toptop.dk
: Schwartzkopff omkring 1910

Fabrikken i Wildau ved Berlin.

: Introduktion
  I artiklen om Vulcan i Maribo beskrives en dansk producent af jernbanemateriel og om denne virksomheds vilkår i samtiden.
  I denne artikel forsøges en af Vulcans store  udenlandske konkurrenter, Schwartzkopff i Berlin, beskrevet.
  Det er valgt at beskrive Schwartzkopff på omtrent samme tidspunkt som Vulcan for bedre at kunne få ligheder og forskelle frem.
: De første år
  I 1852 grundlagde Geheime og Kommerzienrat Louis Schwartzkopff sin virksomhed

,,Eisengießerei und Maschinenbauanstalt von L. Schwartzkopff"

  Som mange andre virksomheder på denne tid valgte man i starten at satse både på maskinproduktion og støberivirksomhed.
  Omkring 1860 påbegyndte virksomheden også en produktion af artikler til jernbaner.
  Virksomheden holdt oprindeligt til i Chausseenstrasse 23 i Berlin.
  Det oprindelige hovedkontor og produktionsområde i Chausseenstrasse 23, Berlin
  I 1866 førte man planerne om en produktion af lokomotiver ud i virkligheden med etableringen af produktionsfaciliteter på området Scheringstrasse 13-28. Herefter er produktion af lokomotiver virksomhedens hovedaktivitet.
  Det lykkedes allerede i Louis Schwartzkopffs levetid (han leder virksomheden til 1888 og dør 1892) at opnå ry som en af de store kompetente producenter på området.
: Aktieselskab og Opsving
  Pludselig så virksomheden sig selv i en rivende udvikling og allerede den 1. juli 1870 overgik man til aktieselskab under navnet

"Berliner Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft vormals L. Schwartzkopff"

  I slutningen af 1870'er var der en overgang dårlige tider for producenterne af lokomotiver, men man klarede sig igennem på tilbehørsproduktion og de øvrige aktiviteter i virksomheden.
  I slutningen af det 19. århundrede var der atter gang i udviklingen. Atter betød dette at virksomheden måtte udvide, men på grund af pladsmangel i området omkring de eksisterende fabrikker i Berlin byggede man en ny fabrik i Wildau ved Berlin.
  Den nye fabrik ved Wildau
  Fabrikken i Scheringstrasse 13-28
: Partnere
  Strategiske alliancer er ikke nogen ny opfindelse. I 1908 indgik Schwartzkopff et partnerskab med Maffei i München under navnet

Maffei - Schwartzkopff - Werke G. m. b. H.

  Formålet var produktion af dampturbiner, dynamoer, centrifuger o.s.v.
  I 1909 udvides denne produktion til også at omfatte lokomotiver til minedrift og anden industriel anvendelse. Denne produktion henlægges også til Wildau.
: Koncernen
  Omkring 1910 består virksomheden således af følgende produktionssteder:
  Centralbureauet i Berlin, Chausseestrasse 23.
  Fabrikken i Scheringstrasse 13-28
  Den nye fabrik i Wildau (øverst på siden)
  Torpedeforsøgsanlægget på Als ved Hörup.
  Torpedeforsøgsanlægget på Als ved Hörup.
: Aktiviteter omkring 1910
  Lokomotivproduktion i Wildau
  Produktion af mine-lokomotiver (trykluft)
  Mekaniske og elektriske lokomotiver (med Maffei i Wildau)
  Maskinproduktionen i Berlin (det man i dag ville kalde højtryksanlæg)
  Krigsmaterielproduktion (i Berlin) - torpedoer og miner samt diverse tilbehør.
  Trykkerimaskiner ("Linotype")
  Flaskeproduktionsanlæg.
: Lokomotivproduktionen
  I perioden fra 1867 og til omkring 1910 leverede virksomheden 3527 lokomotiver til tyske jernbaneselskaber.
  Heraf tegnede de preussiske statsbaner sig alene for 2769 stk. Fra 1888 til 1905 leveres således 840 stk, og fra 1904 til 1910 840 stk.
  Tyske typer omkring 1910
: Eksport af lokomotiver
  Fra 1869 til 1897 leverede virksomheden ialt 28 lokomotiver til baner i Østrig, Spanien, Schweiz.
  Større success havde man i Rusland hvortil man i samme periode leverede 641 styk.
  I årene fra 1897 til 1902 var eksporten en overgang helt gået i stå.
  Efter etableringen af virksomheden i Wildau kom der atter gang i eksporten. Fra 1902 og frem til 1910 blev der således leveret:
  123 lokomotiver til Italien
  94 lokomotiver til Japan
  57 til Danmark
  46 til Frankrig
  26 til Finnland
  22 til Britisk Indien
  22 til Kina
  14 til Tunesien
  12 til Argentina
  10 til Hollandsk Indien (Indonesien)
  5 til Ægypten
  3 til Brasilien
: Variation
  Disse lokomotivleverancer er alle udført efter specifikationer fra de modtagende jernbaner.
  Det betyder blandt andet at der blev leveret lokomotiver med følgende sporvidder i perioden: 600, 950, 1000, 1067, 1435 og 1676 mm.
  Virksomheden havde særlig stor success med at benytte sine anerkendte preussiske modeller som base for modifikationer. Det betyder også at der er visse ydre ligheder mellem mange af lokomotiverne.
  En oversigt over forskellige typer med billeder (fabriksbilleder) kan ses på nedenstående side:
  Eksporttyper omkring 1910
 

Oprettet:29. januar 2002
Revision 1: 18. juli 2003
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE