toptop.dk
Titel: Open Access
Publiceret på www.toptop.dk: 04-JUN-2002
Emne: Politik

Introduktion

Denne artikel skal har til formål at give et kort overblik over begrebet Open Access og den aktuelle status i Europa, samt at give et bud på den fremtidige udvikling.

Den trinvise åbning af det totale europæiske skinnenetværk for fri konkurrence er et af de vigtigste transportpolitiske tiltag i dette årti. Det vil præge udviklingen inden for transportsektoren i den næste 10 - 15 år. Begreget Open Access dækker over denne process. Hvor der hidtil har været strenge nationale begrænsninger indføres der i dag åbne adgangsvilkår.

Open Access dækker altså over det faktum at alle der opfylder en række neutrale kriterier kan få adgang til en given skinnestrækning.

Danmark

Danmark ligger i denne sammenhæng ganske godt placeret. Der er i dag fri adgang til stort set hele de danske skinnenet for alle virksomheder der opfylder kriterierne for en driftskoncession. Dette gælder uanset om selskabet ønsker at drive gennemgående trafik, godstransport samt persontrafik (fri eller efter kontrakt).

Dette har medført at ansøgningerne om adgang til skinner forvaltet af Banestyrelsen er stigende og at flere selskaber nu byder på strækninger der kommer i licitation.

Men dette er formentlig kun begyndelsen. Danmark ligger strategisk godt placeret for trafik til og fra Skandinavien. Det vil derfor inden længe være sådan at udenlandske selskaber vil søge om koncession til godstog i transit gennem Danmark. På længere sigt kan dette vise sig at være et ikke uvæsentligt bidrag til vedligeholdelsen af infrastrukturen.

Europa

Ude i Europa er situationen lidt mere nuanceret. Lande som Tyskland, Holland og Italien ligger godt med i liberaliseringen. Det vil altså være muligt for danske selskaber at søge om koncession til regulær drift af godstog mellem f.eks. Rotterdam, Hamborg og København for blot at nævne et eksempel.

Andre europæiske lande har det mere svært med den frie adgang. I lande hvor fagforeningerne stadig står stærkt frygter man for beskæftigelsen. Specielt i Belgien og Frankrig frygter man at liberaliseringen vil betyde arbejdspladser. Det samme gør sig i et vist omfang gældende for Spanien.

Perspektiver

Den frie adgang byder på fordele og ulemper. Da adgangen er bestemt af neutrale kriterier vil økonomisk tyngde hurtigt kunne blive et kriterie der adskiller. Herved kan f.eks. salget af DSB Gods til Railion vise sig at blive kvælende for alle kommende konkurrenter. Omvendt kan viljen til at byde på danske strækninger og drive disse efter andre driftsøkonomiske principper medføre at den danske jernbanesektor får en tiltrængt blodtransfusion.

Et tredie perspektiv kan være at vi vil se helt nye former for konstellationer hvor flere store og små selskaber slutter sig sammen i alliancer og som en helhed dækker et stort område, men i praksis opererer inden for hver deres meget snævre område. Dette vil stille store krav til koordinering og standardisering, men ikke desto mindre byde på en række spændende muligheder.

Retur til Transportpolitik | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Prognos AG Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Banedanmark Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Trafikministeriet Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE