toptop.dk
Transportrådet
Transportrådet
Introduktion
Transportrådet blev nedsat af Folketinget ved lov i 1992 som en uafhængig, selvejende institution. Den praktiske virksomhed startede i 1993. Rådets opgave er at medvirke til at styrke beslutningsgrundlaget på transportområdet
Denne opgave varetages gennem tre hovedaktiviteter:
(1) Rådgivning af beslutningstagerne gennem analyser af trafikpolitiske spørgsmål.
(2) Videnopbygning gennem støtte til dansk transportforskning.
(3) Formidling af viden gennem publikationer, konferencer og deltagelse i den offentlige debat.
Transportrådet har en samlet bevilling på ca. 21 mio. kr. om året.
Institutionen
Rådet består af 7 medlemmer, der er udpeget af trafikministeren efter samråd med miljøministeren. Formand siden 1996 er professor Hans E. Zeuthen. Transportrådets sekretariat har 7 faste medarbejdere. Sekretariatschef er civilingeniør Susanne Krawack .
Rådgivning
Transportrådets analyser gennemføres både efter anmodning fra Folketingets trafikudvalg og på eget initiativ. Hvert år analyserer Transportrådet en række trafikpolitiske spørgsmål af strategisk og tværgående karakter. Eksempler på analyser er konkurrencemæssige vilkår for nærsøfarten, deregulering af transportsektoren, en havnetunnel i København og road pricing. Analyserne udgives i Transportrådets rapportserie.
Videnopbygning
Ca. 2/3 af Transportrådets bevilling anvendes til at styrke den danske transportforskning. Sigtet er at få etableret en række større, bæredygtige forskningsmiljøer, samt at bidrage til uddannelsen af nye transportforskere. Forskningsresultaterne offentliggøres i Transportrådets notatserie. Eksempler på forskningstemaer er transportadfærd, trafikmodeller og logistik og godstransport.
Fra 1993-97 har Transportrådet bevilget ca. 81 mill. kr. i støtte til transportforskning, herunder til 24 Ph.D.-stipendier.
Formidling
Transportrådet arbejder aktivt for at formidle viden om trafikpolitiske spørgsmål. Udover rapport- og notatserierne, udsendes der løbende nyhedsbreve, årsberetninger m.v. Der udarbejdes også pressemeddelelser og artikler til dags- og fagpresse.
Hvert år afholder Transportrådet en række seminarer og konferencer. Der har blandt andet været afholdt konferencer/seminarer om trafik- og erhvervsforhold i danske bymidter, transportforskning i EU og samfundsøkonomiske vurderingsmetoder.
Kilder og Kontakt
Al information på denne side er hentet fra Transportrådets website.
Transportrådet
CHR. IX´S GADE 7, 4.
1111 KØBENHAVN K 
Tlf.: 33 93 37 38 
Fax: 33 93 43 63
Email: tr@transportraadet.dk
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE