toptop.dk

Pendlerdagbog - 2006

 
Azero
 
Dette er en beretning fra det virkelige liv og beskrivelse af de oplevelser man får som kunde hos DSB og andre transportoperatører som  f.eks. HUR, Metro og DSB S-tog.  Da vi ikke pendler alle ugens dage vil der i sagens natur kunne forekomme huller i kronologien.
 
Dato Beskrivelse
   
  Juli 2006
21-Jul-2006 06:18 Nykøbing F - København H afgik fra Nykøbing F helt efter køreplanen. Da der heller ikke var nævneværdige forsinkelser undervejs var det så at sige det mest præcise vi har oplevet i denne uge.

15:40 hjem fra København, atter en EuroCity, kom til Nykøbing F 17:16 og blev dermed ugens vinder som det mest præcise tog.

Med denne positive oplevelse går vi nu på tre ugers sommerferie. Pendlerdagbogen holder ferie i den periode.

 

20-Jul-2006 06:18 Nykøbing F - København H afgik præcis fra Nykøbing F og ankom uden nævneværdige tumulter til Høje Taastrup præcist. Man kan altså godt! Morgenens humoristiske indslag stod togføreren for: "Vi beklager at der ikke bliver billeteret i hele toget på grund af personalemangel. Skulle nogen have lyst til et job som konduktør kan man henvende sig til togføreren!".  Ved ankomsten til Hovedbanen var det alligevel blevet til 7 minutter. Ikke meget, men altså ikke rettidigt.

Turen hjem foregik med EuroCity 30 der midlertidigt har afgang fra København H 17:40. Det endte i kaos og anarki. Først gik det ene togsæt i stykker og måtte bortrangeres. Siden kom toget endelig til Høje Taastrup. Længere ventetid på afgangssignal. Derefter over stok og sten ned over Sjælland. Derfor kun 20 minutters forsinkelse i Nykøbing F.

 

19-Jul-2006 Morgenturen var acceptabel. Præcis afgang fra Nykøbing Falster og næsten præcis i Høje Taastrup. Ankomsten til København H var ligeledes næsten præcis.

Hjemturen, tja, hvad skal man sige - en gang i mellem lykkedes det altså. Kun ganske få minutters forsinkelse.

 

18-Jul-2006 Morgenturen var egentlig ikke så ringe i betragtning af forholdene. Et par minutters forsinkelse (selv om der stadig er tale om en defekt leverance i forhold til prisen!!!!) er til at leve med. Hjemturen mellem København H og Nykøbing F med et internationalt tog EuroCity havde en forsinkelse på over 20 minutter. Andre var mere uheldige - regionaltoget med ankomst i Nykøbing F 19:29 havde over 40 minutters forsinkelse.

I disse situationer savner man den højtråbende trafikminister der er behørigt oprørt over en lille uge med problemer i Københavns Lufthavn. Pendlerne lever med det nuværende kaos på mere eller mindre 6 måned, men ministeren flyver nok oftere end han tager toget.

 

17-Jul-2006 Morgen:
Mandag morgen - som om det ikke var slemt nok - skal man også afsted til arbejde på sådan en fin sommerdag. 06:18 fra Nykøbing F til København H.
Toget var tidligt til perron og alle kom ind i god tid uden panik. Desværre gik det galt på det sidste stykke ind mod København hvor vi oparbejdede en fin lille forsinkelse på cirka 20 minutter.

Hjemturen:
Afgangen var forsinket små ti minutter men det er for intet at regne mod det kaos en nedfalden køreledning skabte tidligere på dagen. Ved ankomsten i Nykøbing F var forsinkelsen minimal. En af de bedre dage.

13-Juli-2006 Morgen:
Torsdag og stadig bedring idet afgang med 06:18 fra Nykøbing Falster var længe om at dukke op ved perronen inden afgang. Ankomsten til Høje Taastrup var næsten rettidig og det samme gjalt for ankomsten til København H.

Hjemturen:
Med 22:25 fra Høje Taastrup til Nykøbing F, i dagens anledning forklædt som dobbeltdækker. Turen gik stille og roligt indtil Vordingborg hvor toget blev invaderet at alkoholiserede teenagere fra Nykøbing F. Resten af turen i stillekupeen foregik under hujen og støjen. Ankom til Nykøbing F lettere høreskadet, men til tiden.

 

12-Juli-2006 Morgen:
Onsdag og ingen bedring idet afgang med 06:18 fra Nykøbing Falster var længe om at dukke op ved perronen inden afgang. Da den endelig dukkede op var det ind i toget og afsted. Høje Taastrup nåede vi stort set til tiden. Senere gik det galt. Man lod et tog fyldt med travle mennesker vente på at et tomt tog kunne passere strækningen. Resultatet var 15. min. forsinket ankomst til Hovedbanen og en forhøjelse af utallige menneskers stressniveau. 

Hjemturen:
17:40 fra Københavns Hovedbanegård til Hamborg Hbf (Haubtbahnhof) kom for sent afsted på grund af tekniske problemer som lokoføreren åbenbart var overladt til sig selv at løse. Vi nåede Nykøbing F 15 minutter for sent. Træls!

Flere afgange i løbet af dagen var iøvrigt stærkt forsinkede på grund af personaleforhold - hvad det så betyder på almindeligt dansk. Måske fodfolket efterhånden har fået nok af generalerne?

 

10-Juli-2006 Morgen:
Mandag, ny uge, håb på bedring. Afgang med 06:18 fra Nykøbing Falster. Inden afgang spillede man lidt lotto med perronnumrene og den annoncerede afgang fra spor 2 blev ændret til spor 6. Fint nok! toget kom da afsted men der var en del forstyrrelser undervejs, bl.a. en annoncering af et teknisk uheld der skulle udbedres i Ringsted. Hvis der var noget alvorligt blev det korrigeret på rekordtid. Havde man ikke annonceret det ville ingen have opdaget forskellen.
Den planlagte ankomst til København H burde være omkring 08:08 i den sammenhæng er 08:16 næsten præcis.

Hjemturen:
Nu hvor den store udrejsedag er overstået ser det ud til at have taget trykket af DSB. 17:40 fra Københavns Hovedbanegård til Hamborg Hbf (Haubtbahnhof) nåede Nykøbing F ét minut før tiden på trods af klumper i trafikken undervejs.

Dagens vittighed: Da jeg var i Nykøbing F og kunne se toget ankomme til tiden kunne jeg dog ikke se "den bedre halvdel" stå ud af toget. Damen sov over sig og tog turen til Rødby F. Hvad skal man sige.....?
 

06-Juli-2006 Morgen:
Ankom atter i god til til Nykøbing F station og kunne ved selvsyn atter se 05:56 drage afsted.
Atter blev det 06:18 fra Nykøbing med destination Kastrup.
Den planlagte ankomst til København H skulle være 08:08, og i følge "den bedre halvdel" lykkedes det sådan cirka 08:11. Selv stod man af i Høje Taastrup og det var nærmest også til tiden.

Hjemturen:
Efter at have været med en af de overophedede plasticovertrukne blå lig hjem dagen i forvejen var der intet andet valg en at tage med toget til Hamburg Hbf med afgang17:40. Bemeldte "bedre halvdel" fra Københavns Hovedbanegård og én selv fra Høje Taastrup.

Lad os starte med Hovedbanegården. Alt var kaos omkring 17:30 og det blev gradvist værre frem til klokken 18:00. Som bekendt er der kun 1 spor ud af byen mod Høje Taastrup og præcis på dette kritiske stykke beslutte et stykke materiel fra etaten at bryde sammen. I løbet af ganske kort til var alle spor på Hovedbanen fyldt op. Der var intet andet at gøre end at vente... og vente... og vente... og vente... (temperaturen var da kun omkring de 25 - 30 grader) ... og vente... (hvornår kommer de nye tog?)...  og vente... .... .... ... .. . og endelig kom der gang i trafikken.
Mirakuløst kom vi fra Høje Taastrup omkring klokken 18:30. Vi var i Nykøbing Falster klokken 19:58, hvilket kun var 43 minutter senere en lovet i "særkøreplanen".

Særkøreplanen:
I betragtning af at DSB (og specielt Banedanmark) har en historik der strækker sig helt tilbage til 1847 kan det undre at man ikke ser sig i stand til at få en sådan køreplan til at fungere. Pyt med at der er færre tog, det kan vi alle forstå i en periode; men de tog der kører bør altså komme afsted til tiden. Og hvad gør de to topprofessionelle  virksomheder når det går galt, ja de leger "pege-fingre-ad-hinanden-leg". Det er bare ikke godt nok. Trafikministeren burde ikke have en næse, han burde tvinges til i 2 måneder at køre med DSB hver morgen og hver aften (heraf hver anden dag i de "blå-lig") frem og tilbage. Som det hedder i folkemunde: "Så kan han lære det kan han!".

Personale:
Når man sådan iagtager hvordan DSBs personale - og mange steder også Banedanmarks - personale gør gode miner til slet spil kan man kun håbe at deres økonomiske vederlag i bare rimelig grad svarer til de byrder de er pålagt. (Når man ser Thor Pedersens fedtede grin ved overenskomstforhandlingerne tvivler man stærkt på at dette er tilfældet - det er noget andet når "Thors drenge" i ministeret skal serviceres). Fra tidligt til silde undervejs og aldrig at vide om det er problemer med strækningen eller et stykke materiel der stønnende giver op efter at have slidt uden andet end det lovbefalede minimum (d.v.s. næsten ingen) vedligehold. At man stadig kan være venlig over for kunderne i sådan en situation - REPEKT!
 

05-Juli-2006 Morgen:
Ankom i god til til Nykøbing F station og kunne ved selvsyn se 05:56 drage afsted.
Da den nye særkøreplan trådte i kraft i går er denne afgang ikke længere attraktiv hvis man vi nå noget i hovedstaden, ud over at skifte tog.
I stedet blev det 06:18 fra Nykøbing med destination Kastrup.
Den planlagte ankomst til København H skulle være 08:08, det lykkedes næsten med 08:19. Dagens komiske indslag var at togfører og lokofører forsøgte at komme i kontakt via det offentlige samtaleanlæg. På det tidspunkt stod toget under 10 meter fra den endelige placering ved perronen. Det meste af dagens forsinkelse opstod som sædvanligt efter Dybbelsbro og en pæn del under loko- / togførernes surrealistiske seance.

Hjemturen:
Vi havde planlagt at tage med toget til Hamburg Hbf med afgang17:40 men ved lyden af "15 minutters forsinket.." sprang vi ind i det kun i minutter forsinkede 17:27 fra København H til Nykøbing F. Ankomst 19:29 til Nykøbing F ganske efter planen. Hurra! endelig.

Kastrup:
Det er interessant at trafikministeren kaster sig over direktøren i Kastrup og flæber højlydt i kor med resten af de organiserede hyklere. Alle ved at der naturligvis ved et køb af den størrelse skal spares på alle fronter, inklusive nyansættelser. Mere interessant, en uges kaos i Kastrup får straks den handlekraftige minister på banen medens måneders kaos på motorveje og jernbaner lader manden fuldstændig kold. Måske ministeren selv har købt en charterrejse?
 

04-Juli-2006 På premieredagen på den nye særkøreplan var vi heldige at kunne arbejde hjemme. Man skal nødvendigvis ikke opsøge kaos.
03-Juli-2006 Morgen:
5:56 fra Nykøbing F afgik præcist fra Nykøbing F. og ankom næsten præcis til Københavns Hovedbanegård. Kun små fem minutters forsinkelse der opstod umiddelbart efter Dybbelsbro. Af og til tænker man på om det kommer som et chock for etaten at et tog kommer til tiden hvorfor der bruges 5 minutter på at diskutere hvordan man håndterer en sådan situation.

Hjemturen:
Kaos er vel den mest rammende beskrivelse for hvad der foregik på Københavns Hovedbanegård mellem 16:30 og 18:30. Sporskifte- og/eller signalproblemer, oplysningstavlerne og informationsmedarbejderne kan ikke helt blive enige om årsagen. Effekten er dog synlig og omkring klokken 18:20 så det således ud:

17:27 - Regionaltog nr. 3070 - København H til Helsingør : forsinkelse 74 min. 
17:27 - Lyntog nr. 44 - Fra Frederikshavn til København H : forsinkelse 85 min. 
17:47 - EuroCity nr. 30 - Fra København H til Hamburg Hbf : forsinkelse 34 min. 
18:20 - Regionaltog nr. 4267 - Fra København H til Nykøbing F : forsinkelse 24 min. 

Mere skal der ikke til at sætte alt den goodwill der opnås af DSB, ved en præcis ankomst om morgenen, over styr.

Slutresultatet for  EuroCity nr. 30, planmæssig afgang fra Københavns Hovedbanegård 17:47 og med planlagt ankomst til Nykøbing Falster 19:13: Ankomst i Nykøbing Falster - 19:59. En lille forsinkelse på blot 46 minutter. 

Her kunne man egentlig godt tænke sig at høre lidt mere om "Gode tog til alle", "Tog til tiden" og sidst men ikke mindst "Pengene tilbage ved forsinkelser". Der kan næppe herske tvivl om at den var man månedligt bliver afkrævet lidt over 2.500 kroner for ikke er leveret. Margaret Thatcher skulle efter sigende engang på et EU topmøde have hvæset de øvrige deltagere i hovedet: "I WANT MY MONEY BACK!". Tanken virker tiltalende.

  Juni 2006
29-Juni-2006 Morgen:
5:56 fra Nykøbing F afgik præcist fra Nykøbing F. og ankom næsten præcis til Høje Taastrup hvor dagens rejse undtagelsevis endte.

Hjemturen:
I dag var der bedre styr på sagerne. Stadig rod i informationssystemet på Hovedbanen (et lille tip i den anledning: Hvis jeg var leverandør af systemet ville jeg nok tage referencen til DSB/Banedanmark af min hjemmeside). På et tidspunkt stod der ud for spor 8 slet og ret "Nykøbing F". Men på den måde er man ikke belastet af en afgangstid, kun en hensigtserklæring om destinationen. Smart nok i disse tider.

17:47 til Hamborg Hbf blev anbragt ved spor 6 allerede 17:30 og det var klogt. Den ene dør lod sig ikke åbne og med ferierende fra alverdens lande med stor oppakning som alle skulle ind af en og samme dør tog det sin tid. Til gengæld var DSB ubarmhjertig mod dem der ikke nåede ind, afgang præcis 17:47 og ankomst til Nykøbing F skete også til tiden. 

28-Juni-2006 Morgen:
En fantastisk dag. 5:56 fra Nykøbing F afgik og ankom præcis som annonceret af DSB.

Hjemturen:
Træerne vokser ikke ind i Himmelen, ikke engang over hovedhøjde.
På Københavns Hovedbanegård kunne man denne eftermiddag beundre festlige unge mennesker der som en flok nomader iklædt rygsæk og gummistøvler traskede troligt i retning perronerne. Synd for dem at informationstavlerne ikke var i orden og at det ej heller var muligt for de mange udlændinge at forstå hvad der blev sagt da den visuelle hjælp fejlede. En enkelt gang kunne man vel godt sige "...train to...via..ROSKILDE..departs from track...". Men nej, hvorfor dog være serviceminded som det hedder på nydansk.

17:47 kom afsted et 5 minutter for sent og holdt i nærheden af Storstrømmen i et par minutter (det føles altid længere så tæt på målet). Men, oh hvilket vidunder, kun 2. minutter for sen ankomst til Nykøbing F.

27-Juni-2006 Morgen:
Nykøbing Falster station formeligt summede af liv og aktivitet denne morgen.
5:25 via Ringsted var klar til afgang og kom så vidt vides afsted til tiden uden problemer.
5:34 over Køge er i denne uge betjent med litra MR som stopper i Roskilde hvor passagererne henvises til S-tog etc. Find selv til København H - og held og lykke med det.
5:56 kom afsted til tiden og nåede ind til København H 7:33 hvilket vel er nærmest præcis.

På DSB dansk er +-3 minutter til tiden. 100 års erfaring med togdrift har endnu ikke formået at få DSB op på et niveau hvor til tiden rent faktisk er til tiden og på klokkeslet.

Meget heldigt har man delt ansvaret mellem DSB og Banedanmark.
Som juristen ville sige: "Et delt ansvar er intet ansvar !", hvem der egentlig har skylden for de mange små og store klumper i trafikken er derfor ikke til at placere entydigt.
Men det passer vel de politisk uansvarlige på Christiansborg meget godt. Sjovt nok påberåber mange politikere sig viljen til ville tage et ansvar.
Når først de har ansvaret bruger de en stor del af deres ministertid med at fraskrive sig selv samme ansvar. Engang gik ministre af når der var rod i sagerne.

Turen tværs over Amager foregår trygt og roligt i 2A - der kører uden nogen slinger i valsen. Lidt flere passagerer på grund af Ørestadsselskabets selvforskyldte Metrokaos.

Hjemturen:
Ingen Metro og derfor med 2A gennem byen i en tur der har lidt karakter af sightseeing når man normalt transporteres rundt under jorden.

Ankomst til Københavns Hovedbanegård omkring 16:45 og afgangstavlerne viser almindeligt kaos, eller i alle fald forsinkelser over hele linien. Det bedrer sig gradvist i løbet af den næste time men alligevel kommer 17:47 til Hamborg Hbf. til perronen med cirka 5 minutters forsinkelse. Ankomst til Nykøbing F bliver 19:21 i stedet for de normale 19:13.

Vi husker alle Osvald Helmuth: "..hvis...bare en gang i mellem.." udeladelser i teksten er bevidst.

26-Juni-2006 Morgen:
Ankom rettidigt til stationen i Nykøbing F til at kunne have set 5:25 forlade stationen. Blot spejdede vi forgæves efter bemeldte afgang i retning København H.
Fra højtalerne forlød det at 5:25 ville blive forsinket i 15 minutter på grund af tekniske problemer under klargøringen.

5:56 stod derimod klar ved perronen og vi kom ind og fik placeret os i stillekupeen. Klar til en halv times læsning og en times søvn.
Etaten ville de anderledes. Afgang præcis 5:56 men straks vi havde forladt Nykøbing F forlød det at der ville blive standset ekstraordinært i Borup.
Borup? ? ? Forklaringen var at nattens sporarbejde i Glostrup ikke var blevet færdigt til tiden og derfor havde man måtte aflyse nogle tog.

Næste overraskelse. Høje Tåstrup. Tekniske probleme. Alle ud af toget og over i et i forvejen overfyldt dobbeltdækkertog.
(heldigt at der ikke kommer uanmeldt kontrol fra diverse tilsyn en sådan morgen)
Ankom til hovedbanen 07:50. Ikke dårligt, kun små 20 minutters forsinkelse.

Hjemturen:
Egentlig tager jeg 2A fra Kastrup til Lergraven Metrostation. Men, man tror det er løgn, fordi der skal svejses 2 stykker skinner sammen lukker man al Metrotrafik på Amager i cirka 3 måneder. Det virker som om leverandøren tager Ørestad A/S ved næsen. Sådan en sammenkobling burde man have forlangt skulle foregå "bag kulisserne" uden at genere kunderne i flere måneder. Igen et tegn på at indkøberne af trafikprojekter i Danmark simpelthen mangler lidt i professionalisme. Kunne man forestille sig DR: "Nej, vi skal åbne en ny TV-kanal og derfor kan vi ikke sende de næste tre måneder?"

Afgang fra Hovedbanen i Retning Hamborg klokken 17:47 er nu til feriesæsonen i Danmark udvidet til to sæt og et giver lidt bedre luft i kupeerne. Afgang præcis og ankomst til Nykøbing F præcis. Sjovt nok fungerer det altid med internationale tog.

22-Juni-2006 En god morgen: 5:56 afgår præcis fra Nykøbing Falster og endnu bedre, man ankommer til København H. 7:29. De kan altså godt!

Hjemturen: 20:04 fra København H. Afgang til tiden og ankomst til Nykøbing F 21:53 jfr uret i IC3 toget. En rigtig god dag.

21-Juni-2006 En smuk morgen. Er på stationen i Nykøbing Falster tidligt nok til at se 05:25 i retning København forlade stationen. Vi når at udveksle et par bemærkninger om at "den lyder da ikke godt" inden vi sætter os til rette i stillekupeen, vogn 21, 05:56 Nyk. F. - Kastrup via København H.
Men 05:56 kommer ikke afsted til tiden - og det hører bestemt til sjældenhederne. Men efter en små 5 minutter kommer vi afsted i retning Eskilstrup. Ikke med den store entusiasme, men fremad kommer vi. Et stykke ude på strækningen standser toget for at samle passagerer op fra et nedbrudt tog - vi får ikke at vide om det var 05:25 men tanken er da nærliggende.
Denne lille forsinkelse forfølger os hele vejen til Valby men den er dog skrumpet ind til 5 minutter da vi forlader Valby. Kort efter Dybbelsbro standser vi igen, det gør vi iøvrigt hver morgen, som om DSB og Banedanmark har besluttet at passagererne skal have oplevelsen af at se det fine eksempel på industrielt design hvori DSB klargør sine IC3 tog. Normalt tager opholdet 1 - 2 minutter og de fleste venter med at samle sig sammen til at forlade toget til dette tidspunkt. Denne dag fik vi lov til at stoppe to gange på denne strækning. Og ved denne fælles indsats fra DSB og Banedanmark fik man atter opbygget en forsinkelse på 10 minutter - på en strækning der næppe er længere end 500 meter. En god start på dagen.

Hjemturen: 15:47 - ligeledes forsinket, kom først afsted omkring 16:05. Ankomst til Nykøbing F ligeledes 10 - 15 minutter senere.

Da oplevelser som disse efterhånden hober sig op trænger man som pendler til et sted at afreagere. Det nytter ikke at kaste sin vrede i hovedet på den kundevendte personale da dette ganske som passagererne er udsat for beslutninger fra Trafikministeriet, DSB og Banedanmark der er truffet på langt højere niveau af mennesker der per definition er klogere end andre.

Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE