toptop.dk
Navn Sprog Beskrivelse
Järfälla Modell Järnvägs Klubb Järfälla Modell Järnvägs Klubb lyder meget svensk og det er klubben også - men her bygger og kører man amerikansk i skala H0.
Anders Smalspårssidor Anders Smalspårssidor omhandler som navnet siger smalsporede jernbaner i Sverige. Et god hjemmeside med en fornuftig struktur og et godt og relevant indhold.
Åshyttans Enskilda Jernweg Der er ikke tale om en stavefejl, banen hedder virkelig Åshyttans Enskilde Jernweg (i stedet for Järnväg) og der er tale om en havebane i skala 1:32.
Badger Trains En flot hjemmeside hvor det væsentligste jernbanerelaterede indhold udgøres af en række flotte vektorgrafiktegninger af forskellige lokomotiver, herunder DSB ME og MY.
Banproduktion Banproduktion er den svenske del af et hollandsk virksomhed der har specialiseret sig i leverancer af infrastruktur til jernbaner og sporveje.
Banverket Banverket er det svenske modstykke til Banestyrelsen. Lige som i Danmark er opgavene primært koncentreret omkring drift og forvaltning af infrastrukturen.
Bengts Hobby Bengt bor i Sverige og har jernbaner som sin store hobby. På hans hjemmeside har han lagt en del billeder om emnet.
Bildar av Svenska Järnvägsstationer Som navnet siger - billeder af en række svenske jernbanestationer.
Björn's Billedgaleri En svensk hjemmeside fyldt med billeder af alverdens jernbaner.
BMÅS BMÅS = Borås Miniatyrångloksellskab, altså selskabet for miniaturelokomotiver i Borås. Skala er 1:8 og dermed bliver det hele pludselig meget, meget mere spændende.
Borlänge Modelljärnvägsklubb En svensk modeljernbaneklub med snart 20 år på bagen.
BussMickes Internetdepå En svensk hjemmeside med mange gode billeder af jernbaner, sporvogne og skinnebåren nærtrafik.
Byvalla - Långshytte - Järnväg Denne udemærkede hjemmeside beretter i artikler og billeder om Byvalla - Långshytte banen.
Byvalla-Långshyttans järnväg Magnus Cedergren har en række billeder fra Byvalla-Långshyttans järnväg som han viser på sin hjemmeside. Ud over dette findes information om banen på siden.
Citypendeln Citypendeln driver nærtrafik i Stockholmsområdet. Ejet af den store franske operatør Keolis.
Connex Sverige Connex Sverige
Dans Järnvägssida Dans Järnvägssida er et godt eksempel på en jernbaneside der er startet med et højt ambitionsniveau men som siden aldrig er blevet fuldført. Der er mange virkelig gode idéer på denne side men mange af dem ender som løse tråde.
Erie Lackawanna i skala H0 Erie Lackawanna i skala H0 er et svensk website hvor der berettes om hvordan man på meget lidt plads kan bygge et velfungerende anlæg.
Fakta om Fartyg Fakta om Fartyg er et svensk website der omhandler rederier med færgetrafik. Leder man lidt finder man informationer om en række jernbaneselskabers rederiaktiviteter.
Föreningen Ölands Järnvägsled Föreningen Ölands Järnvägsled arbejder med bevarelsen af en jernbane på den svenske ø Öland. Foreningen har et interessant projekt der går ud på at konvertere en 8mm smalfilm optaget på Ölandsbanens sidste dag i drift, til video. Måske ligger der tilsvarende interessante ting i danske arkiver der kunne konverteres og gøres tilgængelig.
GBBJ GBBJ
Göteborgs Modelljärnvägssällskap Göteborgs Modelljärnvägssällskap mener selv at der er Sveriges største "Nulla" - og her hentydes naturligvis til spor 0 der er skalaen på foreningens store modelbane.
Green Cargo Green Cargo er Sveriges største jernbanegodsselskab og selskabet er nok bedst kendt som det tidligere SJ Gods. Selskabet er omdannet til aktieselskab og konkurerer på lige vilkår med øvrige svenske virksomheder.
Hans Lundberg Hans Lundberg har en interessant hjemmeside hvori der også indgår lidt om jernbaner. Specielt interessant er hans flotte sort-hvide billeder fra Ohsa-banan.
Irsta.nu En interessant svensk hjemmeside der er drevet at to svenske lokoførere. De har lagt en hel del jernbanerelaterede billeder på siden, inkl billedserier fra forskellige ture i dagligdagen.
Järnvägs historia i bilder Som navnet ganske korrekt siger "Järnvägs historia i bilder"
Järnvägsfrämjandet Järnvägsfrämjandet er al ære værd. Foreningen arbejder med at udvide forståelsen for jernbanens værdi som samfærselsmiddel i vort svenske broderland.
Järnvägsgruppen KTH Jernbanegruppen på den svenske "Kunglige Tekniska Högskolan".
Järnvägsstyrelsen Järnvägsstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet och utövar tillsyn över järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanesystemet. Järnvägsstyrelsen skall verka för en hög säkerhet i järnvägs-, spår- och tunnelbanesystemet och för en effektiv järnvägsmarknad med en sund konkurrens.
JHRF Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF) er en svensk almennyttig forening der som hovedorganisation arbejder med at koordinere arbejdet i Sverige "til fremme af jernbaner og sporveje". En stor del af arbejdet er rettet mod bevaring, historie og oplysning.
JVMV Er man lidt til svenske jernbaner findes der her en forening der har behov for lidt hjælp og støtte.
Kalshamn-Vislanda-Bolmens-Järnväg. Denne hjemmeside beretter om Kalshamn-Vislanda-Bolmens-Järnväg fra starten i 1874 og frem til overtagelsen i 1943 af SJ og den senere nedlægning.
Krister Johannessons hemsida En svensk hjemmeside med en række nyttige information om såvel modelbaner som baner i 1:1. Desuden en række fine billeder af svenske jernbaner.
Lok Ånglok och Ellok i Sverige "lok.html" Järnväg Denne side omhandler damplokomotivernes historie i Sverige fra 1906 og frem til vore dage. Enkelte dele af denne side kunne ligne det vi kender fra jernbanen.dk omend jernbanen.dk er mere detaljeret og struktureret i sin opbygning.
Lokmuseet i Grängesberg Hjemmesiden for lokomotivmuseet i den svenske by Grängesberg.
Lundarallarna Lundarallarna er en sydsvensk modeljernbaneforening med et fantastisk flot anlæg under opbygning. Her kan man lade sig inspirere af mange fine små detaljer.
Månedens Jernbanebillede En samling af fine jernbanebilleder på denne svenske website.
Modell av liten järnväg till gruva En glimrende gennemgang af forberedelsen til en modelbane der er fokuseret omkring en minebane. Desværre er det længe side der har været opdateringer da starten er rigtig god.
Modellrallare i west Modellrallare i west er en svensk jernbaneforening der arbejder med opbygning af en H0 bane efter svensk forbillede.
Modellrallaren. Modellrallaren er et af de ældste svenske websites om modelbaner og hovedvægten ligger naturligvis på det svenske og skandinaviske.
MRO MRO (Museibanornas Riks Organisation) er sammenslutningen af svenske museumsbaner.
Museisällskapet Jädraås - Tallås Järnväg JTJ er en svensk forening med egen museumsbane i Gävle nord for Stockholm. Foreningen råder over et antal damplokomotiver og arrangerer udflugtstog ud over den regelmæssige trafik i sæsonen. På foreningens hjemme side findes en hel del nyttig information og denne bane, inklusive billeder og artikler.
Netrail Netrail er en svensk virksomhed der brugt jernbanemateriel. Virksomheden sælger primært materiel for de skandinaviske godsselskaber.
NYA SVENSKA LOK I SKALA Z Manden bag denne side hedder Bengt Samelius og gør en stor indsats for at gøre svenske prototyper tilgængelige i skala Z. På hjemmesiden kan man læse lidt om denne interesse.
Nynäshamns Järnvägsmuseum Nynäshamns Järnvägsmuseum arbejder for at opbygge og bevare et jernbanemuseum i den tidligere remise i Nynäshamn.
Nynäshamns Järnvägsmuseum Nynäshamns Järnvägsmuseum driver et interessant website hvor der blandt andet også er gemt lidt omkring materiel og signaler
Ohsabanan Ohsabanan er en svensk museumsbanen der har eksisteret siden 1970. Banens hjemmeside bærer præg af den fornøjelse foreningen bag banen har ved at drive banen. På hjemmesiden kan man læse om historien, materiellet, dyrelivet, køreplaner og relevante links.
OLOVS "HISTORISKA" SIDA. Olov's historiske side omhandler også andet en jernbaner. På jernbanesiderne finder man lidt svensk jernbanehistorie med korte beskrivelser af en række strækninger. Der er billeder af historisk materiel, links og endelig en blandet samling facts om jernbaner.
Örkaggens Järnväg Dette website omhandler en smalsporet (600 mm) jernbane i Sverige. Jernbanen er som sådan ikke historisk men er faktisk bygget op helt fra bunden af materiale skaffet fra forskellige kilder. Websitet fortæller om banens materiel, historie, anvisninger til selv at bygge en sådan bane, links, køreplaner, billeder og meget andet.
OstkustBanans vänner Foreningen OstkustBanans vänner, OKBv, er en privat forening, oprettet i 1976 i Sundsvall. Det primære formål var dengang at restaurere og aktivere Oskustbanans damplok H 24 inden Oskustbanans 50-års jubilæum 1977.
Östra Södermanlands Järnväg Når man nu alligevel er i Mariefred for at se på Gripsholm slot og kunstsamlingen og den smukke by kunne man passende tage en tur forbi Östra Södermanlands Järnväg. Her kører man med smalsporede tog (600 mm) og der findes en vældig flot samling af materiel. Dels er der motor og damplokomotiver og dels er der alle de velrestaurerede vogne. Der findes også en skinnebus baseret på en Volvo årgang 1934 ombygget til 600 mm spor.
Peter Arneke Peter Arneke's website "Trains, big and Small" er et fund for modelbaneinteresserede. På sit website beskriver han således trin for trin opbygningen af en række modelbaneanlæg i skala H0e ligesom der er en række interessante artikler om virkelighedens jernbaner.
Projekt Förstlingen Projekt Förstlingen er et opsigtsvækkende projekt der arbejder på at genetablere den første svenske jernbanestrækning med kopier af originalt materiel.
Railways.se Railways.se er et lidt anonymt svensk website om jernbaner der dækker over en række gode billeder, links og artikler fra det meste af verden - omend mange billeder stammer fra Sverige.
RapidH0 RapidH0 er hjemmesiden for Strängnäs Modelltåg Förening der ud over sit eget meget svenske modelbaneanlæg i H0 også arrangerer et stort modelbanemarked.
Reftele Station Denne svenske hjemmeside fortæller på 3 sider en hel masse om stationen i byen Reftele. Et godt eksempel på hvordan man samler information om et forholdsvist begrænset emne.
Roslagsbanans Veterantågsförening For danskere er Roslagsbanen pludselig blevet interessant i og med DSB & Tågkompaniet i samarbejde driver strækningen. Men banen har også en historie som Roslagsbanans Veterantågsförening forsøger at bevare. Foreningen har som mål at bevare et udvalg af Roslagsbanans elektriske materiel og vise dem gennem museumstog.
Roslagståg AB Roslagståg AB (DSB er medejer)
Safetrack Denne svenske virksomhed har specialiseret sig i at fremstille jernbanemateriel, specielt til elektriske baner.
Sandströms Järnvägar Sandströms Järnvägar er en svensk forening der hører hjemme i Sundsvall. Foreningen har opbygget et større anlæg i skala 1:87 baseret på svensk forbilleder. Selve anlægget har omkring 180 meter spor og lidt over 70 skiftespor. På foreningens website findes en mængde gode billeder fra dette anlæg.
Signalfakta Signalfakta er svenskeren Per Forsströms website om signalteknik. Har i sagens natur mest om Banverkets anlæg med også en del historisk materiale.
SJ De svenske statsbaner
Skånska Järnvägar Skånska Järnvägar er en historisk forening der arbejder på at skabe en museumsbanevirksomhed der formidler miljøet fra dengang man rejste med damptog og sad på træbænke.
Smalspåret och Järnvägen 150 år En hjemmeside der fejrede 150året for jernbaner - og specielt de smalsporede - i Sverige.
Smedjebacken Industri- og kulturmuseet Smedjebacken er i sig selv interessant men for jernbaneentusiaster findes der en ekstra seværdighed på museet i form af en lille smalsporet industri- og havnebane.
Spårtrafik Spårtrafik er en del af den svenske website "Rikstrafiken" og beskriver hvordan de forskellige opgaver omkring infrastruktur og drift er opdelt i Sverige. En vældig god og meget oversigtlig information.
Spårvägsselskabet Ringlinien Denne svenske forening har som formål at bevare sporvejshistorisk materiel og specielt at dyrke alt vedrørende Ringlinien i Göteborg.
Stig Lundins järnvägshistoriska hemsida Stig Lundins järnvägshistoriska hemsida omhandler normalsporede jernbaner. Selv om siden stadig er under opbygning findes der allerede en hel de interessant materiale.
Storstockholms Lokaltrafik AB Storstokholms Lokaltrafik er det stockholmske modstykke til HUR. SL er trafikkøber og ejes af Stockholms Län. SL har en udemærket hjemmeside hvor der er masser af information om det trafikbud der forvaltes af SL og oven i dette er der god baggrundsinformation om det områder der betjenes. Et godt sted at starte hvis man skal besøge Stockholm.
Svanskogsbanan Alle der har set filmen "Fucking Åmål" vil vide at vi befinder os i den svenske provins når talen falder på byen Åmål. Svanskogsbanan er oplandsbanen i området og den er ved at blive genetableret som museumsbane.
Svenska 3D-Tåg Dette svenske website er særdeles interessant for alle der interesserer sig for enten Microsoft Train Simulator eller Trainz. For begge spils vedkommende har dette website en del svensk materiel og landskaber der kan downloades.
Svenske Jernbaneulykker Denne hjemmeside beskæftiger sig med en gennemgang af jernbaneulykker med persontog i Sverige.
Swetramway Swetramway er et omfattende svensk website der har sporveje som tema. Siden er tilgængelig på svensk, tysk og engelsk.
Tågkompanniet Tågkompanniet
TGOJ Det svenske jernbaneselskab TGOJ
Tippvagnsparadiset Tippvagnsparadiset fandt jeg ved en tilfældig søgning på internettet. Desværre er der ingen rigtig hjemmeside til dette website for indholdet er ganske spændende. Der findes skjulte MPG film med smalsporede baner og meget andet godt. Men denne sides tema er en munter beretning om hvordan nogle jernbaneentusiaster fik fingre i nogle tipvogne.
Trafikbolaget Ingalunda Jernväg Trafikbolaget Ingalunda Jernväg - svensk hjemmeside der fortæller om et modelbaneprojekt i spor N.
Tram Nu Dette svenske website har sporveje som tema men det meste af indholdet består af henvisninger til andre websites med sporvognsrelateret indhold
Trefoten & Norrtälje - Väddö Trefoden henviser til den specielle skala H0s3 - en H0n3 variant, men med sporvidden 891 mm, svarende til tre svenske fod... deraf navnet Trefoten. På websitet findes mange virkelig flotte billeder fra dette imponerende anlæg. Der er virkelig kælet for detaljerne på anlægget. En god inspirationskilde. Samtidigt med anlægget er der også en række faktuelle oplysninger og billeder fra forbilledet. Absolut et besøg værd.
Upsala - Lenna Jernväg Svensk museumsbane og forening. Flot website med masser af billeder og informationer om historie, bane og materiel.
Världens längsta linbana Hjemmesiden for verdens længste svævebane og den ligger ikke i et af de traditionelle skisportsområder men derimod i det sydlige Lapland.
Västtrafik Västtrafik har er det offentlige trafikselskab i den svenske region Västra Götaland. Sådan kan man også præsentere lokaltrafik. Interessant lille detalje er at opsamle hvilken kommune der er mest interessant for den besøgende og styre videre derfra.
Vikbolandsbanan Vikbolandsbanan er en beretning om 891mm lokalbanen med udgangspunkt i Norrköping.
Westergötland-Nerikes Järnvägar Westergötland-Nerikes Järnvägar, ak ja! Der går langt mellem man kan præsentere så flot en modelbane som denne. Alle detaljer er vel gennemarbejdet, omend en krakilsk person som jeg naturligvis altid kan finde noget! Men - flot, meget flot!
YEJ, Ystad - Eslövs Järnväg YEJ, Ystad - Eslövs jernbanen beskrives på Rolf Sten's website om svenske jernbaner. Som altid gode billede, facts og kort.
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE