toptop.dk
Jernbanetrafik i Danmark
Jernbanetrafik i Danmark
Introduktion
Meget af togdriften i Danmark sorterer enten direkte eller indirekte under staten.
Som øverste politiske ansvarlige er det Trafikiministeriet der forvalter de af staten afsatte midler til området. 
Der er også i langt de fleste tilfælde Trafikministeriet der kommer med nye lovgivningsmæssige initiativer på området.
Regulering af konkurrence og tilladelser til jernbanedrift sorterer også politisk under ministeriet.
Instanser
En række forskellige instanser regulerer og administrerer jernbanetrafik på vegne af Trafikministeriet.
Det betyder at det politiske ansvar ligger hos ministeriet og det administrative i de berørte instanser.
Til tider har skiftende trafikministre dog problemer med denne differenciering hvilket ofte medfører uklarhed i opfattelsen af ansvar.
Følgende instanser finde i dag:
- Jernbanerådet
- Jernbanetilsynet
- Banestyrelsen
- Konkurrencestyrelsen
Aktører
På det operationelle plan findes der 4 kategorier operatører af jernbanetrafik i Danmark:
- Direkte statsejede (eks. DSB)
- Selskaber med statslig ejerandel (eks. Railion, Ørestadsselskabet - Metroen)
- Selskaber ejet af det amter og kommuner, men med statslig støtte (eks. Vestbanen, Skagensbanen)
- Selskaber der er ejet af private virksomheder, foreninger eller udenlandske selskaber (eks. Traxion, Museumsbaner, DB)
Jernbanerådet
Jernbanerådet er et rådgivende udvalg for trafikministeren.
Gennem årene har rådet gradvist ændret struktur og arbejdsområde.
I rådet deltager repræsentanter fra de politiske partier og fra erhvervs- og forbrugerorganisationer.
Banestyrelsen
Banestyrelsen er statens infrastrukturforvalter på jernbaneområdet.
Navnet styrelsen er lidt misvisende fordi det reelt er en servicevirksomhed der driver de 2.300 km jernbanenet i Danmark.
Banestyrelsens vigtigste opgaver er:
- drive, vedligeholde og udbygge statens jernbanenet
- styre og overvåge trafikken på jernbanenettet
- lægge de overordnede køreplaner
- tildele kapacitet til togoperatørerne
- opkræve afgifter fra operatørerne for at køre på jernbanen.
Jernbanetilsynets 
Jernbanetilsynets opgave er at føre tilsyn med jernbanesikkerheden i Danmark
Tilsynets arbejdsopgaver omfatter: 
- at kontrollere at sikkerhedsreglerne bliver overholdt og at de er tilstrækkelige.
- at kontrollere om jernbanemateriel og infrastruktur opfylder de gældende sikkerhedskrav
- at kontrollere at det personale, der beskæftiger sig med sikkerhedsopgaverne, har de nødvendige kvalifikationer
- at tilsikre at jernbanevirksomheder har en forsvarlig og effektiv sikkerhedsorganisation, og at virksomhederne har de nødvendige kontrol- og opfølgningssystemer
- at reglerne for transport af farligt gods overholdes.
Konkurrencestyrelsen
Der er lidt uklarhed omkring hvilken rolle konkurrencestyrelsen egentlig spiller i forhold til den offentlige trafik i Danmark.
Men principielt gælder det for alle området at der skal være en fair og åben konkurrence.
I en række resolutioner som Danmark har underskrevet specificerer EU meget tydelighed at den frie uhæmmede konkurrence også skal tilstræbes på jernbaneområdet.
Teoretisk er der åbnet mulighed for at indklage overtrædelser.
"Statslige" selskaber
DSB er det største jernbaneselskab i Danmark.
Selskabet er skilt ud som aktieselskab men staten og trafikministeren øver i praksis fuldt kontrol med selskabet efter devisen fiaskoer er bestyrelsesansvar succes er ministerens. 
Railion - det tidligere DSB Gods har en mindre statslig andel via en DSB aktiepost i selskabet.
Ørestadsselskabet anlægger og driver Københavns Metro. Her er staten også en betydelig aktionær.
De andre
Privatbanerne er nu overdraget til amtslig og kommunalt ejerskab.
Staten garanterer dog en længere periode for driften med forskellige garantier og tilskud.
Dermed er staten teoretisk ude af privatbanedriften i Danmark.
I praksis vil det dog sikkert være sådan at Staten vil forsøge at påvirke privatbanerne alt efter den siddende regerings politiske observans.
Relaterede artikler på toptop.dk
Jernbanerådet
Det moderne DSB
Aktive Baner i Danmark jfr Banestyrelsen.
Oversigt over Aktive Privatbaner
Tilsyn med norske jernbaner
RailTrack
Kilder / artikler / websites
DSB
Trafikministeriet
Railion Denmark
Jernbanetilsynet
Litteratur
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE