toptop.dk
Partierne i Folketinget og Trafikpolitik
Partierne i Folketinget og Trafikpolitik
Introduktion
Formålet med denne artikel er at give adgang til de politiske partiers tanker omkring trafikpolitik.
Måden hvorpå denne oversigt er fremstillet er ganske simpel og ikke særlig akademisk i sin metode.
Partierne i Folketingets hjemmesider er blevet undersøgt for ordet jernbaner gennem en søgning på deres websites.
Hvis der ikke finde en søgemulighed på hjemmesiden er der ledt efter trafikpolitik som overskrift.
Det generelle indtryk er at meget få partier forholder sig til trafikpolitiken på en seriøs måde. Der er tale om meget luftige tanker i polerede og temmelig intetsigende fraser.
Egentlig var det tanken at artiklen skulle have en henvisning til partiernes hjemmesider og de sektioner der omhandlede jernbaner eller trafikpolitik. Men efter en gennemgang og adskillige timers forgæves søgen efter substans har vi valgt at nøjede med henvisninger til forsiderne.
I disse tider med websites og søgemaskiner er det muligt at undersøge partiernes websites og sammenholde udtalelser i partiprogrammerne med de udtalelser der foretages i konkrete sager. Det er en mere interessant øvelse. Der kommer mere substans ud af at vurdere partierne på deres handlinger på Christiansborg end via læsning af deres programmer.
Vores anbefaling er derfor: Gå ind på Folketingets website og læs behandlingen af Lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne eller Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v. samt ophævelse af lov om anlæg af mergelbaner m.v. og lov om Banestyrelsen m.v. og konstater hvorledes der fra de enkelte partier fremsættes særdeles markante holdninger til jernbanerne i Danmark.
Websites
Folketinget
Centrumdemokraterne
Socialdemokratiet
Venstre
Det Radikale Venstre
Enhedslisten
Dansk Folkeparti
Kristeligt Folkeparti
Det Konservative Folkeparti

Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE