toptop.dk
Titel: Foreningen af mellemeuropæiske Jernbanestyrelser
Publiceret på www.toptop.dk: 04-SEP-2002
Emne: Internationalt samarbejde

Introduktion

Det stod meget hurtigt klart at der var behov for at foretage en koordinering af de enkelte landes jernbanevæsener på et mere overregionalt plan. Ud over den fælles sporvidde var der behov for ensartet udformning og konstruktion af rullende materiel og baneanlæg. Ligeledes var der behov for at regulere den gensidige benyttelse af jernbanevogne, samt regler og bestemmelser for den gennemgående person- og godstrafik, herunder også den gensidige afregning af denne.

For at ordne disse forhold og til at danne basis for det internationale samarbejde er der i årenes løb blevet dannet en række internationale foreninger og institutioner, som blandt sine medlemmer også tæller danske jernbaneselskaber samt Banestyrelsen.

Foreningen af mellemeuropæiske Jernbanestyrelser

Ovennævnte er den ældste af disse sammenslutninger. Den blev stiftet allerede i 1846 som en forening af tyske jernbanestyrelser, senere blev den udvidet ved, at de østrig-ungarske, hollandske, rumænske og luxembourgske baner blev medlemmer af foreningen.

Efter den 1. verdenskrig trådte de rumænse baner og banerne i det tidligere østrig-ungarske monarki - banerne i Østrig og Ungarn dog undtaget - ud af foreningen.

I 1921 indtrådte efter foreningens opfordring statsbanerne i Danmark, Norge, Schweiz og Sverige som ekstraordinære medlemmer.

Efter den 2. verdenskrigs afslutning blev foreningens virksomhed ikke genoptaget.

Foreningen havde til formål at opnå forbedringer og ensartethed på det tekniske område, i drift, ekspedition og administration.

Specielt arbejdedes der også på forenkling og lettelseri forretningsgangen vedrørende gennemgående befordring af personer og gods, afregning m.v.

Arbejdet foregik i alt væsentligt i de 5 fagudvalg for administration, personbefordring, godstrafik, vognvæsen og tekniske anliggender.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Banedanmark Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE