toptop.dk
Titel: Forandringer i det danske jernbanebillede
Publiceret på www.toptop.dk: 08-Jan-2003
Emne: DSB, ARRIVA

Introduktion

Ved årsskiftet sker der en række forandringer i det danske jernbanemiljø der på en gang forandrer vores opfattelse af både aktører og struktur.

Ser man lidt videre end blot til den danske horisont kan man uden overdrivelse sige at liberaliseringen af det europæiske jernbanenet nu for alvor sætter sit præg på Skandinavien.

5. januar 2003

Datoen den 5. januar 2003 markerer et af de store skift i dansk jernbanehistorie. Det sker forholdsvis ubemærket uden for det snævre geografiske område der er berørt. I Midt- og Vestjylland overtog ARRIVA Tog driften af det der fra licitationsmaterialet er kendt som 'Nord- og Sydpakken'.

Hermed ender 100 års statsbanedrift i området og på sin vis er cirklen sluttet for de danske jernbaner. En del af de første danske jernbaner blev anlagt som privatfinasierede strækninger, anlagt og drevet af britiske entreprenører.

Det er på sin vis derfor meget passende at det er netop det britiske ARRIVA der overtager driften på strækningerne i Jylland.

Selve overtagelsen blev fejret ved en ceremoni på Silkeborg station med taler fra Trafikministeren og repræsentanter fra ARRIVA og DSB.

Roslagsbanen

I Sverige er liberaliseringen nået længere end i Danmark og det fornyede udbud af Roslagsbanan ved Stockholm blev vundet af et konsortium der skal drive strækningen under navnet Roslagståg AB.

Roslagståg AB er et bemærkelsesværdigt samarbejde mellem DSB og Tågkompaniet. Sammen skal parterne drive denne forstadsbane på omkring 65 kilometer og med et passagertal på cirka 10 millioner om året.

Tabet af de jyske strækninger har fået DSB til at satse på at hente omsætning uden for Danmarks grænser. På længere sigt er det målsætningen at 20 procent af omsætningen skal hentes i udlandet.

Som et led i denne større satsning på jernbanedrift i udlandet kan man også aflæse DSB's store interesse i at overtage de jernbanestrækninger der kommer i udbud i Norge.

Flere udbud

Det er nok ikke sansynligt at der umiddelbart kommer flere udbud i Danmark inden for de næste par år. Dels vil man høste erfaringerne fra eksperimentet med ARRIVA og dels er der den traditionelle politiske forsigtighed på området i Danmark - uanset forpligtelser til overholdelse af diverse EU aftaler.

De næste udbud vil derfor først komme engang sidst i 2004 og måske endnu længere ude i fremtiden. Dog er der den usikkerhed at Folketinget med overdragelse af privatbanerne til amterne har frigjort sig for enhver binding på dette område og derfor kunne det tænkes at man ville forsøge sig med en licitation på dette område. Jfr udtalelser fra bl.a. Kaj Ikast i efteråret 2002.

Læs mere hos nedenstående:

Retur til Transportpolitik | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Trafikministeriet Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
ARRIVA Danmark Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE