toptop.dk
Titel: Officielle uofficielle kommentarer til et ikke-eksisterende notat
Publiceret på www.toptop.dk: 16-Sep-2003
Emne: DSB, Banestyrelsen, Politik

Introduktion

Hvad kom først: hønen eller ægget?

Den seneste uges tid har det svirret med rygter om besparelser i Banestyrelsen og nedprioritering af renoveringen af skinnenettet for at imødekomme de fastlagte besparelsesmål.

Det hele startede med at Berlingske Tidende bragte en artikel der antydede at der fandtes et notat af hvilket det fremgik at finansieringsbehovet for en renovering af alle person- og godsbaner i landet ville beløbe sig til 3,1 mia kroner.

Og herefter tager hele det kendte opbud at kronikskrivere og politikere fat på at komme med deres ganske uforbeholdne mening om hvorvidt det nu er rigtigt eller forkert at bruge så mange penge på jernbanenettet, eller på at diskutere om notatet i det hele taget findes.

I Banestyrelsen har man i løbet af 2003 fået dækket sit behov for medieomtale og derfor holder man særdeles lav profil. Man vil hverken be- eller afkræfte.

DSB

En undersøgelse har vist at journalister i danske medier i stigende grad benytter sig at anonyme kilder. Ganske som det er tilfældet i denne sag. Det er meget vanskeligt at grave sig frem til sandhedselementet i mange historier fordi der ikke opgives kilder.

Men i dette tilfælde har man måske noget der er næsten lige så godt. DSB har traditionelt gode relationer til Banestyrelsen og derfor er det interessant hvordan DSB reagerer.

Koncerndirektør i DSB, Johannes Pedersen kommenterer historierne således: "Det er ikke nok at sætte fokus på de slidte skinner. DSB er også afhængig af, at den øvrige del af infrastrukturen er i orden. Det vil sige signaler, sporskifter, fjernstyringsanlæg og køreledningsanlæg. Derfor må man ikke overse, at der også her er behov for at holde en høj standard."

Han fortsætter: "Vi kan ikke gå andre steder hen. Der er ikke andre leverandører i Danmark, og derfor har vi en klar interesse i, at Banestyrelsen får de nødvendige midler til at holde en tilfredsstillende standard. Når jeg fremhæver vigtigheden af også at interessere sig for signaler og sporskifter, skyldes det, at vi ofte her oplever de største problemer, fordi et svigt opstår pludseligt og kan lægge hele trafikken ned."

"Det kan vi ikke tage højde for. Men i de tilfælde, hvor sporene er i dårlig stand, og der må indføres hastighedsnedsættelser, kan det varsles god tid i forvejen, og det gælder som regel også i de situationer, hvor sporarbejder går i gang og vil påvirke trafikken."

Hos DSB mener man altså at uanset beløbet størrelse er det for utilstrækkeligt kun at tale om skinnenettet. Hvor mange gange der har været forsinkelser i f.eks. S-togsnettet på grund af fejl i signalsystemerne er ikke et emne der har været berørt i debatten.

Penge

Ifølge det famøse notat fra Banestyrelsen, som Berlingske Tidende er kommet i besiddelse af, vil det årligt koste 3,1 mia. kr. i perioden 2005-2009 at bringe jernbanen tilbage på rette spor efter fire-fem års forsømmelser.

Berlingske Tidende skriver endvidere at regeringen til sammenligning på næste års finanslov har afsat 1,5 mia. kr. til formålet, og det beløb er endda 360 mio. kr. højere end i år. Hvis den nuværende politiske prioritering bevares, kommer især passagererne på S-banen og de sjællandske regionaltogsstrækninger til at lide under mærkbare uregelmæssigheder, mener Berlingske Tidende.

Hvis man sammenholder kommentarerne fra DSB og tallene fra Berlingske Tidende er det altså interessant tallene som sådan ikke er til diskussion men snarere behovet for renovering.

JyllandsPosten havde en artikel hvori det hed sig "Det viser et arbejdspapir, som Banestyrelsen har udarbejdet til forhandlingerne med Trafikministeriet om jernbanens behov for investering i infrastruktur i de kommende år. Papiret cirkulerer på Christiansborg, men Banestyrelsen vil hverken af- eller bekræfte papirets indhold."

Hvad der dog er interessant i denne artikel, taget fra Ritzau, er at Margrethe Auken bliver citeret for at der findes 3 planer.

Planer

Plan A skulle være det billigste alternativ og har arbejder man kun med at renovere på de steder hvor det er virkelig galt fat. Prisen for denne plan er 2,1 mia. kroner om året.

Plan B har et finansieringsbehov på 2,6 mia. kroner om året og medtaget i disse tal er genopretning af S-banenettet samt af hoved- og regionalbaner.

Plan C kommer til at koste staten 3,1 mia. kroner om året men hvor plan B fokuserer på passagertrafikken vil Plan C også tage hensyn til godstrafikken.

Det store regnestykke

Det skal blive interessant at læse notatet fra Banestyrelsen når, og hvis, det offentliggøres. Med et årligt behov på 3,1 mia kroner til skinnenettet alene og måske yderligere 2 mia kroner til den øvrige infrastruktur kommer tallet tæt på 5 mia kroner pr. år.

I første omgang ville det være interessant at se hvordan Banestyrelsen, eller lidt mere overordnet Trafikministeriet, vil prioritere hvis der ikke afsættes yderligere midler. Man kan næppe forestille sig at der spares på prestigeprojekterne som for eksempel Københavns Metro. Pengene må altså komme et sted fra og med den siddende finansminister (ikke at hans forgænger havde en ret afvigende holdning til tilværelsen - sådan er finansministre nu engang) er det næppe sandsynligt at der blot deles ud med rund hånd.

Kravet vil altså være at der skal findes midler gennem besparelser og måske har DSB allerede lugtet luntet. Der bliver sparet på vedligeholdelse og renovering at den øvrige infrastruktur til fordel for en kosmetisk renovering af dele af skinnenettet.

Men det er som alt andet i denne artikel baseret ene og alene på at der altså findes et notat fra Banestyrelsen der bliver offentliggjort i den form det cirkulerer i dagspressen og som undergrundslitteratur på Christiansborg. Var der nogen der sagde offentlighed i forvaltningen?

Retur til Transportpolitik | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Trafikministeriet Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Banedanmark Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE