toptop.dk
Udbud af togtrafik i Jylland 2001: DSB
Udbud af togtrafik i Jylland 2001: DSB
Introduktion
Efterhånden kan der være svært at finde en grimasse der kan passe til situationen omkring det første udbud af jernbanetransport i Danmark.
Det hele blev sat i søen af den forrige regering. 
De der engang var politisk ansvarlige hylder sig i klædelig tavshed.
Den nye trafikminister, Flemming Hansen (K), sidder i en lidet misundelig situation.
Kaj Ikast og Sven Heiselberg, begge fra partiet Venstre har straks været ude med særdeles hårde angreb på DSB.
Der er påfaldende så hurtigt de begge har overskud, handlekraft og energi til at håndtere en situation der endnu ikke er helt afklaret.
Men man må vel rose dem for at bestille en fortrolig rapport til Folketingets trafikudvalg for derved at få indblik i de forskellige tilbuds indhold.
DSB
Det store problem er at DSB har afgivet et tilbud der er for billigt.
Det kan skyldes at der ikke er nogen som helst realitetssans i DSB.
Det ville omvendt ligne KPMG meget dårligt at rådgive sine kunder på den måde.
Hvordan kan man forlede sig selv til at tro at det bud der er indkommet fra DSB ikke er realistisk?
Hvad der er mere interessant er hvorfor DSB i dag driver strækningerne med en helt anden økonomi end i deres tilbud.
Skulle det vise sig at Hr. Ikast og Hr. Heiselberg måske har peget i forkert retning?
Kunne det måske skyldes at der kun i et tilfælde er blevet udstukket et hundrede procent klare retningslinier for hvad DSB egentlig skal levere og derfor også meget præcis kan beregne prisen?
Hvor mange af de øvrige driftsaftaler der ligger til grund for DSB's drift vil kunne klare en grundig vurdering på baggrund af gældende EU regler?
Kan det være således at Trafikministeriet og politikerne på Christiansborg i virkeligheden mangler en del hjemmearbejde?
Politik
Naturligvis ligger der en hel del ideologi bag venstrefolkenes udspil.
Man skal ikke et øjeblik være i tvivl om at de helst så DSB hen hvor peberet gror og erstatet med et liberaliseret jernbanenet.
Problemet er bare at de herrer ikke gør sig ulejligheden med at undersøge hvad der egentlig skal til for at et liberaliseret jernbanemarked kan fungere i Danmark.
Ser man på erfaringer fra USA, Storbritannien, Sverige og Tyskland er disse meget forskellige.
Sålede skulle det sikkert være muligt at sende trafikken Hovedstadsområdet i udbud.
Blot man husker at man kun får hvad man betaler for.
Muligheden for et liberaliseret godsmarked på vej og bane har man fra politisk side forlængst skudt i sænk.
I USA og Sverige er det muligt at få godstrafik til at fungere på grund af de store mængder over store afstande.
I Tyskland fungerer det hæderligt på grund af det store befolknings- og industriunderlag.
I Storbritannien - kaos er alt for mildt et ord til at beskrive tilstanden.
Problemet set med danske øjne er at de politiker der p.t. sidder ved magten har Storbritannien som forbillede.
DSB Ledelsen
DSB ledelsen er atter kommet for skud. 
Hvordan kunne den nærmest have undgået dette?
I Danmark har vi et problem med vores politikere.
Dette problem hedder ansvar og ansvarlighed.
Hver gang der har været et problem med en statslig virksomhed er den blevet udskilt og privatiseret.
Eksemplerne er mange - lige fra Københavns Lufthavn over det Kongelige Teater og til DSB.
Det har sjældent løst problemerne bortset fra politikerne.
De kan nu ganske gratis skyde på bestyrelsen og kræve ledelsen udskiftet med regelmæssige mellemrum.
Vel at mærke ude at det koster dem selv noget.
Det behøver ikke engang at give virksomhederne anstændige arbejdsvilkår og stille realistiske målbare krav.
Det begreb der beskriver denne tilstand hedder på moderne dansk privatiseret ansvarsforflygtigelse.
Relaterede artikler
Dette er den oprindelige meddelelse fra Trafikministeriet den 14. december 2000 omkring udliciteringen af den jyske togtrafik.
Om udbud og resultat
Den første kritik
Websites
Trafikministeriet
Arriva
Rambøll
Udbudswebsite
Jyllands-Postens Artikel 29-12-2001.
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE