toptop.dk
Titel: Faaborg Station perioden 1900 - 1920
Publiceret på www.toptop.dk: 05-Jan-2004
Emne: Faaborg Station

Introduktion

Denne artikel beskriver i ganske overordnede træk udviklingen på Faaborg station i årene fra omkring 1900 og frem til 1920'erne.

Faaborg Station

Faaborg station blev anlagt til Faaborg - Ringe banen og indviet i 1882. Stationen bestod af en stationsbygning tegnet af Holsøe og var forsynet med to tårne ved gavlene.

Stationen indeholdt ekspeditionslokaler, ventesale, kontorer og bolig til stationsforvalteren. Desuden var der restauranter i ventesalene.

Varehuet var placeret cirka 250 meter fra stationsbygningen i vestlig retning. Man havde også en lille kvægfold ved stationen.

Stationen havde et omløbsspor og en 15 fods drejeskive placeret på havnemolen og man havde det obligatoriske havnespor.

Remisen var tosporet og havde en 30 fods drejeskrive til at vende lokomotiverne.

Ombygninger af remisen

Remisen blev udvidet i 1906 men allerede i 1916 blev den nedrevet da man opførte en ny og større remise. Denne nye remise blev 7 sporet og opført på et område 400 meter øst for stationen kaldet "Gaais Eng".

Varehuset

Det lille varehus der fra starten havde tjent banen godt blev også nedrevet i 1916.

Det nye varehus blev opført syd for stationen ved havnen.

ONFJ

I 1905 - 1906 blev Odense - Nørre Broby - Faaborg banen anlagt og det medførte en del ændringer på Faaborg station.

Banen blev ført til stationen langs havnen og det betød at ONFJ togene kun måtte køre 10 kilometer i timen det sidste stykke ind mod stationen.

Vest for stationsbygningen blev der anlagt en mellemperron til brug for Odensetogene.

ONFJ var også anledningen til den omtalte udvidelse af remisen i 1906.

Havnesporet

I forbindelse med omlægningerne i 1906 blev også havnesporet udvidet og derved fik Faaborg Andels Svineslagteri sporforbindelse.

Faaborg - Svendborg Banen

I 1916 åbnede Faaborg - Svendborg banen og dette medførte atter en større omlægning af sporanlægget på stationen.

Det var ved denne lejlighed at remise og varehus blev nedrevet og genopført i nye skikkelser.

Øvrige udvidelser omkring 1920

I 1919 blev der lagt et ekstra spor fra stationen til remisen.

Faaborg - Mommark færgen fik et ekstra ranger- og færgespor i 1922.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
De Sydfynske Jernbaner (SFJ): Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane (ONFJ) internt toptop.dk link
De Sydfynske Jernbaner (SFJ): Fåborg - Svendborg banen (SFB) internt toptop.dk link
De Sydfynske Jernbaner (SFJ): Fåborg - Ringe - Nyborg banen (RFB) internt toptop.dk link
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE