toptop.dk

Total oversigt over alle dagens link

Dato Navn Sprog Beskrivelse
28-02-2003 Rails Canada Dette canadiske website er en kombination af portal og almindeligt jernbanewebsite. Det er dog en uundværlig indgang til alt hvad der handler om jernbaner i Cananda. Her finder man alt fra jernbanehistoriske links til eksisterende selskaber. Der er en del gode henvisninger til billeder og for modelbaneinteresserede er der også en række henvisninger til canadiske producenter.
27-02-2003 Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn-Freunde e.V. I 1888 blev der i Mecklenburg Vorpommern etableret en 600 mm bane der i starten var trukket af heste. Denne bane voksede i udstrækning og var i samtiden en af Tysklands største og mest morderne baner med over 250 km strækning. Banen havde gods- og persontrafik og vedblev med at være aktiv frem til afslutningen af 2. verdenskrig hvor den sovjetiske besættelsesmagt som krigsskadeerstatning fjernede det meste af banen. I 1950'erne genopbyggede DDR styret en del af banen og dette var i drift til 1970'erne hvor banen blev lukket helt. I 1996 blev der dannet en forening og den kunne i 1999 indvie den første genetablerede strækning. Mere om denne spændende bane på foreningens hjemmeside.
26-02-2003 Hei Na Ganzlin De fleste jernbanemuseer er startet i det små og således også dette tyske. Man råder over materiel men endnu er faciliteterne man råder over ikke egnet til udstillinger med mere. Materiellet er blandt andet en BR 52 der bruges til udflugtstog og - til at køre godstog i omegnen hvormed der kommer lidt penge i foreningens kasse.
25-02-2003 TransNamib Holdings TransNamib er Namibias statslige transportselskab. Størstedelen af aktiviteterne i selskabet er koncentreret omkring jernbanedrift. På selskabets website findes information om selskabets struktur og om de enkelte delområders tjenester med mere. Et godt informativt website.
24-02-2003 RCFM Mali er et af de mere anonyme lande i det tidligere Fransk Vestafrika. Beliggende på grænsen til Sahara ørkenen er udfordringerne åbenlyse. Ikke desto mindre har man opbyget en hjemmeside for det nationale statslige jernbaneselskab der trods alt er et besøg værd. Eksotisk materiel og et ganske eksotisk prisniveau.
23-02-2003 Lok 2002 Projektet Lok 2000 eller Re460 er SBB's program vedrørende modernisering af bestanden elektriske lokomotiver. På denne hjemmeside findes alle relevante detaljer om projektet og først og fremmest om lokomotiverne. For alle der interesserer sig for moderne elektriske lokomotiver er dette website absolut et besøg værd. Der findes blandt andet en række interessante forstudietegninger.
22-02-2003 Schoenlaub Lokomotiven Denne tyske producent fremstille modellokomotiver i skala 1:32. Der er tale om en begrænset serieproduktion af meget høj kvalitet. Desværre findes der ikke billeder af alle de lokomotiver der tilbydes - men de få der er billeder af afslører et utrolig flot håndværksarbejde.
21-02-2003 DRG Modell Berlin DRG er en forholdsvis ny tysk producent af modeller i skala H0 (1:87). Produktionen omfatter fortrinsvis preussiske lokomotiver som T5 og S1 samt enkelte mere specielle modeller. Der er tale om håndarbejde hvilket afspejles i priser og leveringstider.
20-02-2003 The TRANS-Siberian Railway Den bedste beskrivelse af dette website har findes faktisk på selve websitet. "Et Web-leksikon" om den transsibiriske jernbane. Der findes artikler, billeder, links og andet relateret stof. Et godt layout der er let at finde rundt i og iøvrigt er der en tysk, engelsk og russisk version at vælge mellem.
19-02-2003 Interessengemeinschaft TT-Modellbahnfreunde Hessen Foreningen med dette imponerende navn hører hjemme i den tyske delstat Hessen. Normalt forbinder man mest TT (1:120) med det østlige Tyskland men der findes faktisk en voksende skare af modelbyggere i det tidligere Vesttyskland. På denne klubs hjemmeside kan man læse om klubbens almene aktiviteter, moduler, modeller, producenter, links og meget mere. Naturligvis er der nogle billeder fra klubben meget fine anlæg.
18-02-2003 Skinnelangs i Oslo Roger Sandberg arbejder ved sporvejene i Oslo er meget engageret i denne form for skinnetransport. På hans hjemmeside finder man tekniske data omkring sporveje og jernbaner i Norge og andre steder i skandinavien. Ud over dette er der mange virkelig gode billeder af tog og sporveje på dette website.
17-02-2003 Die Eisenbahn in Schleswig-Holstein Christian Protze har opbygget et website om jernbanerne i Schleswig-Holstein. Emnerne dækker både eksisterende og nedlagte privat- og statsbaner. Endvidere findes der links og billeder omkring emnet.
16-02-2003 Östra Södermanlands Järnväg Når man nu alligevel er i Mariefred for at se på Gripsholm slot og kunstsamlingen og den smukke by kunne man passende tage en tur forbi Östra Södermanlands Järnväg. Her kører man med smalsporede tog (600 mm) og der findes en vældig flot samling af materiel. Dels er der motor og damplokomotiver og dels er der alle de velrestaurerede vogne. Der findes også en skinnebus baseret på en Volvo årgang 1934 ombygget til 600 mm spor.
15-02-2003 TogSør Kjetil Stallemo har lavet en hjemmeside fokuseret på den norske sydbane fra Oslo over Kristianssand til Stavanger. På siden er der en del ældre nyheder men også beskrivelser og billeder af det materiel der benyttes på banen. En fiks lille detalje på denne side er at der øverst på siden sammen med logoet er de vigtigste links til relaterede websites - smart hvis man vil undgå for mange links.
14-02-2003 Mikkel Elling's Billedarkiv Som det fremgår af titlen handler dette om billeder af jernbaner. Væsentligst er dog samlingen af billeder af modeller der er ganske imponerende. En interessant detalje ved modelbanebillederne er de mange lastbiler - hvormed denne modelbane nok kommer tættere på virkeligheden end så mange andre. Mange lastbiler, og knap så mange tog.
13-02-2003 UNIFE UNIFE står for "Sammenslutningen af europæiske jernbaneindustrier" og er den europæiske hovedorganisation for leverandører til jernbanesektoren. Omkring 100 virksomheder er medlem og yderligere 1000 tilsluttet indirekte via nationale brancheorganisationers medlemskab i UNIFE.
12-02-2003 Roslagsbanans Veterantågsförening For danskere er Roslagsbanen pludselig blevet interessant i og med DSB & Tågkompaniet i samarbejde driver strækningen. Men banen har også en historie som Roslagsbanans Veterantågsförening forsøger at bevare. Foreningen har som mål at bevare et udvalg af Roslagsbanans elektriske materiel og vise dem gennem museumstog.
11-02-2003 Abandoned Stations Joseph Brennan har gjort et stort arbejde med at udforske nedlagte undergrundsstationer i New York området. Helt præcist har han opdelt sit website i nedlagte stationer, nedlagte plan, nedlagte perroner, aldrig fuldførte, sporveje, hovedlinier og etc. For modelbyggere kunne det være interessant fordi der er mange gode tegninger over sporanlæg der i realiteten er brugbare alle steder i verden.
10-02-2003 Freight Freeways Freight Freeways er et fælles europæisk projekt der blandt andet støttes af EU men også lande uden for EU som f.eks. Norge og Schweiz deltager. For Danmark koordinerer Banestyrelsen aktiviteterne. Formålet er at give fri adgang til jernbanenettet i de deltagende lande og med kort varsel at kunne skaffe adgang til skinnenettet i de deltagende lande. Mere overordnet er også målet om hurtige forbindelse med korte stop ved grænserne. Det er allerede i dag muligt at beregne hvad det vil koste at transportere gods på kendte strækninger via et hjælpeværktøj på dette website.
09-02-2003 - RRHX - Er man til amerikanske jernbaner kunne dette website let tage det meste af ens fritid de næste par dages tid. Den korrekte titel på dette website er: "- RRHX - Internet Railroad History Museum of Michigan" og det er ikke nogen overdrivelse. Alle jernbaner der på noget tidspunkt har eksisteret i staten Michigan er forsøgt dokumenteret i ord og billeder. Der findes gallerier og artikler om alt fra broer, producenter af vogne og andet materiel, færger, smalsporsbaner, - selv frysehuse er med og endelig selskaberne.
08-02-2003 A fer & à flots Dette franske website handler om at rejse med tog og skib i det nordlige Frankrig. Lidt gemt på dette website findes en række gode billeder fra en lokalbane og en historisk strækning. Vælg menuen nederst til venstre med titlen "Photos-Histoire" og se på enten "Voie ferrée" eller "Histoire du train Morlaix-Roscoff".
07-02-2003 Der Metrorapid "Metrorapid" projektet mellem Dortmund og Düsseldorf i Tyskland er meget omdiskuteret. Dette website forsøger at give argumenter mod projektet og henviser blandt andet til at der i Ruhr regionen findes et veludbygget net af busser, sporveje og regionaltog der for et langt mindre beløb kunne udbygges til at være hurtigere og mere effektivt end Metrorapid. Som altid er der for og imod i den slags projekter.
06-02-2003 Projekt Ruhr - Metrorapid NRW Et af de varmeste diskussionsemner i Tyskland i begyndelsen af 2003 er det såkaldte "Metrorapid" projekt. En MAGLEV (Magnetsvævebane) fra Dortmund til Düsseldorf. Denne side beskriver de overordne træk i projektet, herunder økonomi, teknologi og linieføring.
05-02-2003 Betuweroute Betuweroute er navnet på et stort hollandsk jernbaneprojekt der skal forbedre konkurrencevilkårerne for specielt Rotterdam som havneby, men også for Holland generelt. Ambitionerne for denne ny jernbanelinie er store. I 2010 forventes det at der på denne strækning vil transporteres 43 millioner ton gods, hvilket på dette tidspunkt vil svare til 75% af al hollandsk skinnebåren gods.[Dette link er foreslået af K.B. Hansen]
04-02-2003 Museisällskapet Jädraås - Tallås Järnväg JTJ er en svensk forening med egen museumsbane i Gävle nord for Stockholm. Foreningen råder over et antal damplokomotiver og arrangerer udflugtstog ud over den regelmæssige trafik i sæsonen. På foreningens hjemme side findes en hel del nyttig information og denne bane, inklusive billeder og artikler.
03-02-2003 Mein Bahnhof Daniel Rehbein har et par websites der omhandler jernbaner og helt specielt banegårde og stationer. Desværre er det lidt svært at navigere rundt mellem disse sites, men det er nu besværet værd. Siden med "Mein Bahnhof" henviser til en række større banegårde i Tyskland. Alternativt kan jeg anbefale denne side: Bahnhof Dortmund-Marten, der henviser til et par små stationer i Dortmunds omegn. Bemærk alle de gode detaljer der er indfanget på billederne.
02-02-2003 European Conference of Ministers of Transport For de politisk og strategisk interesserede er denne oversigt fra de europæsiske trafikministre værd at studere. En del af de ting der diskuteres i dette forum får som regel indflydelse på de europæiske transportmarked et par år senere.
01-02-2003 Mike Taylor Mike Taylor er født i England men har arbejdet i Canada det meste af sit liv. Nu, som pensionist, har han tid til at arbejdet med sin store interesse jernbaner. Det har gjort at han i dag har et website med over 1500 sider. Det er værd at nævne at der er tale om billeder at jernbaner fra Tyskland, Italien, USA og Canada. Ud over dette findes der billeder af busser og sporvogne. Alt i alt en enorm samling billeder.
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE