toptop.dk
New Page 1
  Det nye DSB   Image   Signaler
.............................................
Det er gradvist gået op for mange ansvarlige i de forskellige jernbanevirksomheder i Danmark og omverdenen at et moderne design tiltrækker kunder.
Se bare den effekt de nye IC3 tog havde hos DSB.
De mange moderniseringer af stationer rundt omkring i landet vidner om vilje til fornyelse og satsning.
Det er en fornøjelse at se DSB i en mere offensiv rolle hvor man forsøget at vinde markedsandele i kraft af et image som fornyende.
Reklamekampagner på TV har ligeledes givet DSB et friskere og mindre støvet image.
Tænk bare på Harry og Bansen eller S-Togsreklamerne.
Vi lader dette billede af DSB stå et øjeblik.
.............................................
De gamle indianere i Amerika havde et meget sigende udtryk: He who speaks with two tongues..
DSB benytter sit nye image med de moderne tog og den hurtige forbindelse mellem landsdelene til at fremstå som et attraktivt alternativ.
Men hvordan er det nu lige det står til i den øvrige del af landet?
Ved at satse enøjet på de store prestige forbindelser har DSB måske i virkeligheden skadet sig selv mere end det har gavnet.
En række strækninger i Jylland er nu så trøstesløse at de ikke længere kan betragtes som et transportmæssigt alternativ for andre en de mennesker som af den ene eller anden grund er tvunget til at benytte DSB.
Havde de valget ville de givet vælge DSB fra.
.............................................
Man skal ikke undre sig over at DSB i stigende omfang er udsat for kritik i randområder.
DSB mangler ledelsesmæssig styrke til at kommunikere sine langsigtede planer.
I stedet udsendes den ene misvisende forklaring efter den anden.
Realistisk set har DSB kun resurser til at drive en række strækninger i Danmark.
Men i stedet for at se dette faktum i øjnene understøtter man politikerne i deres drømmerier om et velfungerende offentligt transportsystem.
Selv i Hovedstaden er der ved at opstå så store huller at trafikanter tvinges over i andre transportmidler, først og fremmest bilerne.
Bustrafikken i Hovedstadsområdet er begyndt at vise synlige tegn på modstridende krav om mere trafik for færre penge.
............................................. ............................................. .............................................
Et eksempel Kunderne Endestation
.............................................
Men tilbage til randområdernes udsultning.
Et eksempel kunne være Rødby - Puttgarten.
Stationen og baneområdet ved Rødby Færge er så forfaldent og forsømt at det om kort tid kan måle sig med det tidligere Østtyskland.
I papkulissen ved Scanlines færger sluses bilerne gennem en kulisse der illuderer dynamik og fremsynethed.
200 meter længere fremme bag hegnet ruster jernbanen lystigt om kap med det vildt voksende ukrudt.
DSB og BaneStyrelsen fastholder at der er tale om en midlertidig tilstand og at området er prioriteret som lokaltrafiksområde.
Det kan ikke undre at lokale politikere ikke tror på DSB og BaneStyrelsen når man ser hvilke kraftanstrængelser man gør sig andre steder i landet.
Der fndes mange måder at sende signaler på. 
Den mest effektive er at sige tingene direkte.
Passivitet og tvetydighed fører kun til modvilje og obstruktion.
Der kan næppe være tvivl om at man på Lolland Falster ville hilse en eventuel tysk / udenlandsk  overtagelse af strækningen Hamborg - Puttgarten - København velkommen.
Det kan kun blive bedre.
.............................................
Er der som kunde hos DSB nogen grund til at frygte udviklingen?
Nej egentlig ikke. Frygten kan kun omfatte skatteudskrivningen.
En virksomhed som DSB der til stadighed udsættes for skiftende signaler fra den øverste ledelse (trafikminister og folketing) må i sagens natur ofte skifte kurs.
Et hvert kursskifte betyder omkostninger.
Moderniseringen af virksomheden og dens materiel koster naturligvis.
Samtidigt koster det penge at blive pålagt at drive trafik i områder hvor man ikke længere forstår områdernes reelle behov, eller hvor man ikke ønsker at engagere sig aktivt.
Denne modstrid mellem den moderne transportvirksomheds behov og mål, sammenholdt med krav fra politikere der tilbringer størstedelen af deres tids med trafikteoretikere fjernt fra brugerne medfører i sagens natur et driftsmæssigt misforhold.  
Ethvert misforhold i en virksomhed vil på kortere eller længere sigt koste penge.
Det bør give anledning til bekymring.
.............................................
Findes der en enkelt løsning på dette?
Nej.
Løsningen på problemet kræver at man fra politisk side træffer en klar beslutning.
Og hermed har vi en selvmodsigelse af karakter.
Politikere kan ikke bringes til at kalde en spade for en spade. De foretrækker udtryk som graveteknisk hjælperedskab.
Hvis man fra politisk hold klart melder ud at DSB skal være en indtægtsskabende enhed på bekostning af serviceniveauet i randområderne vil det medføre et ramaskrig.
Dette ramaskrig vil ikke blive mindre hvis det modsatte signal blev givet.
Altså at DSB for fremtiden kun skulle måles på sin evne til at skabe integrerede trafikløsninger, uanset omkostningerne.
Løsningen er ikke enkel og den er heller ikke smertefri.
Men på den anden side er status quo næsten det værste af alle tænkelige alternativer.
Fik De den Bansen?
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE