toptop.dk
Titel: Ejstrupholm
Publiceret på www.toptop.dk: 16-Dec-2002
Emne: Ejstrupholm

Introduktion

Sætter man sig behageligt ned med et ældre kort over området mellem Brande, Herning og Ikast, vil man lede forgæves efter byen Ejstrupholm

Den lidt mere stædige vil notere sig at der findes en lille flække ved navn Ejstrup og undre sig om det ikke kunne have noget med Ejstrupholm at gøre. Og svaret er da også et "ja". Ejstrupholm er et produkt af jernbanen mellem Bramminge og Funder - intet mindre.

Ejstrup

Nu skal man altid være varsom med at støde den lokale patriotisme og lad det herved være fastslået at navnet Ejstrup optræder så tidligt som 1453 i formen Eystroop. Omkring år 1900 havde byen også en driftig håndværkerforening der var en varm fortaler for at få en jernbane til byen.

Statsbanen kommer

I forbindelse med forarbejdet til det der engang skal blive til jernbaneloven af 27. maj 1908 diskuteres også en bane fra Nordjylland til eksporthavnen i Esbjerg. Dette bliver senere mere konkret til tankerne om banen mellem Bramminge og Funder. Da debatten om denne bane går i gang melder Ejstrup sig også på banen blandt kandidater til kommende stationsbyer.

Problemet er blot at man på dette tidspunkt taler meget om at lægge en station i Kejlstrup men håndværkerforeningen i Ejstrup engagerer sig energisk i sagen og får ved hjælp af frivillige donationer tilvejebragt de midler der skal til for at kunne få anlagt en station i byen.

Dog bliver det således at banen placeres syd for byen og stationen får derfor navnet Ejstrupholm. Banen indvies i flere tempi og Brande - Funder strækningen indvies den 1. oktober 1920.

Og privatbanen kom også

En lidt mere kompleks historie er beretningen om Horsens Vestbaners ankomst til Ejstrupholm. De to væsentligste elementer i etableringen af Horsens Vestbaner var ønsket om at få ombygget Horsens Tørring banen til normalspor, samt at forlænge den daværende bane mellem Horsens og Rask Mølle og derved få forbindelse til Brande - Funder banen.

Dette forehavende blev kronet med held idet begge dele blev optaget på jernbaneloven af 20. marts 1918.

Herefter fulgte en række undersøgelser og ekspropriationerne startede i 1922 og blev formelt afsluttet i 1929. Banen mellem Rask Mølle og Ejstrupholm blev åbnet for drift den 16. maj 1929.

Ejstrupholm bliver til

I årene der fulgte oplevede man at Ejstrup og stationen Ejstrupholm voksede sammen. Det er derfor ikke nogen tilfældig ting at man ændrede navnet fra Ejstrup til Ejstrupholm.

Og væksten kom naturligvis fra jernbanen. Et tydeligt bevis på jernbanens indflydelse er sammenligningen med Kejlstrup der i dag blot tæller et par enkelte huse og gårde. Dette endda selv om man tæller Nørre, Sønder og Vester Kejlstrup under et.

I dag findes der i Ejstrupholm både håndværks-, tekstil- og fødevareindustri og byens indbyggertal var i 1994 nået op på 1621.

Horsens Vestbaner lukker

Forlængelse af Horsens Vestbaner til Ejstrupholm sker meget sent og allerede på dette tidspunkt er det tvivlsomt om det er en god forretning. Gradvis kommer banerne under pres i området og viljen til at bære privatbanerne videre i området er stærkt begrænset.

Den 31. marts 1962 nedlægges Horsens Vestbaner og dermed forsvinder også strækningen Ejstrupholm - Rask Mølle. Banen næste at runde 33 inden den blev et offer for "udviklingen" og bevægelsen over mod mere landevejstrafik.

Det meste af denne strækning blev nedlagt den 23. maj 1971 men strækningen mellem Bramminge og Grindsted er dog fortsat åben for godstransport

Bramminge - Funder på pension.

Det meste af strækningen mellem Bramminge og Funder nedlægges den 23. maj 1971. Strækningen mellem Bramminge og Grindsted bliver dog fortsat benyttet til godstransport.

Ejstrupholm mister dog ved denne lejlighed sin status som stationsby. En status byen havde i omtrent 50 år.

Ud over de kendte synlige tegn som jernbanehistorikere kan finde mange stedet i landskabet og i byer efterlod jernbanen sig altså også en navneændring.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
www.signalpost.dk Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Bramminge - Funder internt toptop.dk link
Horsens Vestbaner internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE