toptop.dk
Navn Sprog Beskrivelse
85 Jahre Schwebebahn Svævebanen i Wuppertal er efterhånden 85 år gammel. Herbert Cappel har lavet et virkelig flot website med mange flotte historiske billeder hvori der indgår både svævebanen og andre transportmidler. Man kan finde artikler om anlæg, materiel, vedligeholdelse, stationer, andre bygninger, uheld, anekdoter o.s.v. Absolut et besøg værd.
American Public Transportation Association APTA blev stiftet i 1882 og dækker alle områder af offentlig transport i USA og Canada. Således står APTA medlemmer for omkring 90 procent af passagertrafikken i området. Foreningen er en blanding af brancheorganisation og lobbyselskab der forsøger at forbedre vilkårerne for de mange regionale transportselskaber i området.
Atlanta to Chattanooga Maglev Chattanooga Cho-Cho var fra dengang men kørte med damplokomotiver til Chattanooga. I dag er verden og behovene anderledes. For tiden arbejdes der seriøst på etableringen af en magnetbane mellem Atlanta og Chattanooga. På websitet forklares alt omkring projekt, linieføring og teknik.
FEVE I Spanien samlede man alle smalsporede baner i et statsligt selskab for at forbedre vilkårene for disse selskaber. Efter at en del spanske regioner har opnået selvstyre er de smalsporede baner i disse regioner overgået til det regionale selvstyres ansvar. Tilbage under FEVE er stadig en række baner, fortrinsvis i det nordlige Spanien, der drives med en central administration som øverste ansvarlige.
IRS Hvis man interesserer sig for industribaner og industrilokomotiver er dette site et absolut must. Selskabet udgiver også et blad med artikler af høj faglig kvalitet.
Japon Rail Dette website beskæftiger sig med nærtrafik, herunder naturligvis skinnebårne trafikmidler, i er par af Japans store byer. Blandt de mere interessante temaer er monorail banerne.Der er endda anvist hvordan man kan få oversat via AltaVista hvis behovet skulle være der.
Københavns Metro Københavns Metro
Metro Light Rail (Sydney) Nærtrafik i Sydney - med Connex som driftsansvarlig.
Metro Paname God site om metroen over alle metroer - den parisiske - med masser af faktuelle oplysninger om Paris' metro. Blandt andet oplysninger om nedlagte metrostationer der stadig findes på linienettet.
Metro Planet Oversigt over metro og undergrundsbaner over det meste af verden
Monorail Society The MONORAIL society (tMs) arbejder for at udbrede kendskabet til denne specielle type baner. Organisationen er international og interesserede kan finde oplysninger om formål og aktiviteter på denne website. Ud over dette er der en omfattende serie af tekniske artikler, oversigter over baner, producenter med mere.
Naumburger Straßenbahn Dette link er igen en slags 2-i-1 link. Dels omhandler det sporvejene i Naumburg og til dels er det et generelt link http://www.tram-online.de. til et tysk sporvejssite. En mængde god information og mange gode billeder.
NextMetro Den næste metro skal til … er det officielle website for en gruppe der arbejder på at få en metrolinie i retning Nordvest, Brønshøj, Tingbjerg, Gladsaxe.
NICTD NICTD står for The Northern Indiana Commuter Transportation District og her er det først og fremmest South Shore Line i Chicago der er interessant. Hvis man læser om South Shore Lines historie får man et godt indblik i vilkårene for mange amerikanske nærtrafikselskaber. Her er alt lige fra den idealistiske start over finansfyrsten til kampen for overlevelse i 1970'erne.
Örkaggens Järnväg Dette website omhandler en smalsporet (600 mm) jernbane i Sverige. Jernbanen er som sådan ikke historisk men er faktisk bygget op helt fra bunden af materiale skaffet fra forskellige kilder. Websitet fortæller om banens materiel, historie, anvisninger til selv at bygge en sådan bane, links, køreplaner, billeder og meget andet.
RATP (Paris) RATP står for nærtrafik i Paris og det omfatter alt fra busser, sporvogne, trolleybusser og naturligvis metroen. Der er også billeder og historier fra opstarten med hestetrukne sporvogne og dampsporveje.
Sao Paulo Metro Sao Paulo Metro bedriver et absolut interessant website med masser af spændende information. Læg for eksempel til den meget kreative samling af "wallpapers" til Windows PC'er.
SEMTCAR Selskabet bag Metrobyggeriet i Rennes
Silver Link Nærtrafik i Sydengland
S-togspostlisten S-togspostlisten er postliste, hvor man snakker S-tog. Det meste handler om materiel, men der er også liniehistorie mv. På siden er der et link til et arkiv med samtlige indlæg på listen (kan også læses af ikke-medlemmer), en linkside og en oversigt over bøger om S-tog.
The New Electric Railway Journal På trods af sammenknytningen med Free Congress, der er en politisk tænketank i USA, er dette website ganske interessant på grund af sin behandling af offentlig transport. For eksempel slår man meget på at genindføre sporvogne i de store amerikanske byer. Et interessant pust fra den mere konservative side af de politiske spektrum.
The Tramways of Cuba En site der er under opbygning men som allerede byder på meget interessant information om den nærtrafikkens tidlige år på Cuba.
TMB Barcelona har andet en Gaudi og et fodboldhold, blandt andet en særdeles veludbygget metro og der er planer om flere linier - hvis ellers pengene rækker.
Washington Metro Det tætteste vi kommer på et dansk modstykke er nok HUR. Men WMA er mere end det for WMA beskæftiger sig i høj grad også med den individuelle transport selv om de væsentligste faktorer er bus og metro. Hvad andre også kan lære af fra dette website er den gode struktur og den lette måde at finde rundt på.
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE