toptop.dk
Titel: Liberalisering på skinner
Publiceret på www.toptop.dk: 11-MAJ-2002
Emne: Politik

Introduktion

Denne artikel skal har til formål at give et kort overblik over den aktuelle status på liberaliseringen af jernbanerne i Europa, samt at give et bud på den fremtidige udvikling.

Selv om kilderne der er anvendt til denne artikel specielt arbejder mod et europæisk perspektiv er der i denne artikel lagt vægt på danske forhold.

Det må forventet at udbyderne af skinnebårne transportformer vil fortsætte med at udvise en dynamisk adfærd. Specielt vil nye ejerstrukturer og ændrede poltiske rammer gøre det muligt, ja påkrævet, at der udvises en mere dynamisk adfærd. Det traditionelle hjemmemarked for jernbanerne forsvinder. Dette gælder såvel nationalt som regionalt.

Lettere adgang til infrastruktur

Det må forventes at der kommer en yderligere liberaliseringsbølge omkring infrastrukturen. Hvor det hidtil har været de nationale udbydere som DSB der har været under pres vil det nu brede sig til de regionale hvilket i Danmark vil sige privatbanerne. I Danmark har dette hidtil været afgrænset gennem ejerforhold men snart vil udenlandske operatører forsøge at opnå adgang til attraktive regionale strækninger.

Set på europæisk plan er der dog stor forskel på hvorledes de overordnede EU regler gennemføres i praksis. Den største liberalisering ser vi i Tyskland, Nederlandene og Skandinavien. Skulle man undre sig over at Storbritannien er udeladt fra denne opremsning skyldes dette at det i praksis er næsten umuligt for ikke britiske operatører at få tilladelser med mere. En række lande er ved at liberalisere deres infrastrukturadgang og her er specielt Italien langt fremme.

De europæiske undtagelser

Som oftest i den europæiske process er det Frankrig og Belgien der halter bag efter når det gælder praktisk gennemførelse af de store visioner. Men det må anses for sandsynligt at både Frankrig og Belgien vil liberalisere for ikke at komme under politisk pres.

Liberaliseringen på godsmarkedet 2008

I dag er det således at det kun er overnationale operatører der har fri bevægelighed i EU infrastrukturen skal der allerede fra 2003 ske større ændringer i det europæiske godsnet der omfatter de væsentligste strækninger gennem Europa. I 2008 vil det være således at det totale skinnenet bliver åbnet for fri konkurrence.

Dette gælder som nævnt kun godstrafikken men der er allerede taget hul på de første diskussioner omkring persontrafikken.

Strukturændringer

I fremtiden vil det være således at antallet af udbydere af skinnetransportydelser vil være væsentligt reduceret.

Vi vil set en situation der meget ligner den der begynder at aftegne sig i luftfartsindustrien med en række store alliancer drevet af store overnationale selskaber og med regionale fødelinier.

Ydermere vil konkurrence gøre at der fra såvel udbydere som kunder stilles større krav til økonomi og service. Dette vil stille store krav til materiel og i stedet for selv at eje vil langt flere end i dag overgå til at leje materiel og, i et vist omfang, personale. Dette vil samtidigt tilføre de enkelte selskaber en langt større fleksibilitet end de har i dag.

Det danske perspektiv

På kort sigt vil vi se en fortsættelse af den kontrollerede liberalisering vi oplever for tiden.

DSB må finde sig i flere udbud af kernestrækninger og må svare igen med en yderligere specialisering i retning af persontrafikvirksomhed. Men dette alene vil sansynligvis ikke være nok til at fastholde markedsandelen. En langt mere målrettet satsning på service og rejseoplevelse vil være nødvendig. På længere sigt vil man måske opleve amerikanske tilstande hvor eksisterede ruter kommer under pres med tilbud om overtagelse. Tænk bare på hvilken effekt det kunne have for Deutsche Bahn eller SJ at drive strækningen København - Hamborg med hurtigtog.

De regionale virksomheder må finde sig i at de er oppe mod økonomisk stærkere konkurrenter. Derfor vil lokalkendskab, specialisering og stærke alliancer være vejen frem. I tider med stadigt pres på de kommunale og amtslige budgetter vil det ikke være usandsynligt at privatbanerne helt eller delvis vil blive solgt til internationale operatører.

Tendenser og strømninger

På europæisk plan opbygning af større enheder eller alliancer. Eksempelvis Railion eller Linx.

Flere muligheder for at leje materiel - eksempelvis via producenter som Siemens eller MAG.

Samarbejde mellem transportformer - lufthavnstog ved storbyer eller koncepter som SBB-UPS samarbejdet.

Aggressive investeringer i modernisering og standardisering - eksempelvis som ÖBB der anskaffer 400 nye lokomotiver af næsten identisk type.

Større pres på infrastrukturvirksomhederne dels i form af eksperimenter omkring ejerforhold eller struktur - eksempelvis Railtrack eller Banestyrelsen.

Retur til Transportpolitik | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Prognos AG Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
ELTIS Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Trafikministeriet Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE