toptop.dk
Titel: Amagerbanens stationer og holdepladser
Publiceret på www.toptop.dk: 12-Mar-2003 (rev)
Emne: AB

Introduktion

Formålet med denne artikel er at give en kort overordnet gennemgang af stationer og trinbrætter på Amagerbanen.

Forklaring på overskrifterne: Station [Afstand i KM fra Amagerbro station]

Amagerbro [0]

Åbnet sammen med banen i 1907 på et sted hvor Statsbanerne havde strækning ud til Københavns Renholdelsesselskab.

Arealet blev købt fra den nedlagte Holmbladske limfabrik.

Oprindeligt perron med 2 spor og drejeskive, men omlagt i flere etaper. Det meste blev nedrevet i 1938 da persontrafikken ophørte. 

En interessant detalje ved denne station er at den voksede over på den anden side af Vermlandsgade.

Da persontrafikken kortvarigt opblomstrede under 2. verdenskrig blev der på arealet ved Vermlandsgade etableret en holdeplads/trinbræt.

Øresundsvej [2]

Øresundsvej station havde stor betydning for Amagerbanen.

Fra denne station udgik en stor del af banens godstrafik.

Her er det værd at nævne at kunder som Vølund, Gasværket og NKT distribuerede gods via sidespor ved denne station.

Vølund drev desuden i en årrække et vedligeholdelsesværksted for privatbanerne ved Øresundsvej station.

Engvej

Trinbrættet ved Engvej blev etableret allerede ved banens start. Det viste sig hurtigt at det var en fejltagelse.

Området omkring Engvej var på det tidspunkt kun et kolonihaveområde med enkelte parcelhuse.

Det meste af trinbrættet og venteskur blev sløjfet ved persontrafikkens ophør i 1938.

Da man genoptog persontrafikken under 2. verdenskrig var Engvej ikke mellem de genåbnede holdesteder.

Syrevej

Stationen blev åbnet i 1908. Den var beliggende ved Syrefabrikvej og havde næsten fra sin tidligste start betydelig mængder af godstrafik.

Godstrafikken stammede dels fra Syrefabrikken og i et vist omfang fra Glasuldsfabrikken.

Efter en periode med nedgangstider blev der under 2. verdenskrig atter brug for banen til at transportere glasuld. Denne trafik vedblev i et vist omfang også efter krigens slutning.

Kastrup [6]

Kastrup station var i mange år en af Amagerbanens vigtigste stationer. Specielt passagertrafikken var stor fra denne station.

Sammen med Dragør og Amagerbro var Kastrup de vigtigste stationer for passagertrafik.

Men Kastrup station havde også i en årrække en meget betydelig godstrafik der blandt andet stammede fra Kalkværket og DDPA.

Lufthavnen

Efter åbningen af lufthavnen i Kastrup i 1925 blev der etableret et trinbræt ved denne i 1927.

Det er her værd at huske på at Kastrup Lufthavn på dette tidspunkt ikke var meget mere end en græsmark med et par skure. Datidens Kastrup svarer til nutidens små provinslufthavne.

På grund af lufthavnens vigtighed for den tyske besættelsesmagt blev der ikke etableret et trinbræt ved lufthavnen da passagertrafikken blev genoptaget under anden verdenskrig.

Tømmerup [8]

Amager var ved banens åbning ikke så tæt bebygget som i dag.

Der var flere små landsbyer og blandt disse var Tømmerup.

Tømmerup havde et forholdsvis lille passagertal, men til gengæld var først Amo og senere Villadsens fabrikker med til at give en rimeligt niveau af godstransport.

Store Magleby [10]

Store Magleby var en typisk landbystation.I en periode var der postbetjening fra stationen men dette ophørte senere.

I lighed med mange af de andre mindre stationer på banen blev Store Magleby gradvis afviklet.

I begyndelsen med begrænset betjening i dagtimerne. Siden havde den nærmest status som trinbræt med stationsbygning.

Dragør [12]

Trafikken til Dragør var udelukkende persontrafik.

Godstrafikken var så beskeden at den næsten svarede til landsbystatioerne.

Derimod var persontrafikken overvældende.

Sit største passagertal havde Dragør under og efter 2. verdenskrig med omkring en halv million passagerer.

Retur til Forsvundne Baner | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Amagerbanen internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE