toptop.dk
Titel: Det Danske Jernbanedriftsselskab 1861-67
Publiceret på www.toptop.dk: 19-AUG-2002
Emne: DSB

Introduktion

Ved lov af 10.marts1861 om anlæg og drift af jernbaner i Kongeriget bemyndigedes regeringen til at indgå kontrakt om anlæg og drift af jernbaner i Jylland og på Fyn.

Banernes anlæg finansieredes af staten, mens driften skulle varetages af et til dette formål oprettet aktieselskab.

18. marts1861 sluttedes kontrakt med det britiske entreprenørfirma Peto, Brassey & Betts om anlæg af banerne og oprettelse af et driftsselskab. Statutter for Det Danske Jernbanedriftsselskab stadfæstedes 14.april1862.

Aarhus - Langaa - Randers

Den første banestrækning (Aarhus - Langaa - Randers) åbnedes 3. september 1862.

Da afhændelsen af aktier i driftsselskabet kun lykkedes i ringe grad, blev dette i det væsentlige identisk med entreprenørfirmaet, hvilket fandtes uheldigt under hensyn til den kontrolfunktion, driftsselskabet skulle varetage med hensyn til entreprenørfirmaets leverancer.

Staten griber ind

Ved lov af 14. marts 1867 om statens overtagelse af de Jysk-Fynske jernbaner bemyndigedes regeringen til at erhverve de driftsaktier, som Det Danske Jernbanedriftsselskab havde udstedt eller endnu var berettiget til at udstede for de fuldførte jernbanesektioner i Jylland og på Fyn.

Ved kongelig resolution af 19.august 1867 overdroges det Indenrigsministeriet som øverste autoritet at forestå banernes drift og vedligeholdelse samt udstyring til driften.

Der udpegedes en driftsbestyrer for de jysk-fynske statsbaner, hvis centralforvaltning fik domicil i Århus.

På tidspunktet for ophævelse af Det Danske Jernbanedriftsselskab var følgende strækninger åbnet: Århus-Randers, Langå- Holstebro, Nyborg-Strib og Fredericia-Vamdrup.

Tilsynet

Det offentliges tilsyn med driftsselskabet og med banerne anlagt iht. 1861- loven udøvedes af Indenrigsmin.s Kontrol med de Jysk-Fynske BanerSelskabets strækninger ved ophævelsen markeret med rødt (1867). Kort baseret på materiale fra Trafikministeriet.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Århus - Randers internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE