toptop.dk
Titel: Dansk Jernbaneforbund
Publiceret på www.toptop.dk: 23-APR-2002
Emne: DJF

Forbundet har til hovedformål at søge lønnings-, arbejds- og pensionsvilkårene for de under forbundet hørende medlemmer forbedret mest muligt.

Forbundet skal varetage medlemmernes interesser og søge at afværge uretfærdigheder mod dem.

Forbundet er tilsluttet Statsansattes Kartel (StK), StK: Jernbanesektoren (StK:J), Landsorganisationen i Danmark (LO), Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO), Det kommunale Kartel (DKK), Nordisk Transportarbejder Forbund (NTF), Europæisk Transportarbejder Forbund (ETF) og Internationalt Transportarbejder Forbund (ITF) og er undergivet disse organisationers love og bestemmelser.

Forbundet kan indgå samarbejde med andre organisationer i ind- og udland.

Forbundet tager del i den politiske beslutningsproces for at forbedre medlemmernes vilkår og rettigheder.

Forbundet skal søge etableret samarbejdsformer mellem medlemmer og øvrige ansatte.

Forbundets medlemstal pr. 1. august 2001: 5.944

Læs mere på DJFs hjemmeside.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Dansk Jernbaneforbund Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Annonce

The 2004 Arriva Bus Handbook

2004 udgaven af Arriva Bus Handbook er en specialudgave indeholdende en række forskellige oplysninger om bestanden og forskelligheden i de forskellige regionale centre Arriva driver busdrift fra i Storbritannien. 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE