toptop.dk

Ophavsret - www.toptop.dk

 
Beskyttelse af ophavsret
Alt på www.toptop.dk er beskyttet af lov om ophavsret.
Artikler, fotografier, grafik og anden offentliggørelse på www.toptop.dk stilles til rådighed for personlig visning eller læsning.
Det er ikke tilladt at tage kopi i elektronisk og / eller digital form, i følge. ophavsretlovens § 12. Der må tages enkelte kopier på papir (udskrift) til privat brug.
Denne adgang gælder alene fysiske personer.
En virksomhed må således ikke udprinte en artikel m.v., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.
Yderligere anvendelse og kopiering kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse fra toptop.dk.
Som udgangspunkt er alt materiale på www.toptop.dk beskyttet efter henholdsvis varemærkeloven, ophavsretsloven eller markedsføringsloven, medmindre noget andet udtrykkeligt fremgår.
Vær specielt opmærksom på at www.toptop.dk også indeholder materiale eller henvisning til materiale hvorover tredjepart kan have rettigheder.
Skulle man som tredjepart konstatere at der foretages brud på ophavsret via www.toptop.dk skal sådant straks meddeles webmaster@toptop.dk med angivelse af form og rettighed hvorefter de nødvendige foranstaltninger der bringer dette til ophør vil blive iværksat.
 
Såfremt dele af teksten på denne side eller enkelte formuleringer i teksten ikke svarer til, ikke længere svarer til, eller slet ikke svarer til gældende ret, har dette forhold ingen indvirkning på den øvrige teksts indhold og gyldighed.
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce

Busserne ved Køge-Ringsted Jernbane
 

I starten af 1920-erne opstod der et utal af bilruter overalt i landet og også i Køge-Ringsted Jernbanes opland. For at imødegå konkurrencen gik banen i 1935 ind i rutebildrift.

Under 2. verdenskrig blev driften indskrænket kraftigt. Den ene af banens rutebiler blev udstyret med gasgenerator, og den anden blev opklodset. Umiddelbart efter krigens afslutnng blev den ombygget til jernbanedrift. I takt med at benzin- og gummitildelingen steg, blev busdriften genoptaget.

I starten af 1960'erne steg bilismen kraftigt og banens drift blev urentabel. Den 31. marts 1963 lukkede banen. Den blev erstattet af Køge-Ringsted kommunale Rutebilselskab.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE