toptop.dk
Titel: Skinner
Publiceret på www.toptop.dk: 17-JUN-2002
Emne: Materiel

Introduktion

I Danmark ejer Banestyrelsen det meste af skinneinfrastrukturen og dermed også pligten til at vedligeholde denne.

Gennem de seneste 50 år er der sket en standardisering i Danmark, blandt andet med henblik på en mere ensartet infrastruktur med færre typer af skinner og skinneprofiler.

Sådan har det ikke altid været. I de danske jernbaners barndom var det meget forskelligt hvad der blev brugt på de enkelte baner. Ofte var det valget af entreprenør det bestemte hvorledes den enkelte strækning kom til at se ud i praksis.

Men for nu at gøre det lidt mere gennemsigtigt taler fagfolk om overbygning og underbygning.

Overbygningen er skinnestrengne, svellerne og ballast. Underbygningen er banedæmninger eller hvad der nu måtte være lagt som fundament for overbygningen.

Skinnetyper, de almindeligste

Som nævnt er der gennem de seneste år gennemført en standardisering og i Danmark har dette betydet at skinnetyperne nu er skrumpet ind til en lille håndfuld.

Den almindeligste måde at beskrive skinner på er ved deres vægt i kilo pr løbende meter. Normalt betyder en høj vægt i kilo per meter at skinnen kan klare tung trafik og dermed formentlig ligger på en hovedstrækning.

Man beskriver normalt skinnetyperne ved hjælp af romertal. Overbygning I med en skinnevægt på 17,5 kg pr. meter stammer helt tilbage fra omkring 1880'erne.

Den lidt kraftigere type II begyndte at dukke op på samme tidspunkt har og 22,5 kg pr. meter. Overbygningstype III stammer ligeledes fra 1880'erne og har en skinnevægt på 32 kilo pr. meter.

Nu kunne man spørge sig selv hvorfor man ikke blot lagde Overbygningstype III overalt og dermed havde standardiseret jernbanenettet med en god høj kvalitet.

Svaret var det samme i 1880 som der er i 2002: Penge! Høj skinnevægt kræver mere metal og stille krav til over- og underbygning. Anlægsomkostningerne vil derfor være meget højere end ved f.eks. overbygningstype I.

Det samme gør sig gældende for renoveringer af eksisterende strækninger. Udskiftning af skinner kræver ofte at der skal skiftes sveller, ballast og måske endda foretages renovering af underbygning.

Skinnetyper, nyere typer

Omkring 1900 - 1930 begyndte der at dukke en noget kraftigere variant op, overbygning IV har en skinnevægt på 37 kg pr. meter. Tilsvarende finde overbygning V fra omkring 1920'erne med en skinnevægt på 45 kg pr meter. Skinnevægt på 60 kg pr. meter findes både i overbygningstype VI og VII, men her afgør andre detaljer klassifikationen. Sidstnævnte type er forholdsvis ny og stammer fra 1960'erne.

Hvad kan man bruge det til?

Overbygningstypen fortæller lidt om det ambitionsniveau der ligger for den pågældende strækning. For eksempel har Banestyrelsen opgivet strækningen Ribe - Tønder til at have en skinnevægt på 7,2 t pr. km, eller 36 kg. per meter. Det betyder at strækningen må have noget der kunne minde om type III overbygning. Det burde altså være tilstrækkeligt for de fleste lettere persontogstyper.

Ser vi på den forholdsvis nyanlagte strækning København H - Kastrup er vi oppe i en lidt tungere gangart med 8 ton pr. kilometer. Heraf kan vi udlede at strækningen er anlagt til noget tungere drift.

Mere underholdende bliver det når vi ser på ældre strækninger og specielt hvad de er anlagt med. For eksempel den metersporede Kolding - Egtved Jernbane der blev åbnet 4. maj 1898 og nedlagt 31. maj 1930. Her var overbygningen 12,40 kg pr. meter.

Mere inspiration kan hentes hos Erik Olsen der meget godt beskriver hvordan dette kan overføres til modelbaner. Det nytter jo ikke at man vil illustrere en gammel sidebane og gør det med funklende nye skinner fra f.eks. Märklin der ville svare til en skinnevægt på 60 kg pr. meter.

Tager man en tur forbi Ole Lenarth Nielsen vil man kunne se den mangfoldighed der prægede privatbanerne.Skinner

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Banedanmark Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
www.signalpost.dk Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Sporbygning i 1:45, del 1 Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE