "træbane"

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE