toptop.dk
Container
: Container

Introduktion
En af de ting der gennem mange år besværliggjorde en fornuftig integration af godstransport mellem, vej, bane og skib var de mange omlastninger.
Hver gang en godsmængde skulle skifte transportform måtte man laste det hele om fra f.eks. lastbil og til jernbanevogne, eller fra jernbanevogne og til skib.
Sådan er det for så vidt stadig den dag i dag.
Men containerens introduktion har lettet transporten af varer betydeligt.
Hvad er en Container
Direkte oversat fra engelsk betyder ordet container = beholder.
I moderne forstand er en container en beholder der opfylder en række internationale standarder omkring funktionalitet og dimensionering.
Alle containere har således et klassifikationsnummer der kan sammenlignes med den måde man kategoriserer f.eks. jernbanevogne på.
En container er altså med andre ord en international anerkendt standardbeholder.
Hvad benytter man dem til?
Containeres anvendelsesformål kan meget groft deles op i stykgods, dybfrost, flydende, tørlast/grovvare.
Desuden findes der en containere bygget til meget specielle formål. 
Det dækker alt fra kontor og bolig, farligt godt, og videre over alle former for avanceret indretning af containere til f.eks. transport af avanceret elektronik (sattelit eller flykomponenter).

Via jernbane
Det er muligt at transportere standard containere på næsten alle sporvidder bortset fra de helt smalle sporvidder (mindre end 1.000).
Mens der kun er mindre forskelle nabolande imellem er der store forskelle kontinenterne i mellem.
I Nordamerika arbejder man med vogntyper hvor containere stables oven på hinanden - 2 i højden.
Enkelte strækninger i Nordamerika har en frihøjde der tillader at der transportere 2 af de såkaldte high cube containere oven på hinanden. 
Det svarer til cirka 5 meter i højden.
I Australien kendes denne dobbeltlastning på enkelte af de tværkontinentale strækninger - i hvert fald har det været forsøgt i perioder.
Containerterminaler
De steder hvor containere skifter transportform findes der meget ofte containerterminaler.
I Danmark findes der i enkelte af de større havne containerterminaler og ved et par større jernbaneknudepunkter.
Indretningen er egentlig den samme som i en større lagerhal.
Man tager sit gods og afleverer det til videre transport med et andet transportmiddel.
Der findes en række regler for hvornår ansvaret overføres fra en speditør til en anden.
I hele den proces gælder det om at holde styr på ejer, speditør og transportør af forsendelsen.
Jernbanemateriel
I Danmark er det først og fremmest Railion der ligger inde med en række vogne til containertransport.
Tidligere har både PBS og Traxion via transporterne fra Tinglev haft en stor containertrafik. Begge disse selskaber er nu lukket.
Disse vogne er af typerne: Lgs, Sgmns, og Sdgmns.
Andre selskaber igen som f.eks. SBB har også et antal vogne der kan benyttes til containere og andre former for godstransport.
Et eksempel på en sådan type kunne være Ks.

Eksempler på containertyper
Type (fod) Længde mm (ydre) Bredde mm (ydre) Højde mm (ydre) Rum m3 Last kg Tara kg
10  2.990 2.440 2.440 14,4 9.000 1.200
20 6.060 2.440 2.440 30,3 19.500 1.981
20 Super 6.060 2.440 2.590 33,0 19.400 2.300
30 9.040 2.440 2.440 45,2 18.500 3.200
40 Super 12.190 2.440 2.590 67,1 18.000 3.710
40 High Cube 12.180 2.420 2.890 74,8 17.780 4.052
20 Open Top 6.060 2.440 2.440 30,0 19.000 2.060
20 Bulk 6.060 2.420 2.43 30,2 18.650 2.200

Eksempler på container vogne
Type (fod) Længde mm Akselafstand Gulvhøjde Maks last t Tara t
Lgs 14.020 8.000 1.190 28,0 12,0
Sgmns 17.540 12.500 + 1.800 1.160 71,5 18,7
Sdgmns 18.340 13.300 + 1.800  1.160 62,5 20,4 
Ks 13.860 8.000 1.235 28,0 12,0
Sgns 19.640 16.000 1.155 70,5 20,0
Kilder: Railion og SBB Cargo

Ks fra SBB

 
Litteratur
Vejledning om containerterminaler, ISBN: 87-7359-670-1
En model for godstransportens udvikling, ISBN: 87-7772-592-1
Vejledning om godstransport i grønne regnskaber, ISBN: 87-7972-415-9
Effektivisering af godstransport i byer, ISBN: 87-90037-38-3
Valg af transportmiddel i international godstransport, ISBN: 87-90037-30-8
 
Website / Kilder
Railion
SBB Cargo
Oceanfreight FCL
Port of Halifax
Martin Container 
Intermodal Container Web Page
EAN International
BASF: Standort Ludwigshafen
The Intermodal Container FAQ

Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE