toptop.dk
Titel: Ryomgaard - Gjerrild - Grenå Jernbanes stationer og holdepladser
Publiceret på www.toptop.dk: 19-Mar-2003
Emne: RGGJ

Introduktion

Formålet med denne artikel er at give en kort overordnet gennemgang af stationer og trinbrætter på Ryomgård - Gjerrild - Grenå Jernbane.

Forklaring på overskrifterne: Station [Afstand i KM fra Ryomgaard]. I en årrække omkring 1920'erne reklamerede banen med at man standsede ved alle vejoverskæringer for at samle passagerer op. Dette har muligvis påvirket oprettelsen af et antal trinbrætter etableret efter 1920'erne.

Ryomgaard [0]

Ryomgaard her havde banen optagelse på Statsbanestationen og egen remise med et spor.

Roligheden [3]

Kort efter at have forladt Ryomgaard station svingede bane i nordlig retning. På det punkt hvor bane begyndte at løbe i nordlig retning lå Roligheden trinbræt der var blev anlagt i 1933.

Kærende [5]

Ind banen nåede trinbrættet ved Kærende svingede den i let nordøstlig retning. Ved trinbrættet Kærende, der blev anlagt ved banens åbning i 1911, lå et lille sidespor.

Nimtofte [7]

Nimtofte var en af de større byer i banens umiddelbare nærhed og byen havde også en egen station.

Ramten Møllegård[10]

Strækningen mellem Nimtofte og Ramten forløb nærmest i lige linie i nordøstlig retning. Midt mellem byerne Nimtofte og Ramten blev der i 1930 åbnet et trinbræt ved Ramten Møllegård.

Ramten [12]

Ramten station stammer også tilbage fra banens anlæg og blev placeret i den sydlige del af byen.

Dystrup [13]

Dystrup var et lille trinbræt der blev åbnet i 1927. De betjente både den lille bebyggelse Dystrup og den lidt større Örum.

Stenvad [15]

Stenvad var en af de gode stationer på banen. Pindstrup Mosebrug var en af banens helt store godskunder ligesom den lille by Stenvad havde en del passagertrafik. Da Privatbanekommissionen anbefaler at RGGJ lukkes foreslår ejeren af Pindstrup Mosebrug, la Cour, at han kan drive banen videre som godsbane for egen regning, men afvises af kommunerne som ønsker banen lukket. Det indikerer også ganske tydeligt den betydning banen og Stenvad station har haft for virksomheden.

Hytten [17]

Fra Stenvad løb banen atter stik nord og undervejs passeredes Hytten trinbræt der blev åbnet så sent som i 1933.

Tranehuse [19]

Tranehuse var en af banens oprindelige stationer og omtrent på det sted hvor banen svingede stik øst for at fortsætte i retning af Gjerrild. Tranehuse havde også en del trafik i form af træ fra skovbruget og savværket. Også fiskerne ved Fjellerup Strand benyttede banen til videre forsendelse af deres fangster. Endelig var godset Mejlgård en g de gode kunder på Tranehuse station.

Glæsborg Kær [23]

Ved Glæsborg Kær trinbræt, øst for Tranehuse, var der et lille mergelsidespor. Fra omkring 1920, hvor togene begyndte at standse uden for stationerne, havde togene gjort holdt her. Glæsborg Kær fik dog først sin formelle status af trinbræt i 1933.

Thustrup [24]

Atter et par kilometer i østlig retning blev der åbnet et trinbræt ved Thustrup i 1933.

Glæsborg [25]

Glæsborg station lå landsbyen Hemmed. Fra denne station var der også transporter af fisk med banen og her var det fiskerne i Bønnerup Strand. Fra stationen udgik der også et sidespor til en nærliggende grusgrav.

Albæk [27]

Det lille trinbræt ved Albæk var et af de få der blev etableret ved banens anlæg i 1910.

Brøndstrup [29]

Brøndstrup trinbræt blev åbnet i 1933.

Gjerrild Strand sidesporet [30]

Mellem Brøndstrup og Gjerrild blev der i 1943 anlagt en 4 km langt privat sidebane (af mange kaldet Tyskerbanen) til stentransporter. Sidebanen blev bygget af den berygtede Organisation Todt og åbnet 7. marts 1943. Stentransporterne fra Gjerrild Strand betød betydelige mængder gods sammen med tørv fra Stenvad 56.000 tons i driftsåret 1953/54. Banen til stranden mistede sin betydning, da skibe overtog stentransporterne.

Gjerrild [31]

Ved anlægget af den oprindelige Ryomgaard - Gjerrild bane blev der anlagt en remise med 2 spor (nu vandrerhjem) samt banens værksteder og dræsineskur. Og da stationen lå midt i et skovbrugsområde var det naturligt at der herfra udgik en del transporter med træ. Ved Gjerrild station havde banen også boliger for banens personale.

Sostrup[32]

Fra Gjerrild går det nu direkt i retning syd mod Grenå. Tæt ved Gjerrild lå Sostrup trinbræt.

Tornled [34]

Tornled station lå i et forholdsvis tæt befolket område og havde en rimelig trafik i en årrække.

Voldby [37]

Efter at have løbet 6 kilometer i sydøstlig retning nåede banen Voldby station, beliggende lidt østlig for landsbyen af samme navn.

Robstrup [39]

Endnu et af banens mange trinbræt.

Hammelev [40]

Hammelev trinbræt åbnet i 1924, kort efter åbningen af strækningen mellem Gjerrild og Grenå der blev åbnet i 1917.

Grenå Vest [43]

Grenå vest var banens egen station i Grenå. Den havde tilknytning til Statsbanernes havnespor og dette forhold førte til at man sidst i 1940'erne diskuterede om banen skulle søge om optagelse på Statsbanestationen. Det kom dog ikke noget konkret ud af debatten.

Retur til Forsvundne Baner | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Ryomgård - Gjerrild - Grenå Jernbane internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE