toptop.dk
Udbud af togtrafik i Jylland 2001: Den første kritik
Udbud af togtrafik i Jylland 2001: Den første kritik
Introduktion
Blækket er dårligt blevet tørt på aftalen mellem ARRIVA og Trafikministeriet før de første kritiske røster melder sig.
Det sker artikler i henholdsvis Politiken, Berlingske Tidende og via Ritzau.
I vores artikel om det netop afsluttede udbud går vi med sikkerhed ud fra at Trafikministeriet har været i kontakt med sine britiske kolleger.
Dette lader ikke til at være tilfældet eller også har man valgt samme indfaldsvinkel som i Storbritannien.
Det er vigtigere at spare penge på ministeriets budget end at få tilfredse kunder.
Det politiske spil
Naturligvis er det i de kommentarer der er indhentet også en del politik.
Det kan således ikke undre at den mest voldsomme kritik kommer fra Rådhuspladsen hvor Politiken er kendt som uofficielt talerør for Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.
Den tidligere tilbageholdende linie over for den tidligere regerings ønske om udlicitering og privatisering er nu forsvundet som dug for solen.
Dette overraskende stilskifte indtræder pudsigt nok samtidigt med at regeringen har fået en anden politisk observans.
Derfor skal man være forsigtig med at overfortolke kommentarerne.
Det vil altid være muligt at finde en ekspert der kan fremkomme med en til lejligheden passende udtalelse.
Uffe Jacobsen
I følge Ritzau har lektor Uffe Jacobsen fra Handelshøjskolen udtalt at Arriva kan ende med at blive meget dyrere end forventet, fordi Arriva nu skal have overført en række tjenestemænd fra DSB til driften af de jyske baner.
Uffe Jacobsen er p.t. på orlov fra Handelshøjskolen men er kendt som en meget seriøs forsker af trafikpolitiske aspekter.
Og Uffe Jacobsen har givetvis ret i  at det vil være dyrere for Arriva at overtage alt for mange DSB tjenestemænd.
Det bør dog retfærdigvis siges at Arriva ikke er bundet af DSBs måde at løse arbejdsopgaver på.
I praksis kan Arriva måske ende op med at klare driften med langt færre ansatte end DSB.
Politiken
Stilen i Politikens artikel er den fra TV kendte situationsjournalistik.
Man hiver en ekspert ind ad døren og lader ham udmale en række skrækscenarier.
Om disse overhovedet bliver til virkelighed lader man være usagt.
Og nu griber man så fat i DSBs bestyrelsesformand, Trafikministeren og alt hvad der ellers kommer inden for rækkevidde.
Man kan næsten høre journalist Peder Bjerge fra Politiken sige det er jo en alvorlig situation hvordan vil du håndtere denne krise?
Indtil videre er blækket på kontrakten ikke tørt og alle detaljer er ikke blevet offentliggjort.
Men det forhindrer ikke kritisk journalist i at lave en god  historie.
John Whitelegg
Politiken citerer i vid udstrækning Professor John Whitelegg fra Liverpool John Moore University.
Her er tale om en kapacitet i britisk og europæisk trafikforskning.
Men hvis man læser udtalelserne fra Professor Whitelegg og de spørgsmål han svarer på er det hverken overraskende eller sensationelt.
Det er dog tvivlsomt at han har samme dybe viden om danske forhold som Uffe Jacobsen.
Nu er Arriva dog ikke det eneste af de britiske selskaber der har haft problemer.
En del af årsagerne bunder i problembarnet Railtrack og generelt meget dårligt tilsyn med licitationsvinderne i Storbritannien.
Vi skal her referere til vores tidligere artikel omkring Railtrack.
To af citaterne er dog rene almindeligheder der er gratis  at fremsætte.
1) Tilsyn med Arriva i licensperioden: For de fleste er det klart at jernbanetilsynet og Trafikministeriet skal være meget omhyggelige med at måle om den vare der leveres for 156 mio. skattekroner om året også stemmer overens med den aftalte leverance.
2) Alternativer til Arriva: Det er klart at der i kontrakten er indbygget bøder for misligholdelse ligesom der i Trafikministeriets planlægning helt klart findes planer for en opsigelse af kontrakten med Arriva (det der normalt kaldet force majeure planlægning).
Citater
»Det er jo fuldkomment uforklarligt nonsens. Jeg er virkelig overrasket over, at Arriva kan få en kontrakt i Danmark, når de har kørt den engelske togforretning så katastrofalt dårligt«, siger John Whitelegg. [kilde Politiken]
»Danskerne må være smittet med den britiske syge, som hænger fast i en ideologi om, at bare noget bliver privatiseret, så bliver det også bedre og billigere. Bare fordi det bliver privatiseret«, siger John Whitelegg. [kilde Politiken]
John Whitelegg understreger, at det bliver meget afgørende, hvor effektivt myndighederne fører tilsyn med Arrivas aktiviteter. [kilde Politiken]
Arriva Danmarks administrerende direktør, Johnny Hansen, erkender, at Arriva har haft problemer med sin jernbaneforretning i England.
»Det er rigtigt, at der har været vanskeligheder med at rekruttere det rigtige personale i det nordlige England, fordi den engelske stat mod forventning forlængede vores kontrakt«, siger Johnny Hansen. Han henviser til moderselskabet Arriva Plc. i England for yderligere kommentarer. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Arriva i England. [kilde Politiken]
Konklusion
Vi bekender os til en generel skeptisk holdning over for valget af Arriva.
Vi bekender os dog samtidigt til almindeligt fair play
Det betyder at vi med interesse noterer os at Arriva har problemer med togdriften i England, men det har DSB jo også med togdriften i Danmark.
Ved nærmere eftersyn mener vi ikke at nogen af deltagerne i udbuddet er helt uden problemer i deres bagland. 
Hvorfor ikke glæde sig over at vi nu får mulighed til i praksis et opleve om privatisering af jernbanetrafikken virkelig er helt så effektiv og besparende som der har været fremført.
I den sammenhæng vil vi gerne tillade os at anvende helhedsvurderingen omkring den faktiske besparelse (Trafikministeriets besparelse - DSBs tab - eventuelle udgifter i arbejdsløshedsunderstøttelse til tidligere DSB ansatte) og hvis den er positiv - ja hvorfor så klage...! Af princip?
Relaterede artikler [toptop.dk]
Om udbud og resultat
Dette er den oprindelige meddelelse fra Trafikministeriet den 14. december 2000 omkring udliciteringen af den jyske togtrafik.
RailTrack
Udliciterede baner i Storbritannien
Websites
Politikens artikel den 29. december 2001.
Handelshøjskolen i København
Trafikministeriet
Arriva
Rambøll
Udbudswebsite
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE