toptop.dk
Titel: DSB - Jernbanerestaurationerne anno 1932
Publiceret på www.toptop.dk: 02-Dec-2002
Emne: DSB

Introduktion

Ved et tilfælde faldt jeg en dag over en gammel tjenesthåndbog fra "De Danske Statsbaner" med den komplette titel "Organisations- og Personaleforhold" og mærket "Ordresamlingen - Serie A" udgivet i København i 1932.

Det er klart at et sådant værk er en sand guldgrube for den jernbaneinteresserede. Det er vanskeligt at afgøre hvor man skal begynde men efter nogen overvejelse faldt jeg over et tillæg der bar titlen: " Bilag IV, Jernbanerestaurationernes Priser ved Levering til Tjenestepersonalet".

Indledningen

Om Betaling for Levering fra Jernbanerestaurationerne af Spise- og Drikkevarer til Jernbane-, Post- og Telegraf-, samt Toldtjenestemænd gælder følgende bestemmelser:

Til det rejsende Tjenestepersonale

leveres til nedennævnte Priser:

1 Kop Kaffe eller The med Sukker og Fløde .......... 15 Øre

1 Kop Kaffe eller The uden Sukker og Fløde ..........10 Øre

1 Fl. dansk Sodavand (0,25 l) .......... 15 Øre

½ Fl. Hvidtøl eller Skibsøl .......... 17 Øre

½ Fl. pasteuriseret Øl, Skatteklasse II ...........27 Øre

1 Stk. Wienerbrød for 1 Øre over Detailprisen.

1 Stk. Smørrebrød med Paalæg af Steg, uden surt, Frikadelle, Pølse, 20pCt. Sødmælksost .......... 10 Øre

1 Stk. Smørrebrød uden Paalæg .......... 8 Øre

og efternævnte Varer, for hvilke der dog af Restauratøren kan kræves en Forudbestilling af ca. 10 Min., nemlig:

1 Kop kogt, varm Mælk (ca. 0,25 l) ............ 12 Øre

1 Kop Bouillon .......... 15 Øre

1 Kop Kakao .......... 30 Øre

½ Fl. kogt, varmt Hvidtøl med Sukker .......... 20 Øre

Moderationen indrømmes kun for Varer, der serveres eller indkøbes i den for hver enkelt Station fastsatte Ventesal.

Til det stedlige Tjenestepersonale

leveres ugentlig, maanedlig eller for Perioder efter Tjenesteomgangen paa Stationen, efter Aftale mellem de paagældende Tjenestemænd og Restauratøren, Maaltider og alkoholfri Forfriskninger til bestemte Tider i Døgnet med en Moderation i Prisen af 25 pCt. i Forhold til den for Publikum gældende Pris.

Til det stedlige Tjenestepersonale henregnes kun de Tjenestemænd, der er fast eller midlertidigt stationerede paa eller ved den paagældende Station, men ikke Personale, der efter Turlister, Kørselsfordeling eller anden forudlagt Plan forretter indtil 2 Dages Tjeneste paa vedkommende Station, idet sidstnævnte Personale betragtes som rejsende Tjenestepersonale.

Disse Bestemmelser vedrører ikke Restaurationerne paa Færger og Skibe samt Restaurationen paa Københavns Hovedbanegaard. I Marketenderiet paa sidstnævnte Sted findes de for dette gældende Bestemmelser opslaaede.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE