toptop.dk
Udbud af togtrafik i Jylland 2001
Udbud af togtrafik i Jylland 2001
Introduktion
Den 28. december 2001 blev spændingen udløst. ARRIVA vandt det første udbud af jernbanetrafik i Danmark.
Formålet med denne artikel er at se lidt på forløb, indhold og konsekvenser af udbuddet.
I 1998 fik Danmark en ny jernbanelov [LOV nr 289 af 18/05/1998] og det gav mulighed for at udbyde en del af den såkaldte offentlige servicetrafik
Loven havde været længe på vej og var som sådan en ratificering af EU regelværk. 
Hvad der for danske forhold var banebrydende var udbuddet af offentlig servicetrafik, denne trafik har hidtil været monopol for DSB og privatbanerne.
Det har været interessant at iagtage hvorledes man fra dansk side har forvaltet dette udbud.
Det politiske spil
Der har givetvis været en del politisk spil omkring dette udbud.
Først og fremmest har man skulle tage stilling til om DSB skulle have lov til at byde på opgaven.
Efter dette har det været interessant at følge de signaler der blev givet fra Trafikministeriet i retning af DSB.
Den tidligere regering og den nye Fogh Rasmussen regering har i det store hele fulgt embedsværkets anbefalinger.
Interessant er også at embedsmænd har været hurtige til at finde en rådgiver (Rambøll) og lade denne håndtere det meste af opgaven.
Den ufine fortolkning er at dette gav politikere og embedsmænd mulighed for at tørre eventuelle uheld at på rådgiverne.
Den mere neutrale tolkning er at der har været behov for færdigheder der normalt ikke findes i Trafikministeriet og at man samtidigt har ville sikre en vis uvildighed.
Exit DSB
Den første melding omkring DSB's bud kom forholdsvis tidligt.
Det forlød rimelig åbent at man ikke vurderede DSB's tilbud som realistisk.
Dette hænger givetvis sammen med at DSB ikke har samme erfaring med at lave udbud som, eks. ARRIVA.
Det har på baggrund af Combus skandalen ikke været attraktivt at tage et DSB bud der lå klart under hvad de øvrige kunne tilbyde.
DSB mangler sikkert erfaringen i at skrive sig ud af usikkerheden i juridiske formuleringer der gør Trafikministeriet til sorteper.
Interessant er det at DSB's bud efter oplysninger fra Trafikministeriet var omkring 30 procent under billigste bud.
Det betyder at DSB - hvis man tager udgangspunkt i ARRIVA prisen - har budt under halvdelen af hvad man i dag driver strækningerne for.
De udbudte strækninger
Fra politisk side besluttede man at man ville have 15% i udbud.
Kontraktperioden gik fra 5 - 8 år.
Udbuddet omhandlede strækningerne:
a) Århus - Herning - Skjern - Esbjerg - Tønder
( - Niebüll)
b) Århus - Viborg - Struer - Thisted
c) Struer - Skjern
De udbudte strækninger i Jylland - kilde Trafikministeriet.
Større udgave af kortet findes (29-DEC-2001) på udbudswebsitet.
Udbudsforløb
Der er tale om et udbud med prækvalifikation.
Det vil sige at der ligger en sorteringsrunde inden operatørerne kan få lov til at byde. 
Det gør det i praksis muligt at foretage et kvalitetscheck på udbyderne: Er udbyderen seriøs?
Med den skarpe kritik der fulgte af DSB kan man undre om prækvalifikationen har været omhyggelig nok.
Udbuddet blev behandlet efter nedenstående plan:
Ansøgning om prækvalifikation 5. april 2001
Udsendelse af udbudsmateriale maj 2001
Frist for aflevering af tilbud september 2001
Ingåelse af kontrakter december 2001
Forberedelse til trafik året 2002
Trafikstart januar 2003
De udvalgte
I følge Trafikministeriet har der været meget stor interesse om udbuddet.
Fem operatører fremsendte tilbud til Trafikministeriet.
DB Regio (et datterselskab af Deutsche Bahn)
DSB
ARRIVA
Connex
Serco Rail (en britisk operatør der er ARRIVA Partner i Metro Service A/S)
Et af ovenstående udbud blev afvist i oktober 2001, men Trafikministeriet har ikke ønsket at oplyse hvilket.
Vinderen
ARRIVA blev vinder af udbuddet med en årlig pris på omkring 156 millioner kroner.
I følge Trafikministeriet betyder dette at man sparer 30 procent i forhold til hvad der i øjeblikket betales til DSB.
Trafikministeriet besluttede at indgå kontrakt med ARRIVA om at køre togtrafik i Midt- og Vestjylland i perioden fra og med 2003 til 2010.
ARRIVA driver i dag to jernbaneentrepricer i Storbritannien.
Vurderingerne derfra er helt sikkert indgået i vurderingerne hos Trafikministeriet.
Interessant
Det skal blive interessant at se om ARRIVA kan vise sig bedre til at drive togtrafik i Danmark en bustrafik.
Ved HUR's 11. udbud mistede ARRIVA de fleste af de ruter der var i udbud.
Det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om dette har indgået i vurderingerne.
Rådgivernes kamp
Rådgivningsvirksomheden Rambøll har nu stået for det første udbud.
Rambøll her i sine rækker en del tidligere medarbejdere hos DSB og Banestyrelsen.
Det samme gælder en del af de øvrige danske rådgivningsvirksomheder.
Mens COWI satser hårdt på den tekniske rådgivning er Rambøll nu i første omgang etableret som forretningsmæssig rådgiver for Trafikministeriet.
Hvorvidt dette gavner Rambølls stilling hos andre kunder, f.eks. DSB er en anden sag.
Trafikministeren (I)
Trafikminister Flemming Hansen udtaler i forbindelse med valg af operatør følgende:
-Jeg er glad for den store interesse, der har været for det gennemførte udbud, herunder også at udbuddet har fremkaldt så mange grundige og gennemarbejdede tilbud, som byderne har lagt stor energi i. Jeg er tilfreds med ARRIVA’s tilbud, der vil indebære at der bl.a. sættes nye tog ind på de udbudte strækninger samtidig med at der opnås en besparelse på gennemsnitligt 70 mio.kr. årligt eller 500 mio.kr. over perioden på statens budget. ARRIVA har nu godt et års tid til at planlægge og iværksætte driften på de udbudte strækninger. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med ARRIVA både fra de regionale myndigheders og ministeriets side, ligesom jeg håber, at passagererne og medarbejderorganisationerne vil tage godt imod den ny operatør.
Trafikministeren (II)
Trafikminister Flemming Hansen [fortsat]:
-Jeg ved, at DSB’s ledelse og medarbejdere har ydet en kæmpe indsats for at trimme virksomheden til at vinde dette første udbud af togtrafik i Danmark, og jeg har som ejer af virksomheden naturligvis forståelse for, at det må være en skuffelse for virksomheden at erfare, at tilbuddet er afvist.
-Imidlertid er det i en sådan udbudsproces nødvendigt at tilsikre, at vurderingen sker efter alle gældende regelsæt. Der ligger en grundig faglig vurdering bag den foretagne afvisning, og det er klart, at Trafikministeriet ikke har kunne give DSB særstilling i denne vurderingsproces.
-Hensynet til såvel DSB som de øvrige tilbudsgivere tillader ikke, at der gives detaljerede oplysninger om de enkelte tilbud.
Websites
Trafikministeriet
ARRIVA
Rambøll
Udbudswebsite
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE