toptop.dk
Titel: Personvogne
Publiceret på www.toptop.dk: 28-OKT-2002 (revideret)
Emne: Materiel

Introduktion

Denne artikel er en slags arkiv for de små noter omkring personvognsmateriel der har været præsenteret på forsiden.

Det kan også ses som et forsøg hvor vi gennem en periode tager et emne op på forsiden og forsøger at holde fast i tråden ved at samle det hele i en artikel.

Det er derfor ikke meningen at dette skal være nogen større teknisk analyse af dansk personvognsmateriel.

Det er snarere meningen at det skal inspirere andre til at søge yderligere information om emnet på relevante steder.

De Spidsgavlede

Ved et besøg på Jernbanen's website opstod der pludselig en mærkelig strøtanke. Det nye flotte layout med træpaneler fik tankerne til at flyve.

Der var engang da DSB havde en serie personvogne der hed litra BP og litra CM. De var spidsgavlede og beklædt med træ.

De blev produceret i 1930'erne og var meget moderne i deres design, men beklædningen af træ fik dem til at se ældre ud end de egentlig var.

DSB og kunderne var overvejende glade for dem og de kørte helt frem til 1970.

Skulle man komme forbi Odense findes der vist stadig et enkelt eksemplar af Litra CM på jernbanemuseet.

En amerikaner i Bandholm

MBJ A1 har en udsædvanlig historie. At den har henstået i årevis som skur og blev genfundet og genskabt som jernbanevogn er nærmest en biting.

Det spændende ved vognen og den serie den stammer fra er at de er bygget i Randers med stor inspiration fra USA.

Disse personvogne havde åbne endeperroner og midtergange, vinduerne kunne skydes op og indvendig var der jalousier der kunne trækkes ned.

De første vogne til Bandholmbanen havde endda centralkobling - ganske som i amerika.

Disse sydhavsøernes amerikanere blev leveret omkring 1870'erne, udrangeret i 1920'erne og genfundet omkring 1970'erne.

UIC vognene

UIC (Union Internationale de Chemins de fer) blev grundlagt i 1922 som følge af konferencerne i Portorosa og Genor.

Formålet med skabelsen af UIC var at skabe lige vilkår ved etablering og drift af jernbaner.

Et synligt dansk resultat af UIC's arbejde var da man i 1964 brød med traditionerne og anskaffede 10 UIC standard personvogne (type Y).

Vognene var 24,5 meter lange og let genkendelige på deres aluminiumsvinduer.

I design og stil var de også lidt forskellige fra tidligere tiders danske vogne.

De røde vogne vil sikkert en dag sammen med en litra MZ udgøre fremtidens veterantog.

Busses amerikanere

Staten havde overtaget de sjællandske og de jysk-fynske baner. Der var nu behov for at standardisere og manden der stod med opgaven hed Otto Busse.

Inspireret den i USA almindelige type gennemgangsvogne satte han i 1894 et ny type på danske skinner.

Vognene kom til at hedde litra CL og de første tre eksemplarer kørte i Korsørtogene. Det var nogle helt specielle midtergangsvogne der forblev i drift i uændret form helt op i 1930'erne på Nord- og Kystbanen. I 1930'erne så man også enkelte ombygget til kinovogne.

Deres karriere ved Statsbanerne blev lang. Fra 1894 og helt op i 1950'erne hvor de sidste kørte mellem Slagelse og Næstved.

I, II og III Klasse

De første personvogne var inddelt efter klasser. Klasseindelingen svarede i stor udstrækning til den klassedeling der fandt sted i samfundet.

Den oprindelige første klasse var for de velstående der tidligere havde haft råd til at rejse med ekstrapost. Ekstrapost var specielle postdiligencer der kunne lejes på poststationerne.

Anden klasse var en erstatning for almindelige postdiligencer. Tredie klasse var for pøbelen, bønder og andre simple folk.

Ganske som i samfundet er klasseinddelingen i jernbanerne nærmest forsvundet.

Nu er klasseinddelingen mere et udtryk for det niveau af service en rejsende er villig til at betale for.

De små Langelændere

Personvognene hos de østdanske privatbaner var for en stor dels vedkommende præget af Statsbanerne.

Specielt var vognene i hovedstadsområdet af overmåde god komfort sammenlignet med det vestlige Danmark

Således anskaffede Langelandsbanen i 1911 tolv personvogne med endeperron.

Det var dels II & III klasses 2 og 3 fags vogne med mellemliggende toiletter. Desuden var der en del III klasses vogne og en enkelt II klasses vogn.

Den blev dog senere ombygget til II & III klasse, for senere at blive solgt til Amagerbanen.

To af disse kombinerede vogne med endeperron blev senere ombygget til motorvogne.Tysk personvogn med 2. og 3. klasse til mindre privatbane fra omkring 1867.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Jernbanen Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
UIC - Union Internationale de Chemins de fer internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE